ponedeljak, 13 septembar 2021 23:40

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za protok (EURAMET TC-F)

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok, aktivno je učestvovala, od 31. avgusta do 2. septembra 2021. godine na EURAMET Tehničkom komitetu za protok (EURAMET TC-F), kao i na sastancima potkomiteta za protok gasa, protok tečnosti, brzinu fluida i zapreminu tečnosti, koji su održani putem video-konferencije.

Organizator sastanka bio je EURAMET, a održan je uz prisustvo 78 eminentnih stručnjaka, predstavnika nacionalnih metroloških instituta (NMI) i imenovanih laboratorija iz 29 zemalja.

Na sastanku su prezentovani statusi aktuelnih istraživačkih programa, aktuelnih Evropskih metroloških mreža (EMN) kao i aktivnosti u vezi sa CIPM MRA. Prezentovani su rezultati tekućih i završenih ključnih i dopunskih poređenja, kao i plan predviđenih međunarodnih poređenja.

Ljiljana Mićić je na sastanku potkomiteta za zapreminu tečnosti, u svojstvu koordinatora EURAMET projekta 1533 – Comparison of piston operated volumetric instruments, prezentovala informacije o dopunskom poređenju koje je u planu da se realizuje u narednom periodu između jedanaest NMI.

No Internet Connection