utorak, 23 januar 2024

Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda - uređaja za točenje tečnog naftnog gasa

Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda - uređaja za točenje tečnog naftnog gasa objavljen je u “Službenom glasniku RS”, broj 5/2024 od 22. januara 2024. godine, koji stupa na snagu 30. januara 2024. godine, a počinje da se primenjuje od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja (u daljem tekstu: overavanje) merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda - uređaja za točenje tečnog naftnog gasa (u daljem tekstu: uređaja za točenje TNG), zahtevi koje uređaj za točenje TNG mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za uređaj za točenje TNG.

No Internet Connection