utorak, 26 mart 2024

Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda – uređaja za tečnosti koje se koriste za pranje vetrobranskog stakla

Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda – uređaja za tečnosti koje se koriste za pranje vetrobranskog stakla objavljen je u „Službenom glasniku RS“, broj 24/24 od 22. marta 2024. godine, koji stupa na snagu 30. marta 2024. godine, a  počinje da se primenjuje od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja (u daljem tekstu: overavanje) merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda - uređaja za tečnosti koje se koriste za pranje vetrobranskog stakla (u daljem tekstu: uređaj), zahtevi koje uređaj mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za uređaj.

No Internet Connection