petak, 12 april 2024

Pravilnik o overavanju automatskih vaga za pojedinačno merenje

Pravilnik o overavanju automatskih vaga za pojedinačno merenje objavljen je u „Službenom Glasniku RS“, broj  31/24 od 11.  aprila 2024. godine, koji stupa na snagu 19. aprila 2024. godine, a počinje da se primenjuje od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja (u daljem tekstu: overavanje) automatskih vaga za pojedinačno merenje (u daljem tekstu: vage), zahtevi koje vaga mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za vage.

No Internet Connection