ponedeljak, 06 februar 2023

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima za dobijanje znaka proizvodjaca predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika I znaka zastupnika

U "Sluzbenom glasniku RS", broj 6/23 od 27. januarа 2023. godine  objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima za dobijanje znaka proizvodjaca predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika I znaka zastupnika ,koji je stupio na snagu 28. januara 2023. godine, a pocinje da se primenjuje od 1. februara 2023. godine.

No Internet Connection