četvrtak, 08 septembar 2022

Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti zapremine tečnosti

Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM), Grupa za zapreminu i protok, planira da za zainteresovane akreditovane i druge laboratorije organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti zapremine tečnosti, podoblast uređaji zapremine sa klipom i to:

     1. Etaloniranje pipete sa klipom

Sva zainteresovana pravna lica koja žele da učestvuju u pomenutom poređenju mogu da podnesu zahtev/prijavu na obrascu Zahtev za izdavanje izveštaja o međulaboratorijskom poređenju (https://www.dmdm.rs/rs/obrasci), na adresu: Direkcija za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14 ili na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , najkasnije do 30.09.2022. godine. Uz zahtev koji se podnosi DMDM, potrebno je priložiti dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 330,00 RSD.

Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja zahteva, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i nalog za uplatu republičke administrativne takse u iznosu od 35.000,00 RSD. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport pipete sa klipom do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa rasporedom iz tehničkog protokola poređenja.

No Internet Connection