utorak, 21 septembar 2021 07:59

Interna obuka za korišćenje portala za unos evidencije o overenim merilima

U Direkciji za mere i dragocene metale 21. septembra 2021. godine održana je interna obuka za zaposlene u Odseku za overavanje merila. Tema obuke je bila: Korišćenje portala za unos evidencije o overnim merilima.
Obuku je održala Jasmina Pavlović, rukovodilac Grupe za informacione tehnologije i komunikaciju.
No Internet Connection