Arhiva vesti 2019.

U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 88 od 13. decembra 2019. godine objavljen je Pravilnik o overavanju medicinskih termometara koji stupa na snagu 21. decembra 2019. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja medicinskih termometara koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama, zahtevi koje termometri moraju da ispune pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva.

U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 88 od 13. decembra 2019. godine objavljen je Pravilnik o overavanju manometara za merenje krvnog pritiska koji stupa na snagu 21. decembra 2019. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja manometara za neinvanzivno merenje krvnog pritiska, zahtevi koje manometar mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za manometre.

Na Zlatiboru, u prostorijama kongresnog centra Dunav turist odmarališta, 12. i 13. decembra 2019. godine, održan je Godišnji sastanak zaposlenih Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM). Kao i prethodnih godina i ovo je bila prilika da se jednom godišnje okupe zaposleni iz DMDM, uključujući i one iz područnih jedinica iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Subotice, Niša, Kruševca, kao i novoosnovane Grupe za kontrolu i nadzor Užice.

Na već tradicionalnom okupljanju, Čedomir Belić, v.d. direktora DMDM, prezentovao je Izveštaj o radu DMDM za period od 1. januara do 30. novembra 2019. godine, izrazivši zadovoljstvo postignutim rezultatima. Nakon toga, demonstriran je i izvršen prvi metrološki nadzora putem eInspektor sistema. Demonstraciju je vodila Jasmina Pavlović, rukovodilac Grupe za informacione tehnologije, a metrološki nadzor nad vagom u upotrebi čiji je korisnik Dunav turist, izvršili su Dragana Milićević, šef Odseka za kontrolu i nadzor Kruševac i Boško Stefanović, inspektor za metrološki nadzor i nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima.

Drugog dana sastanka Jasmina Pavlović, rukovodilac Grupe za informacione tehnologije, Vanja Radojević Milošević, načelnik Odeljenja za pravne, poslove ljudskih resursa, stručno operativne i informatičke poslove i Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju, u sklopu priprema za promotivne aktivnosti u 2020. godini prezentovale su rad sa temom: Uticaj metrologije na unapređenje zdravlja, koji je pripremljen na osnovu Izveštaja EURAMET-a. Zaposleni su imali prilike da daju svoj doprinos kroz ideje i predloge budućih promotivnih aktivnosti.

Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju, prezentovala je rezultate DMDM u dopunskom poređenju etaloniranja termoparova na osnovu FINAL REPORT - EURAMET.T-S3- EURAMET Project N° 1268.

Dragan Pantić, rukovodilac Grupe za masu, silu i pritisak, predstavio je rezultate DMDM poređenja EURAMET comparison on 1 kg stainless steel mass standards EURAMET.M.M-K4.2015 gde je dobijena merna nesigurnost od 0,044 mg na 1 kg, odnosno pet puta manja od one koja je trenutno u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mere BIPM-KCDB.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2019#sigProId5a82b2cde5

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) je 4. i 5. decembra 2019. godine bila domaćin studentima treće i pete godine osnovnih i master akademskih studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tom prilikom studenti su upoznati sa metrološkim sistemom u Republici Srbiji i ulogom DMDM kao nacionalnog metrološkog instituta Republike Srbije u tom sistemu.

Stručna poseta uključila je obilazak laboratorija DMDM u kojima se čuvaju nacionalni etaloni SI jedinica, primenjuju najtačnije metode etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika i omogućava uspostavljanje veze sa međunarodnim etalonima. Takođe, ovom prilikom studenti su se upoznali sa metodama merenja, etalonskom i mernom opremom u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje.

Od 2. do 6. decembra. 2019. godine u Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM), Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji i dr Katarina Banjanac, angažovana u Grupi za metrologiju u hemiji na razvojnom projektu EMPIR ALCOREF, održale su obuku za proizvodnju i sertifikaciju referentnih materijala etanola u vodi. Obuci je prisustvovalo dvoje zaposlenih iz Istituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine i troje zaposlenih iz Biroa za metrologiju Severne Makedonije. Obuka je obuhvatila gravimetrijsko pripremanje sertifikovanih referentnih materijala etanola u vodi i analizu rezultata merenja dobijenih tokom njihove sertifikacije na gasnom hromatografu.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2019#sigProIdac94122992

20. i 21. novembra 2019. godine u prostorijama Zavoda za metrologiju Republike Crne Gore, Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji u Direkciji za mere i dragocene metale održala je obuku za zakonsku kontrolu analizatora izduvnih gasova za zaposlene Zavoda za metrologiju Republike Crne Gore u Podgorici. Obuci je prisustvovalo 7 zaposlenih.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2019#sigProIde55744e687

Dana 26. novembra 2019. godine Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM) posetili su studenti četvrte godine Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u okviru predmeta Metrologija.

Stručna poseta obuhvatila je obilazak laboratorija za temperaturu, vreme i frekvenciju, jednosmerni električni napon, velike zapremine, dužinu, akustiku i hemiju. Tokom posete laboratorijama studenti su imali priliku da se bliže upoznaju sa, mogućnostima merenja i etaloniranja DMDM, međunarodnim EMPIR projektima u kojima DMDM učestvuje, kao i ostalim poslovima koje obavlja kao nacionalni metrološki institut.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2019#sigProId5fb7fffbef
utorak, 26 novembar 2019

Obuka za ispitivanje softvera

Dana 21. i 22. novembra 2019. godine Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) bila je domaćin obuke koja je organizovana u okviru projekta Podrške infrastrukturi kvaliteta u Srbiji, koji sprovodi Nacionalni metrološki institut Nemačke (PTB), iz oblasti ispitivanja softvera u mernim uređajima, generalnih i administrativnih aspekta modularne evaluacije mernih instrumenata i tehnička implementacija modularne evaluacije.

Obuku su održali Goran Grgić, rukovodilac laboratorije za masu slovenačkog metrološkog instituta (MIRS) i Damjan Krašovac ekspert za ispitivanje softvera u mernim uređajima slovenačkog metrološkog instituta (MIRS).

Pored metrologa DMDM, obuci su prisustvovali i metrolozi iz nacionalnog metrološkog instituta Bosne i Hercegovine (IMBIH).

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2019#sigProId6e329a6187
četvrtak, 14 novembar 2019

EURAMET radionica Grupe za komunikaciju

Predstavnice DMDM Vanja Radojević Milošević, načelnik Odeljenja za pravne, poslove ljudskih resursa, stručno operativne i informatičke poslove i Jasmina Pavlović, rukovodilac Grupe za informacione tehnologije prisustvovale su EURAMET radionici "Communicating Impact of Metrology" koja je održana od 5. do 6. novembra 2019. godine, u Briselu, u prostorijama Ministarstva privrede Belgije. Radionici je prisustvovalo 35 učesnika, predstavnika evropskih nacionalnih metroloških instituta i međunarodnih metroloških organizacija.

Na radionici su sumirani najznačajniji rezultati kampanja koje su sprovodili nacionalni metrološki instituti u tekućoj godini pod okriljem EURAMET, a imale su za cilj promovisanje redefinisanog Međunarodnog sistema jedinica SI u 2019. godini, a zatim su definisane teme i ciljevi kampanje za 2020. godinu koja će biti usmerena ka podizanju svesti o značaju metrologije i rezultata metroloških istraživanja u značajnim životnim oblastima; zdravstvu, zaštiti životne sredine, energetici i klimatskim promenama.

Bedževi DMDM sa ličnim „metrološkim“ porukama izazavali su veliku pažnju, kao nešto što je pomerilo dosadašnje standarde i izmamilo osmehe svim učesnicima #feelmetrology.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2019#sigProId87ab2532e3

Direkcija za mere i dragocene metale ( u daljem tekstu: DMDM), Grupa za dužinu, optičke veličine i akustiku, planira u narednom periodu da organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti akustike, podoblast merila nivoa zvuka.
1. Etaloniranje merila nivoa zvuka

Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 13. decembra 2019. godine na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport predmeta etaloniranja do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.

DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.

Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 28.000,00 RSD.

Rešenjem Vlade Republike Srbije broj 119-10234/2019 od 24. oktobra 2019. godine, Nikola Petrović postavljen je za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za razvoj metrologije.

Nikola Petrović je dana 29.oktobra 2019. godine, stupio na dužnost vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale - Sektor za razvoj metrologije.

petak, 25 oktobar 2019

Održan XIII Kongres metrologa

U periodu od 23. do 25. oktobra, u Šapcu, u organizaciji Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM) i Društva metrologa Srbije, održan je XIII Kongres metrologa koji ima za cilj razmenu informacija, naučnih i stručnih saznanja i poboljšanje kvaliteta u svim oblastima metrologije.

U ime Društva metrologa Srbije prisutne je pozdravio i obratio im se dr Zoran Mitrović, predsednik Upravnog odbora tog društva. Kongres je zvanično otvorio dr Dušan Matijašević, v.d. pomoćnika direktora Sektora za razvoj metrologije DMDM, koji je prezentacijom i promotivnim filmom prisutne upoznao sa istorijatom DMDM, ulogom, značajem, njenim mestom u infrastrukturi kvaliteta, zakonskim okvirom, kao i budućim pravcima razvoja DMDM-a i tom prilikom se posebno osvrnuo na značaj usvojene redefinicije SI jedinica i doprinos DMDM u njenoj promociji.

Tokom trodnevnog trajanja kongresa učesnici i zainteresovane strane mogli su da prisustvuju i učestvuju u radu sekcija i da se upoznaju sa radovima iz različitih oblasti metrologije, koji su objavljeni u Zborniku radova. Održana je i radionica: „Međulaboratorijska poređenja/PT šeme“.

Na Skupštini Društva metrologa Srbije koja je održana prvog dana podnet je izveštaj o dosadašnjem radu i dogovorena je izmena njegovog statuta, u skladu sa zakonskim izmenama. Za novog predsednika Društva metrologa Srbije izabran je dr Vukan Ogrizović sa Građevinskog fakulteta u Subotici Univerziteta u Novom Sadu.

DMDM je bila zastupljena sledećim radovima:

 1. Vladan Stepanović, Slavica Simić, Svetlana Stanisavljević: Efekat samozagrevanja platinskih otpornih termometara kao reference u mernim sistemima;
 2. Srđan Radoš, Violeta Stanković, Slavica Simić, Radek Strand: DMDM generator tačke rose;
 3. Slavica Simić, Srđan Radoš, Davor Zvizdić, Danijel Šestan, Nedžadeta Hodžić, Semir Cohodarević, Dubhaltach Maclochlainn, Conor Fitygerald, Olgica Petruševa, Tanja Vukićević: Strategija razvoja merenja relativne vlažnosti u evropskim zemljama u razvoju u okviru EMPIR Humea projekta;
 4. Slavica Simić, Vladan Stepanović, Svetlana Stanisavljević, Srđan Radoš: Revizija jedinice temperature - kelvin u novom Međunarodnom sistemu jedinica SI;
 5. Ivica Milanović, Snežana Renovica, Miša Markuš, Neda Spasojević: Fazni šum kao mera stabilnosti prilikom etaloniranja etalona frekvencije;
 6. Snežana Renovica, Ivica Milanović: Rezultati bilateralnog poređenja: etaloniranje stabilnosti frekvencije;
 7. Dragana Dragutinović, Dušan Popović, Miloš Babić, Snežana Renovica: Unapređenje sistema distribucije vremena DMDM;
 8. Jelena Bebić, Vladan Škerović: Realizacija Kukove metode etaloniranja areometara (metoda merenja na hidrostatičkoj vagi) u DMDM.
 9. Boris Ramač, Predrag Đurić, Dragan Pantić, Jugoslav Sekulić: Etaloniranje automatskih vaga u dinamičkom načinu rada;
 10. Slobodan Zelenika, Gordana Stefanović, Nebojša Stanković: Merenje prednje šupljine laboratorijskog etalon mikrofona beskontaktnom metodom;
 11. Katarina Banjanac, Milena Milošević, Jasmina Zukan Banović i Jelena Bebić: Ispitivanje homogenosti sertifikovanih rastvora etanola u vodi u DMDM;
 12. Luka Gažević, Katarina Banjanac, Anita Saltirov i Jelena Bebić: Uspostavljanje metode za zakonsku metrološku kontrolu analizatora za merenje sadržaja proteina u žitu u DMDM;
 13. Dr Mladen Mirić, Biljana Arsić: Hemometrija kao oruđe u procesu proizvodnje u metalurgiji;
 14. Dr Branka Radanov: Značaj daljeg razvoja metrološkog sistema sa aspekta razvoja metrologije u svetu.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2019#sigProId5b79ab870c

Čedomir Belić, v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale, predstavljao je Republiku Srbiju na 54. po redu sastanaku Međunarodnog komiteta za zakonsku metrologiju – Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML), koji je održan u periodu od 22. do 25. oktobra 2019. godine u Bratislavi, Slovačka. Sastanku je prisustvovalo 159 učesnika iz 47 država članica.

Na sastanku je razmatran godišnji izveštaj o radu OIML i predstavljeni su planovi i vizija dalje organizacije OIML, kao i druga važna pitanja za rad organizacije koja trenutno ima 61 punopravnu i 61 pridruženu zemlju članicu.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2019#sigProId9bdb1028b8

Na osnovu Zakona o računanju vremena (“Službeni list SCG”, br. 20/06), letnje računanje vremena u 2019. godini se završava u nedelju 27. oktobra 2019. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.

Medije

četvrtak, 17 oktobar 2019

19. Međunarodni metrološki kongres

U Parizu je u periodu od 24. do 26. septembra 2019. godine održan devetnaesti po redu Međunarodni metrološki kongres, čija je glavna tema bila: „Share Measurement Intelligence“. Na kongresu su predstavljeni posteri Direkcije iz oblasti prečišćavanja voda optičkim metodama i protoka.
Installation for the high accuracy flow meter calibration with the weighing method
New approach to application of the spectrophotometric system for determiningthe optical properties of turbid liquids

Predstavnici delegacije EU - Srbija podkomiteta za trgovinu, industriju, carinu i poreze, Zorica Vasileva, Lukrecija Kireta i Fatih Ajdogan posetili su 17. oktobra 2019. godine Direkciju za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM).

Cilj posete DMDM bio je bolje upoznavanje sa ključnim institucijama infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji. Ispred DMDM prisutne je pozdravio dr Dušan Matijašević, vd pomoćnika direktora Sektora za razvoj metrologije.

Nakon prikazivanja promotivnog filma, predstavnici delegacije EU upoznati su sa radom, ulogom, značajem i nadležnostima DMDM kao nacionalnog metrološkog instituta Republike Srbije. Poseta je nastavljena obilaskom laboratorije za masu.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2019#sigProIdc1d7ea780e

Direkcija za mere i dragocene metale ( u daljem tekstu: DMDM), Grupa za dužinu, optičke veličine i akustiku, planira u narednom periodu da organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti dužine, podoblast mikrometri za spoljašnja merenja.
1. Etaloniranje mikrometra za spoljašnja merenja

Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 15. Oktobra 2019. godine na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport predmeta etaloniranja do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.

DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.

Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 28.000,00 RSD.

U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 50 od 12. jula 2019. godine objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o merilima brzine vozila u saobraćaju koji je stupio na snagu 13. jula 2019. godine. Prečišćen tekst: Pravilnik o merilima brzine vozila u sabraćaju.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za merila brzine vozila u saobraćaju, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, označavanje merila brzine vozila u saobraćaju, tehnička dokumentacija, način ispitivanja tipa merila brzine vozila u saobraćaju, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja merila brzine vozila u saobraćaju.

U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 50 od 12. jula 2019. godine objavljen je Pravilnik o nepokretnim rezervoarima koji stupa na snagu 20. jula 2019. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi i označavanje za nepokretne rezervoare, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, karakteristike opreme za utvrđivanje ispunjenosti zahteva, metode merenja, sadržina obrazaca za rezultate ispitivanja, odnosno merenja, kao i način i uslovi overavanja rezervoara.

Na Generalnoj skupštini EURACHEM u Tartu, Estonija, 23. maja 2019. godine, Direkcija za mere i dragocene metale, kao predstavnik Republike Srbije, izabrana je za punopravnog člana Generalne skupštine EURACHEM.

Opširnije

Strana 1 od 3
No Internet Connection