Arhiva vesti 2012

Obuka pod nazivom „Etaloniranje naponskih i strujnih mernih transformatora u mernim stolovima“ održana je 19.06.2012. i 20.06.2012. u PD „Elektrodistribucija Beograd“ d.o.o. Beograd, Služba za kontrolisanje ispravnosti i overavanje merila, Kej Oslobođenja 15, Zemun.

Obuku su u laboratoriji korisnika mernih transformatora održali mr Nada Vučijak i Dušan Horvat iz Direkcije za mere i dragocene metale.

Obuci su prisustvovali iz OKN Beograd: Domazet Goran, Vilotić Dejan, Orlić Nebojša, Đilas Marko i Damjanović Zoran.

Galerija slika

U okviru projekta IPA 2011 u delu PT aktivnosti, u Ljubljani, Slovenija, realizovana je uvodna obuka za akreditovane laboratorije za etaloniranje i laboratorije za ispitivanje, nacionalne metrološke institute i nacionalna akreditaciona tela u periodu od 11-15. juna 2012. godine. Pokrenuto je ukupno 11 PT aktivnosti u kojima učestvuje ukupno 69 laboratorija od 187 zainteresovanih iz raznih oblasti etaloniranja i isptivanja.

Učesnici obuke su laboratorije i nacionalna akreditaciona tela iz regiona jugoistočne Evrope i Turske. Nosilac projekta PT aktivnosti i organizator obuke je Laboratorija za metrologiju i kvalitet (MIRS/FE-LMK), Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Ljubljani, institucija koja je ujedno nosilac primarnog nacionalnog etalona jedninice temperature i relativne vlažnosti u Sloveniji.

U okviru projekta realizovaće se 11 PT aktivnosti i to u oblasti etaloniranja (masa - PT4, dužina - PT3, temperatura - PT1 i električne veličine - PT5), kao i u oblasti ispitivanja (kvalitet vina PT6, ispitivanje pijaće vode - PT2, kvalitet goriva - PT7, teški metali u zemljištu - PT8 i teški metali u hrani - PT9). PT10 iz oblasti ispitivanja pijaće vode i PT11 iz oblasti temperature pokrenuti su za akreditovane laboratorije iz Turske, koja je pridružena zemlja zemaljima jugoistočne Evrope na ovom projektu. Iz svake oblasti odabrane su pilot laboratorije koje će, u saradnji sa ekspertima izabranim iz nacionalnih ili referentnih laboratorija iz Slovenije, pružiti svu neophodnu pomoć na ekspertskom nivou u oblastima etaloniranja i ispitivanja.

 

vesti0048

 

Slobodan Zelenika, rukovodilac Grupe za dužinu, dimenzione veličine i akustiku iz DMDM u oblasti dužine biće koordinator PT3 aktivnosti za odabrane laboratorije sa mernom mogućnošću etaloniranja seta planparalelnih mera. U oblasti mase, Grupa za masu i pritisak iz DMDM, učestvovaće u projektu PT4 dajući referentnu vrednost, jer jedina od zemalja učesnica u PT4 šemi ima objavljene merne mogućnosti, SMSs u BIPM, KCDB bazi. Predstavnik Grupe za masu i pritisak koji je bio u organizaciji projekta u delu mase je metrolog Boris Ramač. Grupa za termometriju iz DMDM, u oblasti termometrije, učestvovaće u PT1 u delu etalononiranja standardnih platinskih otpornih termometara metodom poređenja. Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju iz DMDM, paraleleno u sklopu projekta IPA2011 i iste glavne šeme, organizovaće i domaću PT šemu u kojoj će koordinirati sličnu aktivnost za već odabrane laboratorije sa mogućnošću etalononiranja otpornih termometara. Pored organizacije domaćeg poređenja u Srbiji na projektu IPA2011, biće organizovana i tri dodatna poređenja na nivou zemalja Hrvatske, Makedonije i Crne Gore u oblasti ispitivanja pijaćih voda.

Nacionalna akreditaciona tela iz regiona, među njima i ATS iz Srbije, takođe su uzela učešće u ovom projektu zbog velikog značaja i uloge projekta ispitivanja osposobljenosti akreditovanih laboratorija putem PT šema, kao jednog od načina potvrde kompetentnosti. Zahtevi koje nacionalna akreditaciona tela postavljaju pred svoje akreditovane organizacije su i obavezna učešća u odgovarajućim šemama ispitivanja osposobljenosti i međulaboratorijskim poređenjima, a sami rezultati ispitivanja osposobljenosti u tim šemama su značajan pokazatelj poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja/etaloniranja koje obavljaju akreditovane organizacije. Predstavnik ATS, Ljiljana Markićević, načelnik Odeljenja za akreditaciju laboratorija ispred ATS takođe je uzela je učešće.

Pored predstavnika laboratorija iz DMDM, na prvom delu projekta IPA2011 uzeli su učešće predstavnici laboratorija iz Instituta Nikola Tesla, (PT5 - električne veličine), Zavoda za javno zdravlje - Leskovac (PT2 - pijaća voda), AlfaLaba Aleksandrovac (PT6 - ispitivanje vina), Jugoinspekta - Novi Sad (PT7 - ispitivanje goriva), EkoLaba Padinska Skela (PT8 - teški metali u zemljištu) i Instituta za javno zdravlje Vojvodine Novi Sad (PT9 - teški metali u hrani).

U oktobru 2013. godine planiran je drugi deo obuke u okviru projekta IPA 2011, na kome će se prezentirati dobijeni rezultati u vezi aktivnosti u potvrđivanju osposobljenosti za poslove etaloniranja/ispitivanja u pomenutim oblastima.

U „Službenom glasniku RS”, broj 54/12 od 29. maja 2012. godine objavljen je Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila, koji je stupio na snagu 6. juna 2012. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način vanrednog pregleda merila, kao i sadržaj i rok čuvanja izveštaja o pregledu merila.

U „Službenom glasniku RS”, broj 54/12 od 29. maja 2012. godine objavljen je Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije, koji je stupio na snagu 6. juna 2012. godine.

Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima na osnovu dokumentacije, kao i sadržina te dokumentacije.

U „Službenom glasniku RS”, broj 54/12 od 29. maja 2012. godine objavljen je Pravilnik o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika i oznaci finoće, koji je stupio na snagu 6. juna 2012. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina, oblik i dimenzije znaka proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika, kao i oznake finoće na predmetima od dragocenih metala.

05 - 07. jun 2012. godine

9. Međunarodna konvencija o kvalitetu JUSK ICQ 2012, održana je u prostorijama Mašinskog fakulteta u Beogradu od 5 - 7 juna 2012. godine. Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale su uzeli učešća u radu ove konvencije 5. i 6. juna 2012. godine.

05. juni 2012.

Na svečanom otvaranju Međunarodne konvencije o kvalitetu JUSK ICQ 2012, prilikom dodeljivanja nagrada za doprinos razvoju kvaliteta u Srbiji, „za poseban lični doprinos razvoju i širenju misije kvaliteta u Srbiji i unapređenju nacionalnog pokreta za kvalitet“ uručena je nagrada direktoru Direkcije za mere i dragocene metale, mr Vidi Živković. Ova nagrada predstavlja priznanje za višegodišnji trud i velike rezultate ostvarene u oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji.

 

vesti0042

 

06. juni 2012.

Treća Specijalna Konferencija – Nacionalni metrološki sistem – stanje i budući razvoj u okviru Međunarodne konvencije o kvalitetu JUSK ICQ 2012, održana je 6. juna 2012. godine u Beogradu.
Konferencijom su predsedavali mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, (DMDM), Lucija Dujović, pomoćnik direktora Sektora za kontrolu i nadzor DMDM, Boris Laštro, pomoćnik direktora Sektora za razvoj metrologije i rukovodilac kvaliteta DMDM, Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju i zamenik rukovodioca kvaliteta DMDM i Bojana Bokić iz Centra za fotoniku, Instituta za fiziku u Beogradu.

vesti0043

 

Treća Specijalna Konferencija je bila posvećena novinama u organizaciji DMDM, pojavi ovlašćenih tela za poslove overavanja merila, kao i pojedinim novim metodama etaloniranja i ispitivanja.

Uvodnu reč dala je mr Vida Živković, direktor DMDM, koja je pozdravila skup i najavila izlagače. Prvi rad "Integrisani sistem kvaliteta Direkcije za mere i dragocene metale" izložio je Boris Laštro, pomoćnik direktora Sektora za razvoj metrologije i rukovodilac kvaliteta DMDM. Prezentaciju "Ovlašćena tela za overavanje merila kao novina u metrološkom sistemu Republike Srbije" izložila je Lucija Dujović, pomoćnik direktora Sektora za kontrolu i nadzor DMDM. Izlaganje Nemanje Lučića iz Centra za fotoniku Instituta za fiziku u Beogradu, bilo je na temu: Kalibracija merila za ispitivanje optičkih komponenti i sistema u telekomunikacijama. Jovica Cvetković, metrolog iz Grupe za vreme frekvenciju i distribuciju vremena DMDM, govorio je o značaju i ulozi razvoja nove metode ispitivanja merila brzine vozila u saobraćaju. Međulaboratorijsko ispitivanje nivoa zvučnog pritiska prezentovao je Borislav Budisavljević, iz Instituta za ispitivanje materijala IMS.

Nakon prezentacija, vođena je diskusija u kojoj su učestvovali svi prisutni. Direkcija je primila čestitke na uspešnoj koordinaciji metrološkog sistema u Srbiji, kako u oblasti zakonske, tako i u oblasti naučne i industrijske metrologije.

Galerija slika

U Institutu za standardizaciju Srbije održana je konstitutivna sednica Komisije za standarde i srodna dokumenta iz oblasti veličina, jedinica i merila KS A012 (http://www.iss.rs/tc/?national_committee_id=1). Tri predstavnika Direkcije za mere i dragocene metale su članovi Komisije: mr Nada Vučijak, Slobodan Zelenika i dr Zoran Marković.

Programom rada Komisije obuhvaćeni su standardi koje donosi Tehnički komitet Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO/TC 12 – Veličine i jedinice, kao i standardi Evropskog komiteta za standardizaciju CEN/SS F05 – Merila.

Planom rada Komisije za 2012. godinu predviđeno je kompletno prevođenje standarda ISO 80000 – Veličine i jedinice, koji ima 14 delova.

1875. godine osnovan je Međunarodni biro za tegove i mere. U prisustvu predstavnika 17 država osnivača Međunarodnog biroa za tegove i mere, 20. maja 1875. godine usvojena je „Metarska konvencija” kojom su metar i kilogram opšteprihvaćeni za međunarodne mere. Kneževina Srbija je 1879. godine pristupila „Metarskoj konvenciji”, a 16. avgusta 1891. godine, preuzela je od Međunarodnog biroa za tegove i mere prototip metra No30 i prototip kilograma No11.

 

gs0073

 

20. maj, Svetski dan metrologije, kojim se obeležava usvajanje „Metarske konvencije” kao početak međunarodne saradnje u oblasti metrologije, svake godine se proslavlja u više od 80 zemalja.

Ove godine, svoje posebno interesovanje za metrologiju iskazali su studenti Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda. Sa velikim zadovoljstvom, u okviru obeležavanja Dana metrologije, Direkcija je ugostila profesore i studente treće godine FON-a.

Studentima je održana prezentacija o Direkciji i značaju i ulozi metrologije u našem svakodnevnom životu. Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija Direkcije, gde su studenti imali priliku da postavljaju pitanja iz sfera njihovog interesovanja.

 

 

Galerija slika

IV Međunarodna konferencija o metrologiji CAFMET 2012 (4th International Metrology Conference – CAFMET 2012) održana je od 23. do 27. aprila u Marakešu, Maroko, u organizaciji Afričkog komiteta za metrologiju (The African Committee of Metrology CAFMET).

 

gs0071

 

Program Konferencije obuhvatio je izlaganja radova autora iz različitih zemalja i različitih oblasti metrologije razvrstanih po sesijama, kao i poster sesije i predstavljanje proizvođača merne opreme na posebnim štandovima za izlaganje merne opreme.

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) na Konferenciji bili su mr Vida Živković, direktor Direkcije i Slobodan Zelenika, rukovodilac Grupe za dimenzione veličine i akustiku DMDM.

Predstavnici Direkcije prezentovali su dva rada na konferenciji:

U okviru sesije Dimensional and Optical Measurements

  • V. Živković, S. Zelenika, G. Stefanović: Uncertainty evaluation for the gauge block calibration using the modified DMDM gauge block interferometer
    i u okviru sesije Legal Metrology
  • M. Jelić, V. Živković: A national approach to the accreditation of bodies operating recurrent inspection of motor vehicles following European practice

Prezentacije predstavnika DMDM bile su veoma zapažene na Konferenciji.

 

gs0072

 

Detaljan program Konferencije može sa naći na sajtu http://www.ac-metrology.com/CAFMET2012.

Prema Planu nadzornih ocenjivanja akreditovanih organizacija, Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Hellenic accreditation system (ESYD), su 25. aprila 2012. godine realizovali prvo redovno nadzorno ocenjivanje Direkcije za mere i dragocene metale.

Na osnovu Sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO/IEC 17025, Direkcija za mere i dragocene metale, Sektor za razvoj metrologije, Grupa za dimenzione veličine i akustiku potvrdila je svoju kompetentnost za etaloniranje graničnih planparalelnih mera interferometrijskom metodom, a Odsek za električne veličine za ispitivanje brojila električne energije.

 

gs0070

Na sednici Saveta za multilateralne sporazume Evropske organizacije za akreditaciju (EA), održanoj 18. i 19. aprila 2012. godine u Kopenhagenu, doneta je odluka o potpisivanju bilateralnog sporazuma (BLA) o priznavanju akreditacije između ATS-a i EA na osnovu analize izveštaja sa „kolegijalnog ocenjivanja“ ATS-a i to za sledeće oblasti akreditacije: laboratorija za ispitivanje, medicinskih laboratorija, laboratorija za etaloniranje, kontrolnih tela i sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda.

To znači da je sistem akreditacije koji je ustanovljen u Republici Srbiji ekvivalentan sa sistemima akreditacije u drugim zemljama potpisnicama bilateralnih/multilaternih (BLA/MLA) sporazuma EA o priznavanju akreditacije, a izveštaji i sertifikati, koje izdaju akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti u Srbiji, priznati u tim zemljama. Opširnije na adresi http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=653

Povodom ovog značajnog događaja, direktor Akreditacionog tela Srbije, dr Dejan Krnjaić, dao je intervju mreži EurActiv. Detaljnije na adresi: http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=655

Direkcija za mere i dragocene metale imala je zadovoljstvo da 18. aprila 2012. godine ugosti učenike International School of Belgrade (ISB).

Dobrodošlicu u "kuću merenja", u kojoj se vrše najpreciznija i najtačnija merenja, gostima je poželela direktorka Direkcije mr Vida Živković.

Učenicima se zatim obratio pomoćnik direktora Boris Laštro, koji je održao prezentaciju na temu korišćenja optičkih sredstava za merenje dužine i vremena.

Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija Direkcije, u kojima se čuvaju nacionalni etaloni SI jedinica i primenjuju najtačnije metode etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika i uspostavljanje veze sa međunarodnim etalonima.

Zanimljivom delu posete doprineli su metrolozi Direkcije za mere i dragocene metale, prikazom etalonske i merne opreme i rada u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje. Oni su sa posebnim zadovoljstvom odgovarali na pitanja posetilaca iz sfera njihovog interesovanja.

Želja nam je da dragi gosti iz ISB ovom posetom našoj instituciji steknu saznanje o važnosti tačnog merenja u svakodnevnom životu.

U „Službenom glasniku RS”, broj 22/12 od 23. marta 2012. godine objavljen je Pravilnik o načinu ispitivanja tipa merila za pojedine vrste merila, koji stupa na snagu 31. marta 2012. godine.

Ovim pravilnikom propisuje se način na koji se vrši ispitivanje tipa merila za merila za koja je obavezno izdavanje uverenja o odobrenju tipa merila.

Otvaranju bunker stanice za brodove u Novom Sadu, odnosno terminala na kojem će se plovila na rekama snabdevati gorivom, dana 14. februara 2012. godine, prisustvovalo je i rukovodstvo Direkcije za mere i dragocene metale.

Otvaranjem ove stanice NIS je pokrenuo novu delatnost – sigurno snabdevanje brodova i brodskih kompanija kvalitetnim gorivom na važnim plovnim pravcima u Republici Srbiji.

Na novootvorenoj Bunker stanici funkcionišu dve nezavisne linije – prva je namenjena unutrašnjem tržištu, a druga, kao carinsko skladište, brodovima koji se kreću van teritorije Republike Srbije.

Galerija slika

U „Službenom glasniku RS”, broj 16/12 od 7. marta 2012. godine objavljen je Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje metrološkog nadzora, koji stupa na snagu 15. marta 2012. godine, a počinje da se primenjuje od 14. aprila 2012. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje obrazac i sadržina službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje metrološkog nadzora, kao i način vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama.

U „Službenom glasniku RS”, broj 9/12 od 5. februara 2012. godine objavljen je Pravilnik o načinu priznavanja inostranih žigova na predmetima od dragocenih metala, koji stupa na snagu 13. februara 2012. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način priznavanja inostranih žigova na predmetima od dragocenih metala.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 26. januara 2012. godine donela Zaključak 05 Broj: 037-9932/2011 o prihvatanju Izveštaja o učešću delegacije Republike Srbije na 24. Generalnoj konferenciji za tegove i mere, koja je održana u Parizu od 17. do 21. oktobra 2011. godine.

Opširnije na adresi.

Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, 25.januara 2012. godine, Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju (BSC) organizovao je Konferenciju pod nazivom „Razvoj infrastrukture kvaliteta u metrologiji, standardizaciji, akreditaciji i sertifikaciji“. Konferencija je bila posvećena godišnjici osnivanja ovog Centra, a povodom ovog događaja izlaganja su imali: mr Joanna Gajdek, direktorka Austrijskog instituta za standardizaciju; mr Vida Živković, direktorka Direkcije za mere i dragocene metale; mr Ivan Krstić, direktor Instituta za standardizaciju Srbije; Dušanka Santovac, viši savetnik iz Akreditacionog tela Srbije; prof.dr Valentina Marinković, zamenica predsednika JUSKa; Marija Vujaković, direktorka BSC Centra; prof. dr Dragutin Stanivuković, direktor CETA CONSULTING; doc. Zoran Klaba, direktor IBA-ADA i dr Stevan Odri.

Direktorka Direkcije za mere i dragocene metale, Vida Živković, izložila je rad pod nazivom „Razvoj metrologije u Srbiji - Značaj metrologije za infrastrukturu kvaliteta i uloga Direkcije za mere i dragocene metale“.

Cilj Konferencije je bio da okupi zajedno sve partnere u oblasti infrastrukture kvaliteta u našoj zemlji kako bi se razmenila mišljenja, iskustva, dali predlozi i sugestije korisne za unapređenje privrednog i društvenog razvoja. Konferencija je, kroz izlaganja, pokazala trenutno stanje u ovoj oblasti u našoj zemlji kao i koje su tendencije daljeg razvoja u oblastima kao što su metrologija, standardizacija, akreditacija i sertifikacija.

 

gs0063

U organizaciji Akreditacionog tela Srbije (ATS) tradicionalno je organizovan u Međunarodnom kongresnom „Centru Sava“, 25. januara 2012. godine, seminar pod nazivom „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“ namenjen akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU).

 

sem2501201216

 

Cilj ovogodišnjeg seminara je bio upoznavanje predstavnika akreditovanih TOU sa većim brojem tema iz oblasti tehničkih zahteva značajnih za njihov rad na planu ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije, kao i sa novim podzakonskim aktima Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) koji su usaglašeni sa evropskom regulativom.

Seminar je otvorila Jelena Popović, pomoćnica ministra za Sektor za infrastrukturu kvaliteta u MERR-u, a skupu su se u uvodnom delu obratili Frejk Janmat, šef sektora za evropske integracije u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji, Snježana Pupavac, predsednica Upravnog odbora ATS-a i Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije.

Predavači na seminaru su bili predstavnici MERR-a, Direkcije za mere i dragocene metale, regionalnog IPA 2011 projekta „Infrastruktura kvaliteta u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj“ i bilateralnog projekta GIZ-ACCESS Programa bilateralne podrške Nemačke, Vladi Republike Srbije (2011-2013), kao i eksperti ATS-a i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predstavnici akreditovanih TOU i privrednih društava, strukovnih udruženja i udruženja potrošača odazvali su se pozivu da prisustvuju seminaru u velikom broju (oko 530 prisutnih).

Na Seminaru su obrađene sledeće teme:

Usklađivanje tehničkih propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije – najnovije aktivnosti MERR-a – mr Jelena Popović, pomoćnik ministra, MERR

Mesto akreditacije u tehničkim propisima Republike Srbije – mr Natalija Jovičić Zarić i Biljana Tomić, ATS

Predstavljanje regionalnog IPA 2011 projekta „Infrastruktura kvaliteta u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj“ – David Norris, vođa regionalnog IPA projekta

Predstavljanje projekta „Strategija razvoja infrastrukture kvaliteta“ GIZ/ACCESS – Helmut Mairhofer, GIZ

Sistem akreditacije u Republici Srbiji - aktuelnosti – dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a

Iskustva Direkcije u radu ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila – Lucija Dujović, pomoćnik direktora i Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale

Dosadašnja iskustva u akreditaciji kontrolnih tela za overavanje merila - Ljubica Živanić, ATS

Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa – prof. dr Vera Katić

Dosadašnja iskustva u akreditaciji laboratorija u skladu sa zahtevima pomenutog Pravilnika – dr Bratislav Milošević, ATS

Pravilnik o bezbednosti liftova – Nikola Mirković, MERR

Iskustva ATS-a u oblasti akreditacije liftova – Ljubica Živanić, ATS

Slabe i jake strane tela za ocenjivanje usaglašenosti – mr Natalija Jovičić Zarić, ATS

Detaljnije na sajtu ATS-a
http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=627&mode=thread&order=0&thold=0

Direkcija za mere i dragocene metale je 18. januara 2011. godine bila domaćin studentima Politehničke akademije u Beogradu. Tom prilikom studenti su upoznati sa najznačajnijim informacijama vezanim za metrološki sistem u Republici Srbiji sa posebnim osvrtom na ulogu DMDM, kao nacionalnog metrološkog instituta Republike Srbije. Ukratko su prezentovane laboratorije u DMDM.

Stručna poseta uključila je obilazak laboratorija Direkcije, u kojima se čuvaju nacionalni etaloni SI jedinica i primenjuju najtačnije metode etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika i uspostavljanje veze sa međunarodnim etalonima. Studenti su se takođe upoznali sa metodama merenja, etalonskom i mernom opremom u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje, uključujući i pitanja studenata iz sfera njihovog interesovanja.

Strana 2 od 3
No Internet Connection