utorak, 26 jun 2012

Učešće DMDM u EURAMET projektu 1187

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) učestvuje u EURAMET projektu 1187 „Poređenje etaloniranja strujnih mernih transformatora do 10 kA“. Cilj poređenja je demonstriranje mernih mogućnosti nacionalnih metroloških instituta (NMI) u Evropi.

U poređenju učestvuju sledeće NMI: BEV Beč, Austrija; CMI Prag, Republika Češka; BIM Sofija, Bugarska; DMDM Beograd, Srbija; GUM Varšava, Poljska; INRIM Torino, Italija; LCOE Madrid, Španija; LNE Pariz, Francuska; METAS Bern, Švajcarska; MIKES Espo, Finska; NPL Tedington, Velika Britanija; PTB Braunšvajg, Nemačka; SP Boras, Švedska; UME Gebze, Turska i VSL Delft, Holandija.

Pilot laboratorija je CMI, Češka, koja je obezbedila putujući etalon strujni transformator.

Očekuje se da će merenja u svim NMI biti završena do septembra 2013. godine.

Merenja u DMDM su vršena u maju 2012. god., a rezultati merenja treba da budu obrađeni i poslati pilot laboratoriji do kraja juna.

No Internet Connection