ponedeljak, 22 oktobar 2012

Rad stručnjaka DMDM objavljen u međunarodnom časopisu

U međunarodnom časopisu „International Journal of Metrology and Quality Engineering”, Volume 3, number 1, objavljen je rad - V. Živković, S. Zelenika, G. Stefanović: Uncertainty evaluation for the gauge block calibration using the modified DMDM gauge block interferometer (Procena merne nesigurnosti za etaloniranje graničnih mera dužine pomoću modularnog DMDM interferometra za granične mere).

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) mr Vida Živković, direktor Direkcije i Slobodan Zelenika, rukovodilac Grupe za dimenzione veličine i akustiku DMDM, prezentovali su ovaj rad na IV Međunarodnoj konferenciji o metrologiji CAFMET 2012 (4th International Metrology Conference – CAFMET 2012), održanoj od 23. do 27. aprila u Marakešu, Maroko, u organizaciji Afričkog komiteta za metrologiju (The African Committee of Metrology CAFMET), u okviru sesije Dimensional and Optical Measurements.

No Internet Connection