ponedeljak, 02 jul 2012

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila

U „Službenom glasniku RS”, broj 56/12 od 5. juna 2012. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, koji stupa na snagu 13. juna 2012. godine, a počinje da se primenjuje istekom tri meseca od dana stupanja na snagu.

Ovim Pravilnikom izmenjeni su pojedini uslovi za obavljanje poslova overavanja merila.

Prečišćen tekst Pravilnika na linku ovde.

No Internet Connection