utorak, 16 oktobar 2012

Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) objavio mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) Direkcije za mere i dragocene metale iz oblasti merenja zapremine tečnosti

Dana 8. oktobra 2012. godine Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) priznao je mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) za 13 servisa etaloniranja mernih sredstava jedinice zapremine tečnosti koje Direkcija za mere i dragocene metale sprovodi. Lista servisa je dostupna na sajtu BIPM: (http://kcdb.bipm.org/AppendixC/country_list_search.asp?CountSelected=RS&iservice=M/FF.9.5.1).

Direkciji za mere i dragocene metale su priznate mogućnosti merenja i etaloniranja koje se realizuju gravimetrijskom metodom opsega merenja zapremine tečnosti od 10 µL do 500 L i volumetrijskom metodom opsega merenja zapremine tečnosti od 1 L do

5 000 L. Osnov za priznavanje mogućnosti merenja i etaloniranja su ostvareni rezultati u EURAMET projektima:

  1. EURAMET 1004 - Bilateralno poređenje mikropipete nazivne zapremine 500 µl / Bilateral comparison of 500 µl micropipette / pilot laboratory IPQ - Portugal
  2. EURAMET 1008 - Ključno poređenje etalon prelivne pipete od 20 L / Volume intercomparison at 20 L / pilot laboratories IPQ - Portugal, SP - Sweden
  3. EURAMET 1025 - Vodič za određivanje merne nesigurnosti pri etaloniranju merila zapremine gravimetrijskom metodom / Harmonization of the uncertainty budget for gravimetric volume calibration / pilot laboratory IPQ - Portugal
  4. EURAMET 1079 - Volumetrijsko i gravimetrijsko etaloniranje posude od 20 L / Volumetric and gravimetric calibration of a 20 L proving tank/ / pilot laboratory IPQ - Portugal
  5. EURAMET 1184 - Gravimetrijsko etaloniranje tikvice sa jednom mernom crtom od 100 ml / Gravimetric calibration of a 100 ml Volumetric flask / Pilot laboratory EIM - Greece /Bilateral comparison between EIM (Greece) and DMDM (Serbia) in the framework of Europ Aid Program/
  6. EURAMET 1159 - Etaloniranje mikropipeta / Volume calibration of micropipettes / pilot laboratories Force - Denmark, IPQ - Portugal
  7. EURAMET 1157 - Međulaboratorijsko poređenje etalon posude od 1000 L / Intercomparison of 1000 L proving tank / pilot laboratories VSL - Holand, IPQ - Portugal
No Internet Connection