Fiskalne kase
Klijenti se prijavljuju za postupak utvrđivanja ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika uzorka tipa fiskalne kase u skladu sa sledećim internim pravilima rada:

Informacije
Informacije 1
Procedura
Prilog 1
Prilog 2
Kvalifikacioni formular
Izjava 1
Izjava 2

Terminali za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa
Klijenti se prijavljuju za postupak utvrđivanja ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika uzorka tipa terminala za daljinsko očitavanje fiskalne kase u skladu sa sledećim internim pravilima rada:

Informacije
Informacije 1
Tehnički zahtevi
Kvalifikacioni formular
Procedura
Prilog 1
Prilog 2
Izjava 1
Izjava 2
Izjava 3

No Internet Connection