Mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) za električne veličine objavljene su u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mere (Appendix C of the KCDB - The BIPM key comparison database).
Metrolozi u Odseku za električne veličine su članovi EURAMET tehničkog komiteta za elektricitet i magnetizam, tehničkog podkomiteta za DC i kvantnu metrologiju, tehničkog podkomiteta za niske frekvencije i AC/DC transfer, tehničkog potkomiteta za snagu i energiju.

Kontakt
Odsek za električne veličine telefon: 011 20 24 479
faks: 011 21 81 668 Adresa Direkcija za mere i dragocene metale
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection