Poslovi i zadaci

Ostvarivanje, održavanje i prenošenje vrednosti jedinice naizmeničnog električnog napona i naizmenične električne struje

 • Razvoj metoda za etaloniranje referentnih etalona naizmeničnog električnog napona i naizmenične električne struje
 • Etaloniranje u oblasti AC-DC transfera:
  - AC-DC transfer etalona
  - AC-DC termičkih konvertora
 • Etaloniranje referentnih etalona naizmeničnog električnog napona i naizmenične električne struje:
  - voltmetara (multimetara)
  - kalibratora naizmeničnog električnog napona
  - kalibratora naizmenične električne struje
  - ampermetara (multimetara)

Nacionalni etalon za naizmenični električni napon predstavlja AC-DC transfer etalon kojim se ostvaruje veza između naizmeničnog i jednosmernog električnog napona za opseg od 10 mV do 1000 V i frekvenciju od 10 Hz do 30 MHz.
Laboratorija za naizmenični električni napon i struju poseduje: AC-DC transfer etalone, višefunkcijski kalibrator, kalibrator naizmeničnog električnog napona, termičke konvertore, strujne šantove, elektronske etalone naizmeničnog električnog napona za određene frekvencije, transkonduktansni pojačavač, naponski pojačavač, delitelj za naizmenični električni napon, digitalne nanovoltmetre, digitalne voltmetre i drugu opremu.
Sledivost u oblasti naizmeničnog električnog napona se ostvaruje preko AC-DC transfer etalona koji se etalonira u Nacionalnom metrološkom institutu (METAS) u Švajcarskoj, kao i Holt 11 termičkih naponskih konvertora koji se etaloniraju u Nacionalnom metrološkom institutu (PTB) u Nemačkoj.

LZNNIS01

LZNNIS02

Kompletna laboratorija je smeštena u Faradejev kavez čime je postignuto slabljenje elektromagnetnih smetnji za više od 100 dB, u opsegu od 0,14 MHz do 1000 MHz. Temperatura u Laboratoriji se održava neprekidno na (23 ± 1) ºC.

LZNNIS03 LZNNIS04

Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMSs)
Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMSs) za AC-DC transfer, naizmenični električni napon i naizmeničnu električnu struju objavljene su u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM) Appendix C of the KCDB – The BIPM key comparison database.

Projekti

 • Euramet project peer visits and reviews of QMSs in BIM and DMDM, Ref. 1208, started: 2011-11-01: Department for Electrical Measurement of Bulgarian Institute of Metrology (BIM), Bulgaria in the technical fields: DCV, ACV and ACI, Peers: Jelena Pantelić-Babić, PhD, Jasmina Lazarević (05 and 06 November 2018)
 • PT šema, Etaloniranje DCACR, Protokol - PT-E-DCACR-1-2014.
 • Bilateralno poređenje, Etaloniranje digitalnih multimetara, Protokol RT-E-DMM-2-2011, DMDM 2011.
 • PT šema, Etaloniranje digitalnih multimetara, Protokol RT-E-DMM-1-2010, DMDM 2010.
 • Euramet project 1013, Peer-Review of the Department for Electrical Quantities of the Directorate of Measures and Precious Metals (DMDM), Serbia in the technical fields: DC voltage, current and resistance, AC/DC transfer, AC voltage and current, power&energy and phase, Peers: Dr. Beat Jeckelmann, Dr. H. Bachmair (17.10.2007.)

Kontakt

Šef Odseka
Snežana Renovica, dipl. inž.
telefon: +381 11 20 24 407
mobilni: +381 66 860 4117
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Metrolog
Jasmina Lazarević, dipl.inž.
telefon: +381 11 20 24 401
mobilni:: +381 66 8604 095
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Adresa

Direkcija za mere i dragocene metale
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection