Korupcija je odnos koji se zasniva zloupotrebom ovlašćenja u javnom ili privatnom sektoru u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugoga. 
Najznačajniji oblici korupcije su davanje i primanje mita. Korupcija obuhvata i činjenje raznih usluga na bazi prijateljstva, davanje i primanje poklona, stvaranje određenih veza suprotno osnovnim moralnim, običajnim i drugim prihvaćenim kodeksima, nuđenje poklona i organizovanje gozbi u vidu reprezentacija koje poprimaju karakter rasipništva državne imovine, pokušaj sitnog potkupljivanja određenih državnih i javnih radnika. 
Pored toga, u korupciju spada i sticanje materijalne dobiti kroz zloupotrebu položaja, krađa od strane službenika u državnom sektoru, održavanje neetičkih kontakata sa privatnim sektorom, podmićivanje u slučaju da država odlučuje o pojedinim pravima pravne ili fizičke osobe, zluopotreba informacija koje su važne za trgovinska i poslovna pitanja, sprečavanje konkurencije ili nekih drugih aktivnosti.

 

 

Zakon o sprečavanju korupcije
Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije
Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije
Kodeks ponašanja državnih službenika
Kodeks o zabrani koruptivnog ponašanja
Zakon o zaštiti uzbunjivača
Pravila o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
Direktiva o poklonima
Lice zaduženo za poslove u vezi sa borbom protiv korupcije u DMDM
Lice ovlašćeno za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem u DMDM
OBRAZAC ZA PRIJAVU KORUPCIJE WordIkonica pdf ikona  
Procedura o postupanju po žalbi povodom prijave o koruptivnom ponašanju
Lice odgovorno za pravilno vođenje evidencije poklona funkcionera i poklona zaposlenih u Direkciji za mere i dragocene metale
Lice zaduženo za davanje poverljivih saveta i smernica zaposlenima u vezi sa sprečavanjem sukoba interesa
Uputstvo o upravljanju sukobom interesa u Direkciji za mere i dragocene metale
No Internet Connection