понедељак, 20 јун 2022

Студијска посета Националном метролошком институту Италије

У периоду од 13. до 17. јуна 2022. године, представници Дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ), Драгана Драгутиновић, метролог за време и фреквенцију, Никола Божовић метролог за напон и струју и представници Сектора за квалитет и безбедност производа Министарства привреде, учествовали су у студијској посети Националном метролошком институту Италије у Торину – INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ).

У оквиру програма IPA 2017 – “Подршка безбеднијим производима“, којим руководи Делегација ЕУ у Републици Србији, а координира Сектор за квалитет и безбедност производа Министарства привреде, организована је ова студијска посета у оквиру које су размењена искуства и представљена решења италијанског метролошког института у домену дистрибуције времена NTP протоколом, као и начин рачунања мерне несигурности, софтверска решења за праћење Cs часовника и националне временске скале UTC, као и системи за мониторинг у лабораторији за време и фреквенцију.

Размењена искустава, као и добијене информације, биће од велике користи за даље усавршавање одржавања UTC(DMDM) временске скале.

Галерија слика

No Internet Connection