четвртак, 14 јул 2022

Студијска посета Националном метролошком институту Француске

У периоду од 4. до 8. јула 2022. године, представници Дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ), Никола Петровић, в.д. помоћника директора Сектора за развој метрологије, Зоран Дамњановић, в.д. помоћника директора Сектора за контролу и надзор, Драган Пантић, руководилац Групе за масу, силу и притисак, Тамара Ђекић, извршилац на пословима квалитета у Групи за сертификацију и квалитет и Дејан Раденовић, шеф Одсека за оверавање, учествовали су у студијској посети Националном метролошком институту Француске – LNE (Laboratoire national de métrologie et d'essais).
Једна од активности у оквиру програма IPA 2017, којим руководи Делегација ЕУ у Републици Србији, а координира Сектор за квалитет и безбедност производа Министарства привреде, јесте ова студијска посета, реализована у вези поступака оцене усаглашености (модули B,D,G), у складу са транспонованим европским директивама 2014/32/ЕУ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. године (MID) и 2014/31/ЕУ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. године о неаутоматским вагама (NAWID).
Посета је организована у циљу унапређења кадровских и техничких капацитета ДМДМ за спровођење активности оцењивања усаглашености појединих мерила са потребним захтевима, као и обезбеђивање услова и неопходних ресурса за спровођење одређених испитивања и имплементацију релевантних хармонизованих стандарда и нормативних докумената за имплементацију директива MID и NAWID.

No Internet Connection