уторак, 02 август 2022

Правилник о знаку произвођача, увозника, односно засупника и ознаци финоће

Правилник о знаку произвођача, увозника, односно засупника и ознаци финоће 
објављен је у “Службеном гласнику РС”, број 84/22, који ступа на снагу 6. августа 2022. године.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о знаку произвођача,увозника, односно заступника, као и ознаке финоће ("Службени гласник", број 54/12).
Овим правилником ближе се прописује садржина, облик и димензије знака произвођача, увозника, односно заспуника, као и ознаке финоће.

No Internet Connection