уторак, 26 јул 2022

Правилник о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу прописане документације

Правилник о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу прописане документације објављен је у “Службеном гласнику РС”, број 82/22, који ступа на снагу 30. јула 2022. године.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу прописане документације (“Службени гласник РС”, број 54/12).

Овим правилником прописује се начин утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала са прописаним захтевима на основу прописане документације, као и садржина те документације.

No Internet Connection