среда, 06 октобар 2021

Међународни биро за тегове и мере (BIPM) објавио је могућности мерења и еталонирања (CMCs) Дирекције за мере и драгоцене метале из области притиска у бази података

Дана 2. септембра 2021. године Међународни биро за тегове и мере (BIPM) објавио је нове могућности мерења и еталонирања (CMCs) Дирекције за мере и драгоцене метале из области притиска у бази података KCDB 2.0 на основу значајних резултата остварених у међународним поређењима EURAMET.M.P-S18 и EURAMET.M.P-S13. По први пут објављена је мерна могућност еталонирања свих врста еталона и мерила притиска у опсегу од 10 МPa до 100 МPa. Више информација у вези CMC из облaсти притиска можете пронаћи у бази KCDB, BIPM.
No Internet Connection