Фискалне касе
Клијенти се пријављују за поступак утврђивања испуњености техничких и функционалних карактеристика узорка типа фискалне касе у складу са следећим интерним правилима рада:

Информације
Информације 1
Процедура
Прилог 1
Прилог 2
Квалификациони формулар
Изјава 1
Изјава 2

Терминали за даљинско очитавање фискалних каса
Клијенти се пријављују за поступак утврђивања испуњености техничких и функционалних карактеристика узорка типа терминала за даљинско очитавање фискалне касе у складу са следећим интерним правилима рада:

Информације
Информације 1
Технички захтеви
Квалификациони формулар
Процедура
Прилог 1
Прилог 2
Изјава 1
Изјава 2
Изјава 3

No Internet Connection