Надлежност

Делокруг рада: Надлежности у оквиру спровођења прописа у области фискалних уређаја.

Надлежна организациона јединица: Задужени извршилац. Послови и задаци

Стручни, управни и организациони послови у вези испитивања фискалних уређаја, и то:

  • утврђивање испуњености техничких и функцијских карактеристика типа фискалне касе/штампача,
  • утврђивање испуњености техничких и функцијских карактеристика типа терминала за даљинско очитавање фискалне касе/штампача,
  • утврђивање испуњености функцијских карактеристика типа софтверске апликације за контролисање фискалне касе у режиму фискалног штампача

Врсте фискалних уређаја

  • фискална каса/штампач,
  • терминал за даљинско очитавање фискалне касе/штампача,
  • софтверска апликација за контролисање фискалне касе у режиму фискалног штампача

 

Прописи

Прописи из делокруга рада, који се директно или посредно извршавају:

Корисни линкови

Министарство финансија

No Internet Connection