Могућности мерења и еталонирања (СМСs) за електричне величине објављене су у бази података Међународног бироа за тегове и мере (Appendix C of the KCDB - The BIPM key comparison database).

Метролози у Одсеку за електричне величине су чланови EURAMET техничког комитета за електрицитет и магнетизам, техничког подкомитета за DC и квантну метрологију, техничког подкомитета за ниске фреквенције и  AC/DC трансфер, техничког подкомитета за снагу и енергију.

Контакт

Одсек за електричне величине телефон: 011 20 24 479
фakс: 011 21 81 668 Адреса Дирекције за мере и драгоцене метале

Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија

No Internet Connection