OzaEV

Електрична мерења имају велики значај у скоро свим областима истраживања и развоја, индустријских активности, квалитета живота и околине. Неелектричне величине се трансформишу, обрађују, чувају и преносе електричним путем. Зато, мерења електричних величина имају кључну улогу у метрологији. Прва електрична мерења у области метрологије на територији Републике Србије изведена су у другој половини XX века..
Достигнућа у прецизном мерењу времена и фреквенције омогућила су реализацију временских система који су допринели развоју многих области као што су реализација јединица SI система, напредак сателитских навигационих система, синхронизација у телекомуникационим и електроенергетским мрежама, повећање брзине и количине преноса информација у телекомуникацијама, финансијском сектору, контроли и управљању свим врстама саобраћаја, аутоматизованим мерним системима који се користе у науци, и многим другим областима живота. Развој ове области у Републици Србији је започет током седамдесетих година прошлог века..

ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ

Одсек за електричне величине, време и фреквенцију одговоран је за практичну реализацију две од седам основних јединица SI система: ампера – јединице за електричну струју и секунде – јединице за време. Одсек се бави истраживањем и развојем еталона јединица основних и изведених величина; развојем и применом нових метода преношења вредности јединица; усавршавањем и побољшавањем метролошких својстава постојећих еталона и метода; обезбеђивањем и одржавањем следивости и метролошких својстава националних и референтних еталона; обезбеђивањем признавања и потврђивања могућности мерења и еталонирања у оквиру Аранжмана о међусобном признавању националних еталона и уверења о еталонирању и мерењу (МRА); припремом метролошких прописа за мерила која подлежу обавези испитивања типа и оверавања и метролошком експертизом.
У Одсеку се обављају и послови везани за реализацију дистрибуције законског времена.
У домену научне, индустријске и законске метрологије, Одсек за електричне величине, време и фреквенцију спроводи еталонирање еталона из области електричних величина, времена, фреквенције и брзине, као и испитивање мерила у сврху испитивања типа мерила и оцену усаглашености мерила за потребе свих корисника, међу којима су најчешће акредитоване лабораторије, произвођачи мерила и научно истраживачке институције.
Послови у Одсеку покривени су интегрисаним менаџментом квалитета, а одвијају се у складу са свим релевантним техничким стандардима
Одсек за електричне величине, време и фреквенцију поседује националне еталоне за једносмерни електрични напон, наизменични електрични напон (AC-DC трансфер), електричну отпорност, електричну снагу, електричну енергију, однос трансформације наизменичне електричне струје и наизменичног електричног напона и национални еталон за време и фреквенцију.
При Европском удружењу националних метролошких института – ЕURАМЕТ, Одсек активно учествује у раду три техничка комитета и четири подкомитета:

 • Технички комитет за електрицитет и магнетизам (TC-EM)
 • Технички комитет за интердисциплинарну метрологију (TC-IM)
 • Технички комитет за време и фреквенцију (ТC-TF)
 • Технички подкомитет за ниске фреквенције (SC Low Frequency)
 • Технички подкомитет за квантну метрологију (SC DC and Quantum Metrology)
 • Технички подкомитет за снагу и енергију (SC Power and Energy)
 • Технички подкомитет за радиофреквенцију и микроталасну технику (SC Radiofrequency and Microwave)

Лабораторије:

Време и фреквенција

СМС
Могућности мерења и еталонирања (СМСs) за време и фреквенцију објављене су у бази података Међународног бироа за тегове и мере.

АКТ О АКРЕДИТАЦИЈИ (Лабораторија за електричну енергију)

У складу са обимом акредитације врши се испитивање једнофазних и трофазних бројила активне и реактивне електричне енергије свих класа тачности.
Серификати о акредитацији којима се потврђује компетентност за обављање послова испитивања бројила активне и реактивне електричне енергијe, у складу са серијом стандарда SRPS EN 50470-2:2009, SRPS EN 50470-3:2009, SRPS EN 62053-11:2008, SRPS EN 62053-21:2008, SRPS EN 62053-22:2008 и SRPS EN 62053-23:2008.

OzaEV05 OzaEV06

Пројекти
Електричне величине:

 • ПТ шема, еталонирање бројила електричне енергије, Протокол - PT-Е-ВЕЕ-1-2013.
 • Euramet project peer visits and reviews of QMSs in BIM and DMDM, Ref. 1208, started: 2011-11-01: Department for Electrical Measurement of Bulgarian Institute of Metrology (BIM), Bulgaria in the technical field of electrical energy, Peer: Zoran Šofranac, MSc. (04 and 05 December 2012).
 • Билатерално поређење, Еталонирање бројила алектричне енергије, Протокол РТ-Е-ВЕЕ-1-2012, ДМДМ 2012.
 • Акредитација од стране ESYD Грчка и АТС Србија из области испитивања бројила електричне енегрије, 2011.
 • ELF-5 Bilateral comparison - Calibration of energy meter between EIM, Greece and DMDM, Serbia, 2010.
  CARDS 2006 PT 3 Electrical energy ‘’Intercomparison with static meter for active energy class 0,5S'', proficiency testing in accordance with IEC 62053-22:2003, (15.04.2008. to 29.04.2008.)
 • Euramet project 1013, Peer-Review of the Department for Electrical Quantities of the Directorate of Measures and Precious Metals (DMDM), Serbia in the technical fields: DC voltage, current and resistance, AC/DC transfer, AC voltage and current, power&energy and phase, Peers: Dr. Beat Jeckelmann, Dr. H. Bachmair (17.10.2007.)

 

OzaEVVF03

 • Realization of automatization in Laboratory of AC voltage and AC current in DMDM via Labview Software within the scope of the project ,,Support of the Quality Infrastructure in Serbia” – PTB Project Nr 95089 / BMZ Nr 2013. 2189.2, 2016;
 • PTB Project Nr 2017. 2113.3, Technical Cooperation with DMDM – Serbia, 2019

Време и фреквенција:

 • CIPM MRA BIPM CCTF-K001.UTC, ongoing key comparison in time (Calculation of the reference time scale UTC (Coordinated Universal Time)), from January 2006
 • BIPM Rapid UTC (UTCr), Rapid realisation of the Coordinated Universal Time UTC, ongoing comparison, from March 2013
 • ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање генератора функција“, Протокол PT-V-TF-1-2018, октобар 2018
 • ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-1-2017, јул 2018
 • BIPM Capacity Building & Knowledge Transfer Programme – „Effective participation in Coordinated Universal Time (UTC)”, February 2018
 • ПТ шема, Билатерално поређење „Еталонирање стабилности фреквенције“, Протокол PT-V-TF-2-2017, новембар 2017
 • EURAMET project 1152, GNSS receiver performance monitoring, ongoing from 2010.
 • ПТ шема, Билатерално поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-4-2016, новембар-децембар 2016
 • ПТ шема, Билатерално поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-3-2016, новембар 2016
 • ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-2-2016, октобар-новембар 2016
 • BIPM G1G2_1011_2016 (BIPM calibrations of time transfer equipment)/ EURAMET project 1156, European GNSS link calibration campaigns in support of CCTF-K001.UTC - GPS calibration of BIM, UME, BOM, DMDM, IMBH, INRIM equipment with respect to ROA G1 (1011-2016), May 2016.
 • Twinning project “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia“, IPA 2013 – SR 13 IB EC 01, Partners: Czech Metrology Institute (CMI), Czech Office for Standards, Metrology and Testing (UNMZ), Czech Institute for Accreditation (CAI), Activity 1.1.2: Support in review of the secondary legislation in force in the area of metrology, April-May 2016
 • ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-1-2016, јануар-фебруар 2016
 • EURAMET Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development (EURAMET FG-FNMID) - „Training on Time and Frequency Dissemination In Packet – Oriented Networks” in Belgrade, organized by Euramet, PTB and DMDM, November 2015
 • European Commission, Bilateral screening meeting with Serbia, Examination of the Preparedness of Serbia in the field of Chapter 14 Transport policy and Chapter 21 Trans-European networks, February 2015
 • EURAMET project peer visits and reviews of QMSs in BIM and DMDM, Ref. 1208, started: 2011-11-01: Group for Time, Frequency and Time Dissemination of Directorate of measures and precious metals (DMDM), in the technical field of time and frequency, December 2011.
 • ПТ шема, Међулабораторијско поређење: ²Еталонирање еталона фреквенције² (кварцног часовника), Протокол PT-V-EF-1-2011, јун-јул 2011.
 • EURAMET project 1117, Survey of European countries' legal time regulations and practices, January-April 2011
  Project EuropeAid/125357/D/SER/YU, Technical assistance to quality infrastructure institutions in the Republic of Serbia - Тraining on standards for international time scales and dissemination of time and frequency standards, July 2009.
 • EURAMET project 1018, Survey of GNSS receivers in use for time transfer in T&F labs, January-March 2008
 • EURAMET project 1017, Workshop for EURAMET T&F laboratories, March 2008.
 • BIPM Relative characterization of GPS time equipment delays at the OP, AOS, GUM, LT, TP, BEV, OMH, NIMB, NMC, and ZMDM - Calibration of a GPS Receiver using the traveling TTS2 receiver, December 2006
 • EUROMET supplementary comparison TF.TI-K1 "Comparison of time interval (cable delay) measurement", November-December 2005

Стручни радови
Електричне величине:

Време и фреквенција:


Контакт

Шеф Одсека за електричне величине,време и фреквенцију
Снежана Реновица, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 407
мобилни: +381 66 860 4117
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролози:

Метролог за електричну отпорност
Марина Павићевић, дипл.инж.
телефон: +381 11 20 24 401
мобилни: +381 66 860 4106
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за електричне величине-координатор
Раде Дерета, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 408
мобилни: +381 66 860 4089
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за наизменични напон и струју
Јасмина Лазаревић, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 401
мобилни: +381 66 860 4095
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за напон и струју
Никола Божовић, дипл. физ.
телефон: +381 11 20 24 408
мобилни: +381 66 860 4044
факс: +381 11 21 81 668
E-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за време,фреквенцију и брзину
Јовица Цветковић, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 406
мобилни: +381 66 860 4085
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за време и фреквенцију
Драгана Драгутиновић, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 461
мобилни: +381 66 860 4078
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса
Дирекција за мере и драгоцене метале
Одсек за електричне величине
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија

No Internet Connection