Мерења запремине течности, протока течности и протока гаса имају велики значај у скоро свим областима истраживања и развоја, индустријских активности и квалитета животне средине.
Тачнa и поуздана мерењa потрошње воде, гаса, течних горива и других врста течности су од кључног значаја у поступку промета роба и услуга.
У групи за запремину и проток обавља се истраживање и развој у областима мерења запремине течности, протока течности и протока гаса.
У домену научне, индустријске и законске метрологије, група за запремину и проток спроводи еталонирање еталона и мерила за потребе корисника, међу којима су најчешће акредитоване лабораторије, овлашћена тела, произвођачи и увозници.
Осим стручних савета, група за запремину и проток нуди широк спектар могућности еталонирања и мерења које су потпуно покривене интегрисаним менаџментом квалитета.
Група за запремину и проток поседује националне еталоне јединице запремине и протока гаса.
Метролози групе за запремину и проток припремају сертификате о прегледу типа мерила (водомери, гасомери, уређаји за конверзију запремине гаса, мерни системи за континуално и динамичко мерење количине течности које нису вода) и уверења о одобрењу типа за мерила из нехармонизоване области (нпр. мерни системи за компримована гасовита горива за возила).

Лабораторије

 

Могућност еталонирања (CMCs)

Могућности мерења и еталонирања (СМС) се стално проширују, побољшавају и одржавају као што је објављено на интернет адреси: https://kcdb.bipm.org/AppendixC/M/RS/M_RS.pdf

Акт о акредитацији

Група за запремину и проток има сертификат о акредитацији којим се потврђује компетентност за обављање послова еталонирања ротаметара за мерење протока воде, опсега мерења од 0,003 m3/h до 150 m3/h у складу са стандардом SRPS EN ISO 8316:2012.

GzaZiP01

Списак стручних радова

Објављени стручни радови метролога групе за запремину и проток:
2020.
A Malengo, E Batista, R Arias, Lj. Mićić, A Bošnjaković, M Mirjana, E Piluri, G K Svendsen, M de Huu, A Sarevska, M Mišovich, U Turnšek, A Xhuraj, M Miteva, I Milkamanavičienė, E Smits, J Á Terradillos González, P Wennergren, A Niessner, C Czibulka and M Benkova: Final report on EURAMET project 1395/EURAMET.M.FF-K4.1.2016 Volume comparison at 20 L, Metrologia, Volume 57, Number 1A, January 2020.
Elsa Batista (IPQ, Portugal), Matjaz Gaber (MIRS, Slovenia), Zoe Metaxiotou (EIM, Greece), Andrea Malengo (INRIM, Italy), Ljiljana Mićić (DMDM, Serbia), Erik Smits (VSL, The Netherland), Urska Turnšek (MIRS, Slovenia), Teresa Vicente (CEM, Spain): Guidelines on the Calibration of Standard Capacity Measures Using the Volumetric Method No. 21 Version 2.0, EURAMET web page, May 2020.
2018.
Elsa Batista (IPQ, Portugal), Andrea Malengo, (INRIM, Italy), Zoe Metaxiotou (EIM, Greece), Alfonso Lobo Robledo, (CEM, Spain), Umit Akcadag (UME, Turkey) and Ljiljana Micic (DMDM, Serbia): Guidelines on the Determination of Uncertainty in Gravimetric Volume Calibration EURAMET Calibration Guide No. 19 Version 3.0, EURAMET web page, September 2018.
Ljiljana Mićić, Elsa Batista, Radu Poenaru-Bordea, Csilla Vámossy, Miroslava Benkova, Erik Smits,Beata Sokolowska, Anton Niessner, Lise-Lotte Grue, Andrea Malengo, Nieves Medina, Matej Grum, Erinda Piluri, Anastazija Šarevska, Mirjana Mihailović, Umit Akcadag Comparison of a 50 mL pycnometer and a 500 mL flask, EURAMET.M.FF.S8 (EURAMET 1297).
2016.
Lj. Mićić, B. Tanasić, R. Ivanović: Realizacija metode za ispitivanje tipa i overavanje mernih Sistema za komprimovana gasovita goriva za vozila, JUSK, 2016.
2015.
Б. Танасић : Директиве новог и глобалног приступа у области мерила и са њима повезани нормативни документи и хармонизовани стандарди, Конгрес метролога, 2015.
2013.
Б. Танасић, Љ. Мићић: Резултати учешћа лабораторије за запремину течности у EURAMET Пројектима међулабораторијског поређења који су резултовали међународном признању могућности ДМДМ за еталонирање мерила и еталона јединице запремине течности, Конгрес метролога, 2013.
2011.
B. Tanasić, Lj. Mićić, S. Aleksić, N. Sovrić: Prikaz rezultata EURAMET PROJEKTA No. 1079 „VOLUMETRIC AND GRAVIMETRIC CALIBRATION OF A 20 L PROVING TANK“, Kongres metrologa, 2011.
2009.
B. Tanasić, Lj. Mićić, N. Sovrić, P. Đurić, B. Ramač: Rezultati regionalnog ključnog poređenja prelivne pipete u okviru „PROJECT No. 1008. EURAMET, M-FF-K4B-VOLUME INTER-COMPARISON AT 20 L“, Kongres metrologa, 2009.
B. Tanasić, I. Župunski, N. Sovrić, Z. Vučković, V. Ostojić, L. Đurđević I M. Radujkov: Analiza rezultata učešća u „EURAMET PROJECT NO. 1006: INTER-LABORATORY COMPARISON OF THE TURBINE GAS METER G6500“, Kongres metrologa, 2009.
2007.
B. Tanasić, Lj. Mićić, P. Đurić i B. Ramač: Neka iskustva iz EUROMET PROJEKTA: BILATERALNO POREĐENJE MIKROPIPETE NAZIVNE ZAPREMINE 500 µL, Конгрес метролога, 2007.
B. Tanasić, N.Sovrić, N. Tanasić: Realizacija etalonske instalacije sa ultrazvučnim mlaznicama – sekundarni etalon jedinice zapremine prirodnog gasa, Конгрес метролога, 2007.
D. Prodanović, B. Tanasić: Prikaz predloga naredbe o merenju zapremine vode, Конгрес метролога, 2007.

Пројекти

У групи за запремину и проток гаса урађени су следећи пројекти:
1. EURАMET 1004, "Bilateral comparison of a 500 ml micropipette". Пилот лабораторија: IPQ, Португалија, 2007.
2. EURAMET 1006, “Inter-laboratory calibration comparison of the turbine gas meter in flow rates from 1000 m3/h to 10000 m3/h”. Пилот лабораторија: ČMI, Чешка Република, 2008.
3. EURAMET 1008, “Volume Inter-comparison at 20 L - European Regional Key-comparison of CCM.FF-K4”. Пилот лабораторија: IPQ, Португалија и SP, Шведска, 2008.
4. EURAMET. Е1025 – Водич за одређивање мерне несигурности при еталонирању мерила запремине. Пилот лабораторија: IPQ, Португалија, 2009.
5. ЕURAMET. Е1079 – Волуметријско и гравиметријско еталонирање посуде од 20 L. Пилот лабораторија: INRIM, Италија, 2009.
6. EURAMET 1184 – „ Bilateral comparison between EIM (Greece) and DMDM (Serbia) in the framework of EuropAid Program - Gravimetric calibration of a 100 ml Volumetric flask”, Пилот лабораторија: EIM, Грчка, 2010.
7. ЕURАМЕТ. Е1159 - “Volume calibration of micropipettes”. Пилот лабораторија: Force, Данска и IPQ, Португалија, 2011.
8. EURAMET.Е1157- “ Inter – comparison of 1000 L proving tank“. Пилот лабораторија: Justervesenet, Норвешка, 2012.
9. EURAMET.M.FF‐K6 (EURAMET 1180), „Comparison of the Primary (National) Standards of low‐pressure Gas Flow“. Пилот лабораторија: ČMI, Чешка Република и SMU, Словачка, Co‐pilot PTB, Немачка, 2014.
10. EURAMET.FF.M.S8 (EURAMET 1297), „Comparison of a 50 mL pycnometer and a 500 mL flask“. Пилот лабораторија: DMDM, Србија, 2015.
11. ПТ шема из области мерења запремине течности, „ЕТАЛОНИРАЊЕ ПИКНОМЕТРА НАЗИВНЕ ЗАПРЕМИНЕ 50 mL и ТИКВИЦЕ СА ЈЕДНОМ МЕРНОМ ЦРТОМ НАЗИВНЕ ЗАПРЕМИНЕ 500 mL ГРАВИМЕТРИЈСКОМ МЕТОДОМ“.
Ознака ПТ шеме: PТ-Z-PiT-1-2014, ДМДМ, пилот лабораторија, 2015.
12. EURAMET.M.FF-K4.2.2014 (EURAMET 1322) „Volume comparison at 100 µL – Calibration of micropipettes“, Пилот лабираторија: IPQ, Португалија., 2016.
13. EURAMET.M.FF-K4.1.2016 (EURAMET 1395), „Volume intercomparison at 20 L“, Пилот лабораторија: INRIM, Италија, 2017.
14. ПT шема из области мерења запремине течности, „ЕТАЛОНИРАЊЕ ПИПЕТЕ СА КЛИПОМ НАЗИВНЕ ЗАПРЕМИНЕ 100 µL ГРАВИМЕТРИЈСКОМ МЕТОДОМ“, Ознака ПТ шеме: PТ-Z-PК-2-2016. Пилот лабораторија ДМДМ, Србија, 2017.
15. ПT шема из области мерења запремине течности, „ЕТАЛОНИРАЊЕ ЕТАЛОН МЕРНЕ ПОСУДЕ ОД СТАКЛА НАЗИВНЕ ЗАПРЕМИНЕ 5 L ГРАВИМЕТРИЈСКОМ МЕТОДОМ“, Ознака ПТ шеме: PТ-Z-1-2018, Пилот лабораторија ДМДМ, Србија, 2018.


Контакт

Руководилац Групе за запремину и проток
Љиљана Мићић, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 423
мобилни: +381 66 8604 098
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за запремину и проток
Радомир Ивановић, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 443
мобилни: +381 66 8604 159
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за запремину и проток
Предраг Селаковић, дипл. физ.
телефон: +381 11 20 24 465
факс: +381 11 21 81 668
мобилни: +381 66 8604 105
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса
Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за запремину и проток
Мике Аласа 14
11000 Београд
Република Србија

No Internet Connection