Група за време, фреквенцију и дистрибуцију времена је задужена за реализацију националне временске скале Републике Србије, основне јединице за време, изведених јединица за фреквенцију и брзину, као и за реализацију дистрибуције законског времена од националног еталона времена и фреквенције до корисника на територији Републике Србије.
У Групи се обављају послови који се односе на метролошке области времена, фреквенције и брзине, као и послови везани за реализацију дистрибуције законског времена.
При Европском удружењу националних метролошких института - ЕURАМЕТ група припада Техничком комитету за време и фреквенцију (ТC-TF).

Послови и задаци
Најважнији послови и задаци у Групи односе се на:

 • Остваривање, одржавање и преношење вредности основне јединице за време и изведених јединица за фреквенцију и брзину
 • Учествовање у реализацији светске скале времена UTC
 • Остваривање националне временске скале UTC(DMDM), стварање предуслова за њену дистрибуцију, дистрибуција и контрола дистрибуције
 • Усавршавање и побољшавање метролошких својстава националног еталона времена и фреквенције и обезбеђивање његовог учешћа у међународним активностима
 • Признавање и потврђивање могућности мерења и еталонирања у оквиру Аранжмана о међусобном признавању националних еталона и уверења о еталонирању и мерењу (МRА)
 • Развој и примена нових метода преношења јединица времена и фреквенције и брзине
 • Усавршавање и побољшавање метролошких својстава постојећих еталона и метода
 • Еталонирање референтних еталона времена , фреквенције и брзине
 • Иницирање и припрема прописа из области мерења времена, фреквенције и брзине
 • Еталонирање еталона и мерила корисника у области времена , фреквенције и брзине
 • Обезбеђење следивости у области мерења брзине
 • Испитивања типа мерила брзине возила у саобраћају

 

Лабораторије

У Групи за време, фреквенцију и дистрибуцију времена послови се обављају у лабораторијама за:

Законско време и летње рачунање времена

Законско време Републике Србије је национална реализација универзалног координираног времена (UTC) увећана за један час (средњоевропско време).

У односу на законско време РС уводи се летње рачунање времена од последње недеље у марту до последње недеље у октобру, према члановима Закона о рачунању времена.

Летње рачунање времена је универзално координирано време, увећано за два часа (средњоевропско летње време)..

Летње рачунање времена у нашој земљи је уведено 1983. године, а датуми започињања и завршавања летњег рачунања времена утврђивани су сваке године одлуком Владе, све до 2006., када је Законом о рачунању времена  одређено да то буду последње недеље у марту и октобру.

 

Могућности мерења и еталонирања (СМСs)

Могућности мерења и еталонирања (СМСs) за време и фреквенцију објављене су у бази података Међународног бироа за тегове и мере.

 

Пројекти

1. CIPM MRA BIPM CCTF-K001.UTC, ongoing key comparison in time (Calculation of the reference time scale UTC (Coordinated Universal Time)), from January 2006

2. BIPM Rapid UTC (UTCr), Rapid realisation of the Coordinated Universal Time UTC, ongoing comparison, from March 2013

3. ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање генератора функција“, Протокол PT-V-TF-1-2018, октобар 2018

4. ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-1-2017, јул 2018

5. BIPM Capacity Building & Knowledge Transfer Programme – „Effective participation in Coordinated Universal Time (UTC)”, February 2018

6. ПТ шема, Билатерално поређење „Еталонирање стабилности фреквенције“, Протокол PT-V-TF-2-2017, новембар 2017

7. EURAMET project 1152, GNSS receiver performance monitoring, ongoing from 2010.

8. ПТ шема, Билатерално поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-4-2016, новембар-децембар 2016

9. ПТ шема, Билатерално поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-3-2016, новембар 2016

10. ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-2-2016, октобар-новембар 2016

11. BIPM G1G2_1011_2016 (BIPM calibrations of time transfer equipment)/ EURAMET project 1156, European GNSS link calibration campaigns in support of CCTF-K001.UTC - GPS calibration of BIM, UME, BOM, DMDM, IMBH, INRIM equipment with respect to ROA G1 (1011-2016), May 2016.

12. Twinning project “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia“, IPA 2013 – SR 13 IB EC 01, Partners: Czech Metrology Institute (CMI), Czech Office for Standards, Metrology and Testing (UNMZ), Czech Institute for Accreditation (CAI), Activity 1.1.2: Support in review of the secondary legislation in force in the area of metrology, April-May 2016

13. ПТ шема, Међулабораторијско поређење „Еталонирање генератора фреквенција“, Протокол PT-V-TF-1-2016, јануар-фебруар 2016

14. EURAMET Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development (EURAMET FG-FNMID) - „Training on Time and Frequency Dissemination In Packet – Oriented Networks” in Belgrade, organized by Euramet, PTB and DMDM, November 2015

15. European Commission, Bilateral screening meeting with Serbia, Examination of the Preparedness of Serbia in the field of Chapter 14 Transport policy and Chapter 21 Trans-European networks, February 2015

16. EURAMET project peer visits and reviews of QMSs in BIM and DMDM, Ref. 1208, started: 2011-11-01: Group for Time, Frequency and Time Dissemination of Directorate of measures and precious metals (DMDM), in the technical field of time and frequency, December 2011.

17. ПТ шема, Међулабораторијско поређење: ²Еталонирање еталона фреквенције² (кварцног часовника), Протокол PT-V-EF-1-2011, јун-јул 2011.

18. EURAMET project 1117, Survey of European countries' legal time regulations and practices, January-April 2011

19. Project EuropeAid/125357/D/SER/YU, Technical assistance to quality infrastructure institutions in the Republic of Serbia - Тraining on standards for international time scales and dissemination of time and frequency standards, July 2009.

20. EURAMET project 1018, Survey of GNSS receivers in use for time transfer in T&F labs, January-March 2008

21. EURAMET project 1017, Workshop for EURAMET T&F laboratories, March 2008.

22. BIPM Relative characterization of GPS time equipment delays at the OP, AOS, GUM, LT, TP, BEV, OMH, NIMB, NMC, and ZMDM - Calibration of a GPS Receiver using the traveling TTS2 receiver, December 2006

23. EUROMET supplementary comparison TF.TI-K1 "Comparison of time interval (cable delay) measurement", November-December 2005

 

Стручни радови

Објављени стручни радови метролога Групе за време, фреквенцију и дистрибуцију времена:

Списак стручних радова

 

Контакт

Руководилац Групе

Снежана Реновица, дипл. инж.
телефон: 011 20 24 407; 066 860 4117
факс: 011 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Метролог за време, фреквенцију и брзину

Јовица Цветковић, дипл. инж.
телефон: 011 20 24 406; 066 860 4085
факс: 011 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за време, фреквенцију и дистрибуцију времена

Драгана Драгутиновић, дипл. инж.
телефон: 011 20 24 461; 066 860 4078
факс: 011 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса

Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за време, фреквенцију и дистрибуцију времена
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија

 

СПИСАК СТРУЧНИХ РАДОВА

МЕТРОЛОГИЈА ВРЕМЕНА И ФРЕКВЕНЦИЈЕ

2016.

С. Реновица, Ј. Цветковић, Д. Поповић, Метрологија времена, фреквенције и брзине у Републици Србији - стање и будуће активности, ЈУСК – Међународна конвенција о квалитету/JUSK ICQ 2017, 8 специјална конференција, национални метролошки систем – стање и будући развој, јун 2017, Београд

2014.

J. Марендић–Миљковић, С. Реновица, Унапређење националне временске скале кроз учешће у међународном пројекту „Брзо решење Универзалног координираног времена“,ЈУСК – Међународна конвенција о квалитету / JUSK ICQ 2014, Београд, јун 2014.

Ј. Марендић–Миљковић, С. Реновица, Improvement of the National Time Scale Through Participation in the International project “Rapid solution of the Coordinated Universal Time”, International Journal Advanced Quality, Vol. 42, No. 4, 2014, pp 25-29.

 

2013.

Ј. Цветковић, Ј. Марендић-Миљковић, Следивост мерења брзине возила у саобраћају, Конгрес метролога Србије, Борско језеро, 16-18 октобар 2013, Зборник апстраката радова.

Д. Поповић, Реализација пројекта дистрибуције времена на територији Републике Србије, Конгрес метролога Србије, Борско језеро, 16-18 октобар 2013, Зборник апстраката радова.

В. Огризовић, Ј. Марендић, С. Реновица, С. Делчев, Ј. Гучевић, Testing GPS generated 1PPS against a rubidium standard, Acta IMEKO, 2013

 

2012.

J. Cvetković, J. Marendić-Miljković, G. Janković, Z. Topić: The new method for testing of speed-measuring devices in road traffic, 5th International Scientific Conference on Defensive Technologies – OTEH 2012, 18-19 septembar 2012, Beograd.

J. Cvetković, J. Marendić-Miljković, G. Janković, Z. Topić: Razvoj nove metode ispitivanja merila brzine vozila u saobraćaju, JUSK – Međunarodna konvencija o kvalitetu / JUSK ICQ 2012, jun 2012, Beograd.

V. Ogrizović, J. Marendić-Miljković, S. Renovica, S. Delčev, J. Gučević: Geodetic class GPS receiver as a standard for time-critical applications, XX IMEKO World Congress Metrology for Green Growth, September 9-14, 2012, Busan, Republic of Korea

I. Milanović, S. Renovica, I. Župunski, M. Banović, P. Rakonjac: How To Measure Oscillator’s Short-Term Stability Using Frequency Counter, Electronics, 2012, 16, 1, 104-111, Univerzitet u Banja Luci

J. Marendić-Miljković: Naučne osnove merenja vremena i frekvencije, Monografija „Kalendarsko znanje i doprinos Milutina Milankovića“- Zbornik radova Prve Konferencije o nauci i delu Milutina Milankovića 13-14 septembar 2011, 60-82, Beograd, Studio Line, 2012

 

2011.

J. Marendić-Miljković: Etaloniranje GPSDO u DMDM: Kongres metrologa Srbije, 17-19 oktobar 2011, Zbornik radova, 272-279

 

2010.

J. Marendić-Miljković: Metrologija vremena i frekvencije u Republici Srbiji, International Journal ’’Total Quality Management & Excellence’’, Vol. 38 No, 1, 2010. pp. 96-99

 

2007.

J. Marendić-Miljković, S. Renovica: Sledivost merenja razlika vremenskih skala, Kongres metrologa Srbije, Zlatibor, 2007.

J. Marendić–Miljković, S. Renovica, D. Popović, J. Cvetković: Srpski etalon jedinice vremena i frekvencije, Kongres metrologa Srbije, Zlatibor, 2007.

 

2006.

J. Marendić-Miljković, S. Renovica, D. Popović, J. Cvetković: ZMDM participation in EUROMET supplementary comparison: ”Comparison of time interval (cable delay) measurement”, Zbornik radova 50. ETRAN

 

2004.

Z. Milošević, S.Sekulić, V. Pavlović, I. Vuković, M. Šljivančanin, D. Popović: Projekat uvođenja NTP servera vremenski sinhronizovanog GPS signalom u MOBTEL 063 GSM mrežu, Telekomunikacije br. 2/2004.

 

2003.

J. Marendić-Miljković, S. Renovica: Metrološka sledivost GPSDO - etalona vremena i frekvencije, Kongres metrologa Jugoslavije, Beograd 2003 (CD).

S. Renovica, J. Marendić-Miljković: Automatizacija merenja u Laboratoriji za vreme i frekvenciju, Kongres metrologa Jugoslavije, Beograd 2003 (CD).

B. Jelenković, V. Marković, D. Popović: Distribucija tačnog vremena u SCG, Telekomunikacije br. 2/2003.

 

No Internet Connection