There is no translation available.

Nacionalni etaloni
Nacionalni etaloni jedinice temperature realizovani su u skladu sa Međunarodnom temperaturnom skalom ITS-90, sa raznim tipovima definicijskih fiksnih temperaturnih tačaka, sa ćelijama za realizaciju:

 • trojne tačke žive –38,834 4 oS,
 • trojne tačke vode 0,01 oS,
 • tačke topljenja galijuma 29.764 6 oS,
 • tačke očvršćavanja indijuma 156,598 5 oS,
 • tačke očvrćavanja kalaja 231,928 oS,
 • tačke očvrćavanja cinka 419,527 oS,
 • tačke očvrćavanja aluminijuma 660,323 oS i
 • tačke očvršćavanja srebra 961,78 oS.

Kao nacionalni etalon jedinice temperature u svrhu proširenja temperturnog opsega iznad fiksne tačke srebra 961,78 oS proglašen je i etalon za realizaciju temperature:

 • tačke očvršćavanja bakra 1 084,62 oS.

LzaT01

 

Poslovi i zadaci
U postupku obezbeđenja sledivosti, Laboratorija za termometriju sprovodi etaoniranja etalona metodom fiksnih tačaka i to za etalone:

 • platinske otporne termometre sa dugim stablom,
 • visokotemperaturne platinske otporne termometre,
 • termoparove od plemenitih metala (S-tipa i R-tipa) i
 • termoparove od čistih metala (Au/Pt i Pt/Pd).

Laboratorija za termometriju sprovodi i etaloniranja metodom poređenja za sve vrste industrijskih otpornih termometara, sve vrste termoparova, digitalnih termometara, razne tipove staklenih termometara punjenih tečnošću i drugih vrsti termometara, u termostatiranim uređajima za reprodukovanje temperatura etaloniranja i to na temperaturama realizovanim u:

 • sekundarnoj fiksnoj tački tečnog azota (- 196 oS),
 • temperaturnim kupatilima (fluidna i sona kupatila) u opsegu temperatura od –80 oC do 550 oC;
 • horizontalnim i vertikalnim temperaturnim pećima u opsegu temperatura od 100 oC do 1 150 oC.

LzaT04 LzaT05

 

Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMSs)
Objavljene merne mogućnosti etaloniranja u oblasti termometrije, za podoblast temperature u delu realizacije Međunarodne temperaturne skale ITS-90, kao i u delu rasejanja tih temperatura, mogu se naći na internet stranici Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM), u bazi podataka KCDB, odnosno http://kcdb.bipm.org/AppendixC/T/RS/T_RS.pdf


Međunarodni projekti

EUROMET.T-K7 (Project 899): Key comparison of water triple point cells (regional extension of CCT-K7)
CARDS 2006 PT 1 Temperature – Calibration of IPRT
EURAMET 1098 - Comparison of the realizations of the ITS-90 over the range 83.8058 K to 692.677 K
EURAMET 782 - The advancement of technical competence of staff in upcoming laboratories in humidity
EURAMET 1164 -Exercise Comparison of Platinum Resistance Thermometer
EURAMET 1167 -Comparison of the realizations of the ITS-90 over the range of 83.8058 K to 692.677 (Project IPA 2008 PT 1 – T)
EURAMET 1189 - Comparison of the realizations of the relative humidity in the range from 10% to 95% at temperatures from -10 °C to 70 °C
EURAMET 1193 - Intercomparison of calibration of Au-Pt and Pt/Rh thermocouples at fixed points in the range from triple point of water up to copper fixed-point
EURAMET 1203 - Humidity training course
EURAMET 1251- Comparison of the calibration of standard platinum resistance thermometers in the range -80 °C to 300 °C by comparison
EURAMET.T-S3 (EURAMET 1268) - Comparison of the calibration of thermocouples in fixed points and/or by comparison from 419,527 ºC (freezing point of zinc) up to 1492 ºC (Pd-C eutectic fixed point)
EURAMET.T-K9 (EURAMET 1318) Regional key comparison: ITS-90 SPRT Calibration from the Ar TP to the Zn FP
EURAMET 1357- Inter-laboratory comparison of triple point of water (TPW) cells
EURAMET 1446 - International Comparison of the High Temperature Standard Platinum Resistance Thermometer (HTSPRT) and the Thermocouples (Type S and Type S and Au/Pt) at the Silver Fixed Point 961,78 °C

Stručni radovi
Objavljeni stručni radovi, učešća na domađim i međunarodnim konferencijama i sličnim skupovima metrologa Grupe za termometriju dati su u spisku stručnih radova.


Kontakt

Rukovodilac Grupe za termometriju
Slavica Simić, dipl. inž.
Tel: +381 11 20 24 425
Mob: +381 66 860 41 19
Faks: +381 11 21 81 668
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Metrolog
Vladan Stepanović, dipl. Fiz
Tel: +381 11 20 24 428
Mob: +381 66 860 40 45
Faks: +381 11 21 81 668
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa
Ministarstvo privrede,
Direkcija za mere i dragocene metale,
Grupa za termometriju
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection