There is no translation available.

Svaki proizvođač nakita, ukrasa i drugih predmeta od zlata, srebra i platine u Srbiji, dužan je da svoj proizvod mase od 1g i veće označi znakom proizvođača i oznakom finoće.
Znak proizvođača dodeljen je rešenjem Direkcije na osnovu Pravilnika o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala. Ovaj znak je poseban za svakog proizvođača i služi za njegovu identifikaciju. Sastoji se od dva slova unutar jednog od 56 propisanih oblika. Oznaka finoće je brojčana oznaka kojom je određen sadržaj zlata, srebra ili platine u promilima u leguri od koje je predmet izrađen. Predmeti od dragocenih metala moraju imati sledeće finoće izražene u promilima:

Dragoceni metal 950 Finoća u promilima
Zlato 950 840 750 585
Srebro 950 925 800  
Platina 950      

Državnim žigom moraju biti žigosani svi predmeti od dragocenih metala pre stavljanja u promet. Njime se potvrđuje ispravnost u pogledu sastava, finoće i oznaka. Potrošači mogu biti sigurni u kvalitet samo nakita koji je žigosan državnim žigom.

No Internet Connection