ћир lat eng
 
 
 
Obuka zaposlenih za interne proveravače za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006

Obuka zaposlenih za interne proveravače za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006

Aktivnost PTB-projekta

Aktivnost PTB-projekta "Podrška infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji"

Nova usluga Direkcije za mere i dragocene metale – etaloniranje referentnih materijala

Nova usluga Direkcije za mere i dragocene metale – etaloniranje referentnih materijala

Nоvе mоgućnоsti еtаlоnirаnjа (CMC) DMDM iz оblаsti hrаpаvоsti

Nоvе mоgućnоsti еtаlоnirаnjа (CMC) DMDM iz oblasti hemije (gasnih analiza)

BIPM je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (SMS) iz oblasti jednosmernog električnog napona DMDM

Najvažnije vesti

Direkcija za mere i dragocene metale je akreditovana i imenovana za ocenjivanje usaglašenosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) dodelilo je akreditaciju Sertifikacionom telu Direkcije za mere i dragocene metale za poslove ocenjivanja usaglašenosti. Obim akreditacije Sertifikacionog tela Direkcije za mere i dragocene metale prema standardu SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 je ispitivanje tipa: vaga sa neautomatskim funkcionisanjem, brojila aktivne električne energije i taksimetara.

Direkcija za mere i dragocene metale imenovana je za ocenjivanje usaglašenosti vaga sa odgovarajućim zahtevima Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem – ispitivanje tipa i za ocenjivanje usaglašenosti merila sa odgovarajućim zahtevima iz Priloga 1 Pravilnika o merilima i zahtevima iz odgovarajućeg priloga za svako merilo prema postupku ocenjivanja usaglašenosti Modul B – ispitivanje tipa.

Nova usluga Direkcije za mere i dragocene metale – etaloniranje referentnih materijala

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) od 2017. godine proizvodi sertifikovane referentne materijale (SRM – e) – rastvore etanola u vodi, za potrebe kalibracije (podešavanja) i/ili overavanja merila (etilometara).

Referentni materijali su u staklenim tamnim bocama za hemikalije, zapremine 1L

Svaki referentni materijal prati odgovarajuće Uverenje o etaloniranju (sertifikat) za proizvedenu koncentraciju. Raspoložive koncentracije mogu se videti u katalogu usluga (II SERTIFIKOVANI REFERENTNI MATERIJALI).

Objavljen Pravilnik o detektorima jonizujućeg zračenja

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 4/17 od 20. januara 2017. godine objavljen je Pravilnik o detektorima jonizujućeg zračenja.

Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi za detektore jonizujućeg zračenja koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbednosti i zaštiti životne sredine, tehnička dokumentacija, natpisi i oznake, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za detektore, karakteristike opreme za utvrđivanje ispunjenosti zahteva, metode merenja, kao i načini i uslovi overavanja detektora.

Pravilnik stupa na snagu 28. januara 2017. godine.

Objavljen Pravilnik o programu, uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 2/17 od 13. januara 2017. godine objavljen je Pravilnik o programu, uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila.

Ovim pravilnikom propisuju se program, uslovi i način polaganja stručnog ispita kojim se dokazuje stručna osposobljenost lica za obavljanje poslova overavanja merila u odgovarajućoj oblasti za koju se privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćuje ili je ovlašćeno.

Pravilnik stupa na snagu 21. januara 2017. godine.

Objavljen Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, načinu ovlašćivanja i vođenju registra ovlašćenih tela

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 2/17 od 13. januara 2017. godine objavljen je Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, načinu ovlašćivanja i vođenju registra ovlašćenih tela.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi koje privredni subjekt treba da ispunjava za obavljanje poslova overavanja merila, način ispunjavanja tih uslova, način ovlašćivanja, vođenje registra ovlašćenih tela, kao i druga pitanja vezana za rad ovlašćenih tela.

Pravilnik stupa na snagu 21. januara 2017. godine.

Izvod iz registra ovlašćenih tela za poslove overavanja merila

ZVANIČNO VREME
REPUBLIKE SRBIJE
Tačnost prikazanog vremena 1 s;
 
Informator o radu DMDM
 
Izveštaj o radu 2013-2014

DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE
Izveštaj o radu 2013-2014

 
Svetski dan metrologije

Svetski dan metrologije
20. maj 2016.

 
Video prezentacija
 
Metrologija
 
Informacije od javnog značaja