ћир lat eng
 
 
 

Nоvе mоgućnоsti еtаlоnirаnjа (CMC) DMDM iz оblаsti hrаpаvоsti

Nоvе mоgućnоsti еtаlоnirаnjа (CMC) DMDM iz oblasti hemije (gasnih analiza)

BIPM je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (SMS) iz oblasti jednosmernog električnog napona DMDM

Najvažnije vesti

Objavljen Pravilnik o programu, uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 2/17 od 13. januara 2017. godine objavljen je Pravilnik o programu, uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila.

Ovim pravilnikom propisuju se program, uslovi i način polaganja stručnog ispita kojim se dokazuje stručna osposobljenost lica za obavljanje poslova overavanja merila u odgovarajućoj oblasti za koju se privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćuje ili je ovlašćeno.

Pravilnik stupa na snagu 21. januara 2017. godine.

Objavljen Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, načinu ovlašćivanja i vođenju registra ovlašćenih tela

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 2/17 od 13. januara 2017. godine objavljen je Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, načinu ovlašćivanja i vođenju registra ovlašćenih tela.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi koje privredni subjekt treba da ispunjava za obavljanje poslova overavanja merila, način ispunjavanja tih uslova, način ovlašćivanja, vođenje registra ovlašćenih tela, kao i druga pitanja vezana za rad ovlašćenih tela.

Pravilnik stupa na snagu 21. januara 2017. godine.

Objavljen Pravilnik o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 104/16 od 23. decembra 2016. godine objavljen je Pravilnik o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S..

Pravilnik o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 104/16 od 23. decembra 2016. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 31. decembra 2016. godine, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine, osim člana 11. koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

Pravilnikom o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S propisuju se zahtevi i natpisi i oznake za brojila aktivne električne enrgije klase tačnosti 0,2 S, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, karakteristike opreme za utvrđivanje ispunjenosti zahteva, kao i način i uslovi overavanja brojila aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S.

Objavljen Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o merilima

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 95/16 od 30. novembra 2016. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o merilima.

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o merilima je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 95/16 od 30. novembra 2016. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 8. decembra 2016. godine.

Pravilnikom o izmenama i dopuni Pravilnika o merilima je izmenjen datum važenja uverenja o odobrenju tipa, odnosno produžen je do 1. januara 2024. godine. Takođe, ovim pravilnikom je propisano da merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok ispunjavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu.

Izvod iz registra ovlašćenih tela za poslove overavanja merila

ZVANIČNO VREME
REPUBLIKE SRBIJE
Tačnost prikazanog vremena 1 s;
Aktuelnosti
 
Informator o radu DMDM
 
Izveštaj o radu 2013-2014

DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE
Izveštaj o radu 2013-2014

 
Svetski dan metrologije

Svetski dan metrologije
20. maj 2016.

 
Video prezentacija
 
Metrologija
 
Informacije od javnog značaja