ћир lat eng
 
 
 

Obeležen Svetski dan metrologije u DMDM

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2016 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“ ...opširnije

Predstavnici Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske u poseti Direkciji za mere i dragocene metale ...opširnije

U Direkciji za mere i dragocene metale, u okviru Twinning projekta “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia” održana je aktivnost koja se odnosi na primenu Zakona o metrologiji ...opširnije

BIPM je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (SMS) iz oblasti jednosmernog električnog napona DMDM

EURAMET TC-F tеhnički kоmitеt zа prоtоk, 19 - 21. аpril 2016. gоdinе u Bеоgrаdu

Najvažnije vesti

Analiza rezultata ankete - Preispitivanje metroloških potreba u Republici Srbiji

Na osnovu mere M1 definisane u okviru posebnog cilja 1 Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015. - 2020. godine, za 2016. godinu, izvršeno je anketiranje zainteresovanih strana u cilju preispitivanja metroloških potreba u Srbiji.

Anketiranje je izvršeno elektronski, u periodu od 29. marta do 9. maja 2016. godine. Anketa je poslata na 500 e-mail adresa zainteresovanih strana (akreditovane laboratorije, instituti, tela za ocenjivanje usaglašenosti, ovlašćena tela, javna preduzeća, pakeri i dr.) a takođe je bila objavljena na zvaničnom web sajtu www.dmdm.gov.rs.

Detaljnu analizu rezultata ankete možete preuzeti OVDE

Obeležen Svetski dan metrologije u DMDM

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) proslavila je u petak 20. maja, Svetski dan metrologije. Tom prilikom, DMDM je otvorila svoja vrata za sve zainteresovane strane, uključujući predstavnike Ministarstva privrede, predstavnike institucija infrastrukture kvaliteta Republike Srbije, kao i predstavnike Univerziteta u Beogradu. Prisutne je pozdravio i poželeo dobrodošlicu, vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale, gospodin Čedomir Belić, čestitavši svima Svetski dan metrologije. Usledilo je predstavljanje aktuelnosti u dosadašnjem radu DMDM kroz promotivni film, a zatim i kroz posetu laboratorijama DMDM.

Opširnije..

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2016 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) i Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizuju, u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu (JUSK ICQ 2016 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“), sedmu Specijalnu konferenciju „Nacionalni metrološki sistem – stanje i budući razvoj” i osmu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem akreditacije – stanje i budući razvoj” /trinaestu Specijalnu konferenciju „Evropske direktive – primena u Srbiji“ koje će se održati u četvrtak, 2. juna 2016. godine, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16, u sali CENT (prvi sprat) u terminu od 09:00 do 13:00 časova.

Opširnije..

Međunarodni biro za tegove i mere BIPM je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (CMC) iz oblasti jednosmernog električnog napona Direkcije za mere i dragocene metale

Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (SMS) iz oblasti jednosmernog električnog napona Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Odseka za električne veličine. Mogućnosti etaloniranja za oblast jednosmernog električnog napona primenom novog nacionalnog etalona jednosmernog električnog napona na bazi Džozefsonovog efekta se mogu naći na adresi:

http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=RS&iservice=EM/DC.1.1.1

Opširnije..

Dirеkciја zа mеrе i drаgоcеnе mеtаlе је bilа dоmаćin sаstаnkа EURAMET TC-F tеhničkоg kоmitеtа zа prоtоk, оdržаnоg оd 19. dо 21. аprilа 2016. gоdinе u Bеоgrаdu

Dirеkciја zа mеrе i drаgоcеnе mеtаlе, bilа је оd 19. аprilа dо 21. аprilа 2016. gоdinе dоmаćin ЕURАМЕТ Теhničkоg kоmitеtа zа prоtоk (EURAMET TC-F).

Nа sаstаnku ЕURАМЕТ TC-F је bilо prisutnо 44 еminеntnih stručnjаkа, prеdstаvnikа Nаciоnаlnih Меtrоlоških Institutа (NMI) i Imеnоvаnih Institutа (DI) iz 22 držаvе.Opširnije..

Čedomir Belić v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale

Vlada Srbije je na sednici održanoj dana 15.aprila 2016.godine rešenjem broj 119-4001/2016 postavila za vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale Čedomira Belića.

Primopredaja dužnosti obavljena je u petak 22.04.2016. godine.Opširnije..

V.D. Direktora Čedomir Belić

Izvod iz registra ovlašćenih tela za poslove overavanja merila

Obaveštenja Direkcija za mere i dragocene metale nadležna za poslove ovlašćivanja tela za obavljanje poslova overavanja merila OBAVEŠTENJE KORISNICIMA USLUGA Direkcije za mere i dragocene metale

Dokumenta Zakon o metrologiji Zakon o izmenama i dopunama zakona o kontroli predmeta o dragocenim metalima Pravilnik o izmeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima

ZVANIČNO VREME
REPUBLIKE SRBIJE
Tačnost prikazanog vremena 1 s;
Izveštaj o radu 2013-2014

DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE
Izveštaj o radu 2013-2014

 
Svetski dan metrologije

Svetski dan metrologije
20. maj 2016.

 
Video prezentacija
 
Metrologija
 
Informacije od javnog značaja