ћир lat eng
 
 
 

Redefinicija Međunarodnog sistema jedinica SI
 
Nacionalni etaloni Republike Srbije
Odobreni tipovi merila

Najvažnije vesti

Najava dešavanja na kojima će se obeležiti
20. maj Svetski dan metrologije

Međunarodni sistem jedinica-iz osnova bolji

XXXVII Republički seminar o nastavi fizike, Đerdap, Kladovo

10. – 12. maja 2019.

http://www.dfs.rs/seminar2019/

Stručni skup, Regionalna privredna komora Rasinskog okruga, Kruševac

14. maj 2019.

https://krusevac.pks.rs/

Noć muzeja – Sloboda za kilogram, Muzej nauke I tehnike, Beograd

18. maj 2019.

http://www.muzejnt.rs/site/home/

20. maj  Svetski dan metrologije, Muzej nauke i tehnike, Beograd

20. maj 2019.

http://www.muzejnt.rs/site/home/

Stručni skup, Regionalna privredna komora Južnobačkog okruga, Novi Sad

23. maj 2019.

https://novi-sad.pks.rs/

Konferencija Etran 2019, Srebrno jezero

3. – 6. juna 2019.

https://www.etran.rs/2019/ETRAN /O_konferenciji/

Kongres metrologa, Šabac

23. – 25. oktobra 2019.

http://www.drustvometrologa.uns.ac.rs /index.php/kongres-metrologa-2019/

 

 
Usvojena redefinicija Međunarodnog sistema jedinica

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), kao nacionalna metrološka institucija saopštava da su na 26. Generalnoj konferenciji za tegove i mere, koju je organizovao Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) 16. novembra 2018. godine u Versaju u Francuskoj, predstavnici 54 zemlje sveta jednoglasno izglasali reviziju Međunarodnog sistema jedinica (SI), kojom su usvojene nove definicije za kilogram, amper, kelvin i mol, čija primena počinje 20. maja 2019. godine.

Redefinisani SI sada se zasniva na osnovnim prirodnim konstantama. Kilogram je određen na osnovu Plankove konstante (h), amper na osnovu elementarnog naelektrisanja (e), kelvin na osnovu Bolcmanove konstante (k) i mol na osnovu Avogadrove konstante (NA).

Tačna i precizna merenja mase, električne struje, temperature i količine materije, više se neće oslanjati na upotrebu i upoređivanje sa fizičkim objektima. Veličine ove četiri jedinice neće biti promenjene, kilogram će i dalje biti kilogram. Tri preostale SI jedinice, sekunda, metar i kandela već su definisane na osnovu prirodnih konstanti. Doprinos redefinicije biće otvaranje mogućnosti za razvoj u raznim naučnim oblastima. Kao što je prethodna redefinicija SI sistema za sekundu 1967. godine doprinela nastanku i razvoju GPS navigacije i interneta, smatra se da će nove SI definicije imati veliki uticaj na nova naučna dostignuća, razvoj tehnologije, međunarodne trgovine, kao i veći uticaj na bezbedno funkcionisanje zdravstvenog sistema i očuvanje životne sredine.

Opširnije: https://www.bipm.org/en/measurement-units/rev-si/

 

Izvod iz registra ovlašćenih tela za poslove overavanja merila

 
ZVANIČNO VREME
REPUBLIKE SRBIJE
Tačnost prikazanog vremena 1 s;
 
Informator o radu DMDM
 
 
 
Svetski dan metrologije

Svetski dan metrologije
20. maj 2019.

 
Video prezentacija
 
Metrologija