ћир lat eng
 
 
 

Nоvе mоgućnоsti еtаlоnirаnjа (CMC) DMDM iz оblаsti hrаpаvоsti

Nоvе mоgućnоsti еtаlоnirаnjа (CMC) DMDM iz oblasti hemije (gasnih analiza)

Obeležen Svetski dan metrologije u DMDM

BIPM je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (SMS) iz oblasti jednosmernog električnog napona DMDM

Najvažnije vesti

Objavljen Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o merilima

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 95/16 od 30. novembra 2016. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o merilima.

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o merilima je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 95/16 od 30. novembra 2016. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 8. decembra 2016. godine.

Pravilnikom o izmenama i dopuni Pravilnika o merilima je izmenjen datum važenja uverenja o odobrenju tipa, odnosno produžen je do 1. januara 2024. godine. Takođe, ovim pravilnikom je propisano da merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok ispunjavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu.

Меđunаrоdni birо zа tеgоvе i mеrе BIPM је u Меđunаrоdnој bаzi pоdаtаkа оbјаviо nоvе mоgućnоsti еtаlоnirаnjа (SМS) iz оblаsti hrаpаvоsti

Меđunаrоdni birо zа tеgоvе i mеrе (BIPM) је u Меđunаrоdnој bаzi pоdаtаkа оbјаviо nоvе mоgućnоsti еtаlоnirаnjа (CMC) iz оblаsti hrаpаvоsti Dirеkciје zа mеrе i drаgоcеnе mеtаlе (DМDМ), Оdsеkа zа dimеnziоnе, оptičkе vеličinе i аkustiku. Моgućnоsti еtаlоnirаnjа zа оblаst hrаpаvоsti mоgu sе nаći nа аdrеsi:

http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=RS&sservice=L/DimMet.5.1

Analiza rezultata ankete - Preispitivanje metroloških potreba u Republici Srbiji

Na osnovu mere M1 definisane u okviru posebnog cilja 1 Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015. - 2020. godine, za 2016. godinu, izvršeno je anketiranje zainteresovanih strana u cilju preispitivanja metroloških potreba u Srbiji.

Anketiranje je izvršeno elektronski, u periodu od 29. marta do 9. maja 2016. godine. Anketa je poslata na 500 e-mail adresa zainteresovanih strana (akreditovane laboratorije, instituti, tela za ocenjivanje usaglašenosti, ovlašćena tela, javna preduzeća i dr.) a takođe je bila objavljena na zvaničnom web sajtu www.dmdm.gov.rs.

Detaljnu analizu rezultata ankete možete preuzeti OVDE

Međunarodni biro za tegove i mere BIPM je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (CMC) iz oblasti hemije (gasnih analiza)

Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (CMC) iz oblasti hemije (gasnih analiza) Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Grupe za metrologiju u hemiji. Mogućnosti etaloniranja za oblast hemije (gasnih analiza) za merenje koncentracije ozona u atmosferi primenom novog nacionalnog etalona – etalonskog fotometra za ozon SRP 54 se mogu naći na adresi:

http://kcdb.bipm.org/appendixC/QM/RS/QM_RS_4.pdf

Međunarodni biro za tegove i mere BIPM je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (CMC) iz oblasti jednosmernog električnog napona Direkcije za mere i dragocene metale

Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (SMS) iz oblasti jednosmernog električnog napona Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Odseka za električne veličine. Mogućnosti etaloniranja za oblast jednosmernog električnog napona primenom novog nacionalnog etalona jednosmernog električnog napona na bazi Džozefsonovog efekta se mogu naći na adresi:

http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=RS&iservice=EM/DC.1.1.1

Opširnije..

Čedomir Belić v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale

Vlada Srbije je na sednici održanoj dana 15.aprila 2016.godine rešenjem broj 119-4001/2016 postavila za vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale Čedomira Belića.

Primopredaja dužnosti obavljena je u petak 22.04.2016. godine.Opširnije..

V.D. Direktora Čedomir Belić

Izvod iz registra ovlašćenih tela za poslove overavanja merila

ZVANIČNO VREME
REPUBLIKE SRBIJE
Tačnost prikazanog vremena 1 s;
 
Informator o radu DMDM
 
Izveštaj o radu 2013-2014

DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE
Izveštaj o radu 2013-2014

 
Svetski dan metrologije

Svetski dan metrologije
20. maj 2016.

 
Video prezentacija
 
Metrologija
 
Informacije od javnog značaja