ћир lat eng
 
 
 
Kilogram, amper, kelvin i mol spremni za novu definiciju

Kilogram, amper, kelvin i mol spremni za novu definiciju

Učenici trećeg razreda Četvrte gimnazije u Beogradu u poseti Direkciji za mere i dragocene metale

Učenici trećeg razreda Četvrte gimnazije u Beogradu u poseti Direkciji za mere i dragocene metale

Nacionalni etaloni Republike Srbije
Odobreni tipovi merila

Najvažnije vesti

Usvojena redefinicija Međunarodnog sistema jedinica

Na 26. Generalnoj konferenciji za tegove i mere, koju je organizovao Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) 16. novembra 2018. godine u Versaju u Francuskoj, prisutni predstavnici iz 54 zemlje sveta jednoglasno su izglasali reviziju Međunarodnog sistema jedinica (SI) čija će primena početi 20. maja 2019. godine, kojom su usvojene nove definicije za kilogram, amper, kelvin i mol.

Redefinisani SI od sada se zasniva na osnovnim prirodnim konstantama. Kilogram je određen na osnovu Plankove konstante (h), amper na osnovu elementarnog naelektrisanja (e), kelvin na osnovu Bolcmanove konstante (k) i mol na osnovu Avogadrove konstante (NA).

 
Kilogram, amper, kelvin i mol spremni za novu definiciju

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), kao nacionalna metrološka institucija saopštava da će se na Generalnoj konferenciji za tegove i mere u organizaciji Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM) izglasati nove definicije SI sistema.

Naučnici 60 država sveta, koji se bave tačnim i preciznim merenjima, sastaće se 16. novembra 2018. godine u Versaju u Francuskoj kako bi ozvaničili nove definicije za kilogram (kg), amper (A), kelvin (K) i mol (mol). Nove definicije Međunarodnog sistema jedinica (SI) trebalo bi da stupe na snagu 20. maja 2019. godine.

Kilogram je trenutno definisan tako da je jednak masi Internacionalnog prototipa kilograma (IPK), odnosno jednak je masi cilindričnog artefakta napravljenog od platine i iridijuma i čuva se u prostorijama Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM) u Francuskoj. Naučnici, artefakt kilograma, koriste poslednjih 130 godina i njegova stabilnost i nepromenjivost mogu biti potvrđeni samo poređenjem sa identičnim kopijama, što je zahtevan proces.

U novom Međunarodnom sistemu jedinica (SI), kilogram će biti određen na osnovu Plankove konstante, kao fundamentalne prirodne fizičke konstante. Nakon usvajanja ove odluke, tačna i precizna merenja mase, električne struje, temperature i količine materije, više se neće oslanjati na upotrebu i upoređivanje sa fizičkim objektima. Veličine ove četiri jedinice neće biti promenjene, kilogram će i dalje biti kilogram. Tri preostale SI jedinice, sekunda, metar i kandela već su definisane na osnovu prirodnih konstanti. Doprinos redefinicije biće otvaranje mogućnosti za razvoj u raznim naučnim oblastima. Kao što je prethodna redefinicija SI sistema za sekundu 1967. godine doprinela nastanku i razvoju GPS navigacije i interneta, smatra se da će nove SI definicije imati veliki uticaj na nova naučna dostignuća, razvoj tehnologije, međunarodne trgovine, kao i veći uticaj na bezbedno funkcionisanje zdravstvenog sistema i očuvanje životne sredine.

O međunarodnom značaju ovog događaja na donošenju rezolucije o redefiniciji kilograma, ampera, kelvina i mola u SI sistemu govori i mogućnost direktnog praćenja ovog događaja na youtube kanalu https://www.youtube.com/thebipm, u petak 16. novembra 2018. godine, u 11 h.

 
 

Izvod iz registra ovlašćenih tela za poslove overavanja merila

 
ZVANIČNO VREME
REPUBLIKE SRBIJE
Tačnost prikazanog vremena 1 s;
 
Informator o radu DMDM
 
 
Izveštaj o radu 2013-2014

DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE
Izveštaj o radu 2013-2014

 
Svetski dan metrologije

Svetski dan metrologije
20. maj 2019.

 
Video prezentacija
 
Metrologija