ћир lat eng
 
 
 

Objavljen izveštaj iz oblasti zapremine tečnosti

Objavljen izveštaj iz oblasti zapremine tečnosti

Stručni i dopunski ispit za obavljanje poslova overavanja merila

Stručni i dopunski ispit za obavljanje poslova overavanja merila

Odobreni tipovi merila

Najvažnije vesti

Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti termometrije, podoblast temperatura

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za termometriju, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti termometrije, podoblast temperature:

1. Etaloniranje termoparova

Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 21.05.2018. na email: office@dmdm.rs ili snedic@dmdm.rs.

Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.

DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.

Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 28.000,00 RSD.

 
Objavljen Pravilnik o neautomatskim vagama

U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 29/18 objavljen je Pravilnik o neautomatskim vagama koji stupa na snagu 21. aprila 2018. godine.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem („Službenom glasniku RS”, broj 17/13).

 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti gustine

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za metrologiju u hemiji, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje u oblasti gustine i to:

1. Etaloniranje merila gustine

Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu da podnesu svoj zahtev/prijavu zvanično na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, najkasnije do 18. maja 2018. godine.

Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport merila do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.

Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 28.000,00 RSD.

DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja.

U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija, DMDM će naknadno odrediti datum početka navedene aktivnosti..

 
Stručni i dopunski ispit za obavljanje poslova overavanja merila

U skladu sa članom 5. Pravilnika o programu, uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za poslove overavanja merila („Službeni glasnik RSˮ, broj 2/17) Direkcija za mere i dragocene metale objavila je izvore relevantne za polaganje stručnog ispita za poslove overavanja merila.

Sve potrebne informacije u vezi sa polaganjem stručnog ispita za poslove overavanja merila možete pronaći ovde.

 
Nove definicije naučnih jedinica u 2018. godini

Na 106. sastanku Međunarodnog komiteta za tegove i mere (CIPM), 20. oktobra 2017. godine, usvojena je rezolucija koja preporučuje redefinicije osnovnih mernih jedinica Međunarodnog sistema jedinica (SI) (kilograma, ampera, kelvina i mola) koje su zasnovane na utvrđenim vrednostima četiri prirodne konstante. Ove preporuke će biti upućene Generalnoj konferenciji za tegove i mere (CGPM), nadležnoj da nadgleda SI. Usvajanje konačnog međunarodnog sporazuma je planirano za novembar 2018. godine. Zvanično nove definicije osnovnih mernih jedinica stupaju na snagu na Svetski dan metrologije, 20. maja 2019. godine.

Odluka CIPM da 26. Generelnoj konferenciji za tegove i mere predloži rezoluciju o redefiniciji osnovnih jedinica SI je veliki korak za ceo svet merenja. SI zasnovan na invarijantnim prirodnim konstantama je rezultat višegodišnjeg teorijskog i eksperimentalnog rada mnogih naučnika koji su u svojim Nacionalnim Metrološkim Institutima ostvarili kvantni pomak u stvaranju jednog savremenog SI.

„Direkcija za mere i dragocene metale -DMDM je kao predstavnik Republike Srbije u svim ovim međunarodnim telima prepoznala izuzetan značaj odluke da se redefinišu osnovne jedinice SI i time uspostavi veza svih merenja sa nepromenljivim prirodnim konstantama.“

mr Čedomir Belić, v.d. direktora DMDM

 
Čedomiru Beliću uručena ,,Nacionalna nagrada za unapređenje kvaliteta''

U organizaciji Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet- JUSK, Mašinskog fakulteta, Privredne komore Beograda i Evropske organizacije za kvalitet iz Brisela, u svečanoj sali privredne komore Beograda, 23. i 24. novembra održana je 14-ta Evropska nedelja kvaliteta 2017, pod motom ,,Kvalitetom do rezultata''.

Konferencijom su predsedavali prof. dr. Vidosav Majstorović, predsednik JUSK-a, Čedomir Belić, v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale, Milivoje Miletić, v.d. direktora Privredne komore Beograda i Milovan Luković, kompanija Sloboda, Čačak.

Nakon otvaranja skupa i pozdravljanja prisutnih, prof.dr. Vidosav Majstorović održao je uvodnu reč, i tom prilikom predstavio značaj Evropske nedelje kvaliteta, kao i aktuelne teme sa kojima se kvalitet, kao globalni pojam, suočava.

Opširnije

 
Čedomiru Beliću uručena ,,Nacionalna nagrada za unapređenje kvaliteta''
(5)
 

Izvod iz registra ovlašćenih tela za poslove overavanja merila

ZVANIČNO VREME
REPUBLIKE SRBIJE
Tačnost prikazanog vremena 1 s;
 
Informator o radu DMDM
 
 
Izveštaj o radu 2013-2014

DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE
Izveštaj o radu 2013-2014

 
Svetski dan metrologije

Svetski dan metrologije
20. maj 2018.

 
Video prezentacija
 
Metrologija