ћир lat eng
 
 
 

Obeležen Svetski dan metrologije u DMDM

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2016 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“ ...opširnije

Predstavnici Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske u poseti Direkciji za mere i dragocene metale ...opširnije

U Direkciji za mere i dragocene metale, u okviru Twinning projekta “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia” održana je aktivnost koja se odnosi na primenu Zakona o metrologiji ...opširnije

BIPM je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (SMS) iz oblasti jednosmernog električnog napona DMDM

EURAMET TC-F tеhnički kоmitеt zа prоtоk, 19 - 21. аpril 2016. gоdinе u Bеоgrаdu

Najvažnije vesti

Obaveštenje o pokretanju PT šeme iz oblasti strujnih i naponskih mernih transformatora

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje u strujnih i naponskih mernih transformatora i to:

1) Naponski merni transformator, nazivnog odnosa 20000 V/100 V;1

2) Strujni merni transformator, nazivnog odnosa 75 A/ 5A.

Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu da podnesu svoj zahtev/prijavu zvanično na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, najkasnije do 20.06.2016. godine.

Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i kao i troškove transporta izabranih uzoraka koji će biti predmet poređenja u skladu sa protokolom, iz vaše laboratorije do sledeće laboratorije.

Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 28.000,00 RSD.

DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja.

Planirano je da pokretanje RT šeme u oblasti strujnih i naponskih mernih transformatora bude u periodu od 29.08.2016.-4.09.2016.godine.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u RT šemi u oblasti strujnih i naponskih mernih transformatora, molimo vas da nas o tome obavestite, najkasnije do 20. juna 2016. godine. Kontakt: Tatjana Cincar-Vujović, tanjacincar@dmdm.rs i Rade Dereta radedereta@dmdm.rs .

Obeležen Svetski dan metrologije u DMDM

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) proslavila je u petak 20. maja, Svetski dan metrologije. Tom prilikom, DMDM je otvorila svoja vrata za sve zainteresovane strane, uključujući predstavnike Ministarstva privrede, predstavnike institucija infrastrukture kvaliteta Republike Srbije, kao i predstavnike Univerziteta u Beogradu. Prisutne je pozdravio i poželeo dobrodošlicu, vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale, gospodin Čedomir Belić, čestitavši svima Svetski dan metrologije. Usledilo je predstavljanje aktuelnosti u dosadašnjem radu DMDM kroz promotivni film, a zatim i kroz posetu laboratorijama DMDM.

Opširnije..

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2016 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) i Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizuju, u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu (JUSK ICQ 2016 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“), sedmu Specijalnu konferenciju „Nacionalni metrološki sistem – stanje i budući razvoj” i osmu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem akreditacije – stanje i budući razvoj” /trinaestu Specijalnu konferenciju „Evropske direktive – primena u Srbiji“ koje će se održati u četvrtak, 2. juna 2016. godine, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16, u sali CENT (prvi sprat) u terminu od 09:00 do 13:00 časova.

Opširnije..

Međunarodni biro za tegove i mere BIPM je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (CMC) iz oblasti jednosmernog električnog napona Direkcije za mere i dragocene metale

Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (SMS) iz oblasti jednosmernog električnog napona Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Odseka za električne veličine. Mogućnosti etaloniranja za oblast jednosmernog električnog napona primenom novog nacionalnog etalona jednosmernog električnog napona na bazi Džozefsonovog efekta se mogu naći na adresi:

http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=RS&iservice=EM/DC.1.1.1

Opširnije..

Dirеkciја zа mеrе i drаgоcеnе mеtаlе је bilа dоmаćin sаstаnkа EURAMET TC-F tеhničkоg kоmitеtа zа prоtоk, оdržаnоg оd 19. dо 21. аprilа 2016. gоdinе u Bеоgrаdu

Dirеkciја zа mеrе i drаgоcеnе mеtаlе, bilа је оd 19. аprilа dо 21. аprilа 2016. gоdinе dоmаćin ЕURАМЕТ Теhničkоg kоmitеtа zа prоtоk (EURAMET TC-F).

Nа sаstаnku ЕURАМЕТ TC-F је bilо prisutnо 44 еminеntnih stručnjаkа, prеdstаvnikа Nаciоnаlnih Меtrоlоških Institutа (NMI) i Imеnоvаnih Institutа (DI) iz 22 držаvе.Opširnije..

Čedomir Belić v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale

Vlada Srbije je na sednici održanoj dana 15.aprila 2016.godine rešenjem broj 119-4001/2016 postavila za vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale Čedomira Belića.

Primopredaja dužnosti obavljena je u petak 22.04.2016. godine.Opširnije..

V.D. Direktora Čedomir Belić

Izvod iz registra ovlašćenih tela za poslove overavanja merila

Obaveštenja Direkcija za mere i dragocene metale nadležna za poslove ovlašćivanja tela za obavljanje poslova overavanja merila OBAVEŠTENJE KORISNICIMA USLUGA Direkcije za mere i dragocene metale

Dokumenta Zakon o metrologiji Zakon o izmenama i dopunama zakona o kontroli predmeta o dragocenim metalima Pravilnik o izmeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima

ZVANIČNO VREME
REPUBLIKE SRBIJE
Tačnost prikazanog vremena 1 s;
Izveštaj o radu 2013-2014

DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE
Izveštaj o radu 2013-2014

 
Svetski dan metrologije

Svetski dan metrologije
20. maj 2016.

 
Video prezentacija
 
Metrologija
 
Informacije od javnog značaja