ћирилица
latinica
 
 
 
   Usluge > Prethodno upakovani proizvodi > Znak "e"  
ZNAK USAGLAŠENOSTI KOLIČINE PRETHODNO UPAKOVANOG PROIZVODA SA METROLOŠKIM ZAHTEVIMA, MALO "e"
Proizvođač može da stavi znak usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima samo nakon sprovedenog propisanog dokumentovanja usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa propisanim metrološkim zahtevima.
Veličina i oblik znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda, način postavljanja, kao i način dokumentovanja usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima su u skladu sa Pravilnikom o prethodno upakovanim proizvodima ("Službeni Glasnik RS", br. 43/2013 ).
Znak usaglašenosti malo ''e'' predstavlja garanciju pakera ili uvoznika da prethodno upakovani proizvod ispunjava zahteve Pravilnika, mora biti visok najmanje 3 mm i stavlja se na isto vidno polje kao i oznaka nazivne mase ili nazivne zapremine.
Oznaka malo ''e'' ima sledeći oblik: