ćir lat eng
 
 
 
   Arhiva > Vesti 2016  
VESTI - 2016
 
Direkcija za mere i dragocene metale postala je imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti merila po Modulu B – ispitivanje tipa
28. decembar 2016. godine
Ministarstvo privrede Rešenjem broj 119 – 01-232/2016 – 07 od 21. 11. 2016. godine imenovalo je Direkciju za mere i dragocene metale za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti merila sa odgovarajućim zahtevima iz Priloga 1 Pravilnika i zahtevima iz odgovarajućeg priloga Pravilnika za svako merilo, prema postupku ocenjivanja usaglašenosti Modul B - ispitivanje tipa, u skladu sa članom 7. Pravilnika, i to:
- vodomera, Prilog 17:MI-001 Pravilnika;
- gasomera i uređaja za konverziju zapremine, Prilog 18:MI-002 Pravilnika;
- brojila aktivne električne energije, Prilog 19:MI-003 Pravilnika;
- merila toplotne energije, Prilog 20:MI-004 Pravilnika;
- mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda, Prilog 21:MI-005 Pravilnika;
- vaga sa automatskim funkcionisanjem, Prilog 22:MI-006 Pravilnika;
- taksimetara, Prilog 23:MI-007 Pravilnika;
- materijalizovanih mera, Prilog 24:MI-008 Pravilnika;
- merila dimenzija, Prilog 25:MI-009 Pravilnika; - analizatora izduvnih gasova, Prilog 26:MI-010 Pravilnika.
Registar imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti nalazi se na sledećoj adresi:
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/infrastruktura-kvaliteta/Ocenjivanje-usaglasenosti/imenovanje-telaza-ocenjivanje-usaglasenosti.html
 
 
Objavljen Pravilnik o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S
28. decembar 2016. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 104/16 od 23. decembra 2016. godine objavljen je Pravilnik o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S..
Pravilnik o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 104/16 od 23. decembra 2016. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 31. decembra 2016. godine, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine, osim člana 11. koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.
Pravilnikom o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S propisuju se zahtevi i natpisi i oznake za brojila aktivne električne enrgije klase tačnosti 0,2 S, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, karakteristike opreme za utvrđivanje ispunjenosti zahteva, kao i način i uslovi overavanja brojila aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S.
 
 
TrainMiC kurs
28. decembar 2016. godine
U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Privredne komore Srbije (PKS), a pod pokroviteljstvom Evropske komisije i Instituta za referentne materijale i merenja (IRMM) kao nosioca projekta, u prostorijama PKS održan je TrainMiC - Program obuke za merenja u hemiji „Principi i primene metrologije u hemiji“, u periodu od 21-22. decembra 2016. godine. Kursu je prisustvovalo 11 učesnika, predstavnika akreditovanih laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, instituta, privrede, laboratorija u postupku akreditacije i zaposlenih u DMDM. Teme obrađene na ovom kursu odnosile su se na sledivost rezultata merenja u analitičkim postupcima, validaciju postupka merenja unutar laboratorija, nesigurnost merenja - deo I principi i nesigurnost merenja deo II pristupi oceni i uzorkovanja kao dela postupka merenja, prema zahtevima standarda ISO/IEC 17025. U okviru kursa predstavljene su dve dodatne prezentacije - Etaloniranje termometara i Etaloniranje laboratorijskog posuđa. Praktičan primer kroz vežbe se odnosio na Određivanje koncentracije nitrata u pijaćoj vodi.
 
TrainMiC kurs
(3)
 
 
Godišnji skup Direkcije za mere i dragocene metale
26. decembar 2016. godine
U Novom Sadu je, u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), 23. decembra 2016. godine, održan tradicionalni Godišnji skup zaposlenih DMDM. Pored zaposlenih u DMDM, skupu je prisustvovao i Nenad Milošević, predstavnik Instituta za nuklearne nauke „Vinča”.
Čedomir Belić, v.d. direktora DMDM, sumirao je postignute rezultate u 2016. godini, među kojima je istakao usvajanje novog Zakona o metrologiji i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala koji su stupili na snagu 4. marta ove godine, adaptaciju zgrade DMDM u Kruševcu, Odseka za kontrolu i nadzor Kruševac i adaptaciju laboratorije za relativnu vlažnost. Kao najznačajniji rezultati u prethodnom periodu, naglašeni su imenovanje DMDM za ocenjivanje usaglašenosti vaga sa odgovarajućim zahtevima Pravilanika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem i objavljivanje novih mogućnosti merenja i etaloniranja (CMC) u bazi BIPM KCDB, jednosmernog električnog napona, iz oblasti hemije (gasnih analiza) i šest linija iz oblasti hrapavosti.
Predrag Đurić, v.d. pomoćnika direktora DMDM, Sektora za kontrolu i nadzor u svom izlaganju je istakao da će 2017. godina biti u znaku zakonske metrologije i da će timski rad zaposlenih biti ključni faktor za postizanje planiranih rezultata.
 
Godišnji skup Direkcije za mere i dragocene metale
(6)
 
 
Studenti Beogradske politehnike u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
22. decembar 2016. godine
Studenti treće godine smera Reciklažne tehnologije Visoke škole strukovnih studija - Beogradska politehnika iz Beograda, posetili su (DMDM), 21. decembra 2016. godine.
Studenti treće godine su se upoznali sa ulogom DMDM u metrološkom sistemu Republike Srbije, sa stručnim poslovima iz oblasti naučne i zakonske metrologije kroz kratku prezentaciju i promo film DMDM.
Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija u DMDM. Studenti su posetili laboratorije za dužinu, masu, akustiku, temperaturu, vreme, jednosmerni električni napon i velike zapremine gde su im prezentovane realizovane metode etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika.
 
Studenti Beogradske politehnike u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
(5)
 
 
Aktivnost PTB-projekta "Podrška infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji"
15. decembar 2016. godine
U okviru projekta " Podrška infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji" koji sprovodi Nemački metrološki institut PTB, DMDM je posetila Dušanka Škrbić, rukovodilac sektora za nadzor Mjeriteljskog Instituta Republike Slovenije u periodu od 11.-14. decembra 2016. godine. Tom prilikom dala je smernice i predloge za razvoj informacionog sistema koji je u toku, a finansiran je iz projekta. Informacioni sistem će obuhvatiti celokupan metrološki nadzor i pratiti overavanje merila, tako da će se na jednom mestu na sistematski način objediniti informacije u vezi sa merilima za koje je obavezno overavanje i metrološkog nadzora. Ujedno je sa kolegama iz Sektora za kontrolu i nadzor razmenjivala poizitivna iskustva iz prakse.
 
Aktivnost PTB-projekta
(3)
 
 
DMDM posetili studenti
14. decembar 2016. godine
Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM) posetili su studenti master studija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu koji prate predmet Metrologija i merni računarski sistemi u pratnji profesorke Koviljke Stanković. Studenti su nakon upoznavanja sa poslovima iz nadležnosti DMDM obišli laboratorije.
 
DMDM posetili studenti ETF-a
(7)
 
 
Radionica EURAMET „Mehanizmi održivosti ljudskih resursa metrologija u malim privredama & Održavanje strategije nacionalnog metrološkog instituta“
8. decembar 2016. godine
Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) bila je domaćin radionice koju je organozovao EURAMET - Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta u Beogradu, 5. i 6. decembra na temu strateškog planiranja.
Prisutne je pozdravio Čedomir Belić, v.d. direktora DMDM, nakon čega se prisutnima obratio Tanasko Tasić, predstavnik EURAMET, izrazivši zadovoljstvo zbog održavanja skupa, nakon čega je skrenuo pažnju na značaj strateškog planiranja i važnost prethodno održanih radionica. Osim mehanizama održivosti ljudskih resursa i strateškog planiranja, radionica je bila prilika da učesnici razmenjuju iskustva iz prakse svojih nacionalnih metroloških instituta i razgovaraju o izazovima pred kojima se instituti suočavaju. Pored predstavnika Srbije, na radionici su učestvovali predstavnici nacionalnih metroloških instituta Irske, Turske, Crne Gore i Albanije.
 
Radionica EURAMET „Mehanizmi održivosti ljudskih resursa metrologija u malim privredama & Održavanje strategije nacionalnog metrološkog instituta“
(9)
 
 
Objavljen Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o merilima
6. decembar 2016. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 95/16 od 30. novembra 2016. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o merilima.
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o merilima je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 95/16 od 30. novembra 2016. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 8. decembra 2016. godine.
Pravilnikom o izmenama i dopuni Pravilnika o merilima je izmenjen datum važenja uverenja o odobrenju tipa, odnosno produžen je do 1. januara 2024. godine. Takođe, ovim pravilnikom je propisano da merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok ispunjavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu.
 
 
Institut za standardizaciju Srbije primljen je u punopravno članstvo Evropskih organizacija za standardizaciju
5. decembar 2016. godine
Institut za standardizaciju Srbije primljen je u punopravno članstvo evropskih organizacija za standardizaciju CEN i CENELEC čime se predstavnicima privrede i drugim zainteresovanim stranama, ravnopravno učešće u evropskoj standardizaciji i direktan pristup standardizacijskim dokumentima.
Opširnije na adresi: http://www.privreda.gov.rs/institut-za-standardizaciju-srbije-postao-je-punopravni-clan-evropskih-organizacija-za-standardizaciju-cen-i-cenelec/
 
 
Nastavak aktivnosti u okviru Twinning projekta
30. novembar 2016. godine
U okviru Twinning projekta u tehničkom delu aktivnosti „Activity 3.1 Trainings and consultancy to DMDM for implementation of MID, NAWI and Pre-packages, extension of the accreditation scope, improvement of existing Serbian measurement standards, obtaining new calibration and measuring capabilities”,u Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM) je od 21. do 25. novembra 2016. godine,organizovan nastavak aktivnosti na projektu sa kolegama iz Češkog Metrološkog Instituta (CMI).
Predstavnici CMI Karel Ševčík, ekspert za brojila električne energije, Tomáš Valenta, ekspert za gasomere, Jindřich Bílek, ekspert za vodomere i Stanislav Hynek, ekspert za taksimetre imali su konsultativne razgovore i razmenili su iskustva sa kolegama iz DMDM.
Ključni elementi navedene komponente Projekta su bili predstavljanje tehničkih kapaciteta, poboljšanje postojeće implementacije EU Direktive o merilima u Srbiji, označavanje u obavljanju poslova ocenjivanja usaglašenosti, razvijanje procedura u svrhu imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i proširenje kapaciteta DMDM za poslove ispitivanja merila.
Sa stanovišta pripreme DMDM za imenovanje odabranih laboratorija, kao jedan od preduslova za članstvo Srbije u EU, vođeni su razgovori o narednim koracima i aktivnostima DMDM u okviru priprema tehničke regulativa i procedura.
 
Nastavak aktivnosti u okviru Twinning projekta
(5)
 
 
Jačanje kapaciteta nacionalnog sistema za infrastrukturu kvaliteta i tela za ocenu usaglašenosti u Republici Srbiji
23. novembar 2016. godine
U okviru Tvining projekta Evropske unije „Jačanje kapaciteta nacionalnog sistema za infrastrukturu kvaliteta i tela za ocenu usaglašenosti u Republici Srbiji“ predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), šef Odseka za kontrolu i nadzor Beograd, dr Branka Radanov učestvovala je na sastanku sa temom „Procesi akreditacije u svrhu notifikacije tela za ocenu usaglašenosti“, koji je održan u sredu, 23. novembra 2016. godine u Ministarstvu privrede, Sektor za infrastrukturu kvaliteta. Tom prilikom su predstavnici Češkog akreditacionog instituta (CMI), dali smernice, primere iz prakse i preporuke predstavnicima Ministarstva zdravlja, Akreditacionog tela Srbije, Ministarstva privrede i DMDM u vezi sa različitim procesima akreditacije u svrhu notifikacije tela za ocenu usaglašenosti.
 
 
Ispunjavanje tehničkih zahteva i primene standarda, preduslov za jačanje nacionalne i međunarodne konkurentnosti
18. novembar 2016. godine
U okviru Twinning projekta Evropske unije „Jačanje kapaciteta nacionalnog sistema za infrastrukturu kvaliteta i tela za ocenu usaglašenosti proizvoda u Republici Srbiji“ u Direkciji za mere i dragocene metale (u daljem tekstu DMDM) 15. i 18. novembra, održani su sastanci na temu podizanja svesti privrednika u Srbiji o značaju, važnosti i prednosti koje im donosi ispunjavanja zahteva tehničkih propisa i standarda u ovoj oblasti.
Ispred DMDM, prisutne je pozdravila dr Branka Radanov, šef Odseka za kontrolu i nadzor Beograd. Sastanku su prisustvovali predstavnici DMDM: Tatjana Cincar – Vujović, šef Odseka za električne veličine; Rade Dereta, metrolog u Odseku električnih veličina; Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok; dr Zoran Marković, rukovodilac Grupe za sertifikaciju; Nedeljko Vukadinović, metrolog za ocenjivanje usaglašenosti i sertifikaciju u Grupi za sertifikaciju; Slobodan Zelenika, šef Odseka za dimenzione optičke veličine i akustiku; Pavle Staničić, specijalni savetnik direktora za pravne i opšte poslove i Željko Lalić, Ministarstvo privrede – Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu. Nacionalni metrološki institut Češke (CMI) predstavljali su: Karel Začek, stalni savetnik Twinning projekta; Nikola Rašković, asistent stalnog savetnika Twinning projekta; dr Jirži Tesar, direktor Naučne metrologije i Kristina Vankurova, projekt menadžer Nacionalnog metrološkog instituta Češke.
Na sastancima kolege iz Češke predstavile su kako i na koji način sarađuju sa privrednicima u smislu transfera potrebnih znanja za ispunjavanje zahteva tehničkih propisa. Planirane su buduće aktivnosti DMDM vezane za organizovanje i planiranje info – sesija, na kojima će se predstavnicima privrede u Republici Srbiji prezentovati aktuelni tehnički zahtevi i standardi u oblasti metrologije, a sve sa ciljem povećanja njihove konkurentosti na tržištu.
 
Ispunjavanje tehničkih zahteva i primene standarda, preduslov za jačanje nacionalne i međunarodne konkurentnosti
(4)
 
 
Studenti završne godine studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
17. novembar 2016. godine
Studenti završne godine studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, posetili su Direkciju za mere i dragocene metale.
U okviru vežbi iz predmeta Tehničko zakonodavstvo – propisi i standardi, studenti su se upoznali sa ulogom Direkcije u metrološkom sistemu Republike Srbije, sa stručnim poslovima iz oblasti metrologije.
U ime Direkcije, studente je pozdravila Tatjana Cincar – Vujović, šef Odseka za električne veličine. Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija za temperaturu, jednosmerni električni napon, vreme, fotometriju, zapreminu, dužinu, akustiku i masu, gde su im predstavljene realizovane metode etaloniranja i pravci istraživanja u kojima Direkcija učestvuje.
 
Studenti završne godine studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
(4)
 
 
Direkcija za mere i dragocene metale na Linkedin-u
16. novembar 2016. godine
Odnedavno Direkcija za mere i dragocene metale ima svoju Linkedin stranicu. Pozivamo Vas da posetite i zapratite našu stranicu.
 
 
Studenti Beogradske politehnike u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
9. novembar 2016. godine
Studenti Visoke škole strukovnih studija - Beogradska politehnika iz Beograda, posetili su Direkciju za mere i dragocene metale, 8. novembra 2016. godine.
Pored teorijskog znanja iz metrologije, koje su usvojili iz predmeta Metrologija u okviru Studijskog programa Menadžment kvalitetom, studenti prve godine su se upoznali sa ulogom Direkcije u metrološkom sistemu Republike Srbije, sa stručnim poslovima iz oblasti naučne i zakonske metrologije.
Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija u Direkciji. Studenti su posetili laboratorije za dužinu, masu, akustiku, fotometriju, temperaturu, vreme, jednosmerni električni napon i velike zapremine gde su im prezentovane realizovane metode etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika. Upoznati su sa istraživanjima u kojima Direkcija učestvuje radi unapređenja SI jedinica, ostvarenja novih i unapređenja postojećih nacionalnih etalona i obezbeđivanja njihove metrološke sledivosti do međunarodnog nivoa.
 
Studenti Beogradske politehnike u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
(5)
 
 
Završetak letnjeg računanja vremena u 2016. godini
27. oktobar 2016. godine
Na osnovu Zakona o računanju vremena („Službeni list SCG“, br. 20/06) letnje računanje vremena u 2016. godini se završava u nedelju, 30. oktobra 2016. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Delegacija Republike Srbije na Petnaestoj međunarodnoj konferenciji za zakonsku metrologiju i 51. sastanku Međunarodnog komiteta za zakonsku metrologiju
24. oktobar 2016. godine
Na Petnaestoj međunarodnoj konferenciji za zakonsku metrologiju i 51. sastanku Međunarodnog komiteta za zakonsku metrologiju, koji su održani u Strazburu, Francuska, od 17. do 21. oktobra 2016. godine učestvovali su Čedomir Belić, v. d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale i član Međunarodnog komiteta za zakonsku metrologiju, i dr Zoran Marković, rukovodilac Grupe za sertifikaciju.
Na Konferenciji je pored postojećih sistema sertifikata OIML, odnosno osnovnog i MAA, uspostavljen novi sertifikacioni sistem OIML (OIML-CS). Usvojen je budžet OIML od 2017-2020. godine, pri čemu prilozi država članica i dopisnih članica ostaju nepromenjeni, odnosno nema nikakvog povećanja budžeta. Konferencija je potvrdila nova ili revidirana međunarodna dokumenta i preporuke OIML, koja je Međunarodni komitet za zakonsku metrologiju odobrio.
Komitet je odobrio nove međunarodne preporuke i usvojio nove projekte. Revizija dokumenta o izradi međunarodnih preporuka biće nastavljena i naredne godine. Komitet je doneo odluku o zatvaranju prevodilačkog centra i prestanku finansiranja. Razmatana je saradnja sa regionalnim metrološkim organizacijama i pomoć zemljama u razvoju. Kenija je dobila nagradu za izvrsna dostignuća u zakonskoj metrologiji. Za prvog potpredsednika Komiteta izabran je prof. Roman Švarc iz Nemačke.
 
Delegacija Republike Srbije na Petnaestoj međunarodnoj konferenciji za zakonsku metrologiju i 51. sastanku Međunarodnog komiteta za zakonsku metrologiju
(4)
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti zapremine tečnosti, podoblast uređaji zapremine sa klipom
16. oktobar 2016. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za zapreminu i protok, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT šemu) iz oblasti zapremine tečnosti, podoblast uređaji zapremine sa klipom.
Naziv PT šeme je "Etaloniranje pipete sa klipom".
Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju (PT-šemi), mogu da podnesu svoj zahtev/prijavu zvanično na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, najkasnije do 10. novembra 2016. godine.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 28.000,00 RSD.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti termometrije, podoblast temperatura
04. oktobar 2016. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za termometriju, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti termometrije, podoblast temperature:
1. Etaloniranje otpornih termometara.
Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju (PT-šemi), mogu da podnesu svoj zahtev/prijavu zvanično na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, najkasnije do 31. oktobra 2016. godine.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 28.000,00 RSD.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.
 
 
Međunarodni biro za tegove i mere BIPM je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (SMS) iz oblasti hrapavosti
03. oktobar 2016. godine
Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (SMS) iz oblasti hrapavosti Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Odseka za dimenzione, optičke veličine i akustiku. Mogućnosti etaloniranja za oblast hrapavosti mogu se naći na adresi:
http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=RS&sservice=L/DimMet.5.1
 
 
Predrag Đurić je imenovan na mesto v.d. pomoćnika direktora Sektora za kontrolu i nadzor DMDM
25. septembar 2016. godine
Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj 119-7484/2016 Predrag Đurić je postavljen za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektora za kontrolu i nadzor.
Predrag Đurić rođen je 1955. godine u Beogradu. Zvanje diplomiranog mehaničara stekao je 1987.godine na Prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu, grupa mehanika. Radio je u obrazovnom centrima „Prvi maj“ i „Petar Drapšin“, Počev od 1986. godine iskustvo je stekao u DMDM kao metrolog za masu a kasnije kao rukovodilac grupe za masu silu i pritisak.
Primopredaja dužnosti obavljena je u petak 16.09.2016. godine.
 
 
Analiza rezultata ankete - Preispitivanje metroloških potreba u Republici Srbiji
22. septembar 2016. godine
Na osnovu mere M1 definisane u okviru posebnog cilja 1 Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015. –2020. godine, za 2016. godinu, izvršeno je anketiranje zainteresovanih strana u cilju preispitivanja metroloških potreba u Srbiji.
Anketiranje je izvršeno elektronski, u periodu od 29. marta do 9. maja 2016. godine. Anketa je poslata na 500 e-mail adresa zainteresovanih strana (akreditovane laboratorije, instituti, tela za ocenjivanje usaglašenosti, ovlašćena tela, javna preduzeća i dr.) a takođe bila objavljena na zvaničnom veb sajtu www.dmdm.gov.rs.

Detaljnu analizu rezultata ankete možete preuzeti OVDE

 
 
U okviru Twinning projekta realizovana je aktivnost koja se odnosi na reviziju podzakonskih propisa u oblasti overavanja i ispitivanja merila na liniji tehničkog pregleda vozila
19. septembar 2016. godine
U Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM) u periodu od 13-15. septembra 2016. godine, realizovana je aktivnost „Support in review of the secondary legislation in force in the area of metrology and prepacking fields-2nd mission-II part- Activity 1.1.2/2”, u okviru Twinning projekta “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia”.
Ispred DMDM, prisutne je pozdravila Šef Odseka za kontrolu i nadzor mr Branka Radanov. Sastanku su prisustvovali i predstavnici DMDM Gordana Stefanović i Dragan Pantić, predstavnici Ministarstva privrede, Sektora za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu Željko Lalić i Dragana Zečević. Nacionalni metrološki institut Češke (CMI) predstavljali su Karel Začek, stalni savetnik za Twinning projekat, Nikola Rašković, asistent stalnog savetnika za Twinning projekat i M.Jarušek tehnički ekspert za merila na liniji tehničkog pregleda ispred DEKRA- services for testing, inspections, certification.
U okviru realizacije ove aktivnosti, 15.septembra, održan je okrugli sto sa predstavnicima AMSS-centara za motorna vozila, Saobraćajnog fakulteta i Instituta za zaštitu na radu-Novi Sad. Tema sastanka je bio transfer znanja i iskustva Čeških kolega u oblasti ispitivanje tipa i overavanje merila koja se koriste na linijama tehničkog pregleda vozila, sa ciljem unapređenja podzakonskih akata koja uređuju ovu metrološku oblast u Republici Srbiji.
 
Nastavak aktivnosti u okviru Twinning projekta
(3)
 
 
Nastavak aktivnosti u okviru Tvining projekta
1. septembar 2016. godine
U okviru Aktivnosti broj 1.4 EU Direktive iz poglavlja 1 (FMG) transponovane u skladu sa NPAA, Tvining projekta „Jačanje kapaciteta nacionalnog sistema za infrastrukturu kvaliteta i tela za ocenu usaglašenosti proizvoda u Republici Srbiji", u periodu od 23. – 26. avgusta 2016. godine u Pragu, Češka Republika, održan je niz sastanaka sa relevantnim predstavnicima iz Češke: Metrološkog instituta, Kancelarije za standarde, metrologiju i ispitivanje, proizvođačima aerosol dispenzera i tržišne inspekcije.
Republiku Srbiju predstavljali su Čedomir Belić, v.d.direktora Direkcije za mere i dragocene metale, Ljiljana Mićić, rukovodilac grupe za zapreminu i predstavnici Ministarstva privrede, Jovan Petrović, pomoćnik ministra, Mile Mitrović i Sanja Đurđević.
Cilj ove studijske posete je bio upoznavanje sa mehanizmima transponovanja i organizacijom infrastrukture u zemljama članicama EU u oblasti aerosol raspršivača.
 
 
Saradnja Nacionalnog instituta za etalone i tehnologiju (NIST) i Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) kroz Peer Visit
18. avgust 2016. godine
U Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM) je 15. avgusta 2016. godine u Grupi za metrologiju u hemiji organizovana kolegijalna poseta (peer visit) od strane kolege James-a Norrisa iz Nacionalnog instituta za etalone i tehnologiju (NIST), SAD. U okviru posete održana je obuka za novu verziju softvera koji se koristi prilikom merenja koncentracije ozona u vazduhu pomoću nacionalnog etalona Republike Srbije - fotometra za ozon SRP 54. Obuka je održana u Laboratoriji za referentne materijale, a prisustvovali su zaposleni u Grupi za metrologiju u hemiji.
 
 
Međunarodni biro za tegove i mere BIPM je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (SMS) iz oblasti hemije (gasnih analiza)
14. jul 2016. godine
Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (SMS) iz oblasti hemije (gasnih analiza) Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Grupe za metrologiju u hemiji. Mogućnosti etaloniranja za oblast hemije (gasnih analiza) za merenje koncentracije ozona u atmosferi primenom novog nacionalnog etalona – etalonskog fotometra za ozon SRP 54 se mogu naći na adresi:
http://kcdb.bipm.org/appendixC/QM/RS/QM_RS_4.pdf
Fotometar za ozon SRP 54
 
 
Nastavak aktivnosti u okviru Twinning projekta
5. jul 2016. godine
U okviru Twinning projekta “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia” Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) je bila domaćin drugog dela aktivnosti 1.1.2/2 „Support in review of the secondary legislation in force in the area of metrology and pre-packing fields – 2nd mission” od 28. do 30. juna 2016. godine.
Osnovne teme konsultativnih diskusija između predstavnika Češkog metrološkog instituta i predstavnika DMDM su bile pripreme plana i razvoja tehničke regulative za neharmonizovane oblasti, a posebno za prethodno upakovane proizvode, koji nisu obuhvaćeni direktivama EU, kao i za komprimovane prirodne gasove (TNG) i rezervoare za gas.
U nizu konsultacija u okviru Twinning projekta, napravljen je korak ka povećanju svesti o prednostima uzajamnog priznavanja kao pouzdanom alatu koji omogućava slobodan promet roba na jedinstvenom tržištu.
 
Nastavak aktivnosti u okviru Twinning projekta
(3)
 
 
Nastavak aktivnosti u okviru Twinning projekta
22. jun 2016. godine
U okviru Twinning projekta “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia” Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) je bila domaćin drugog dela aktivnosti „Activity 3.1 Trainings and consultancy to DMDM for implementation of MID, NAWI and Pre-packages, extension of the accreditation scope, improvement of existing Serbian measurement standards, obtaining new calibration and measuring capabilities” u periodu od 13. do 17. juna 2016. godine..
Petodnevne konsultacije između kolega iz Češkog metrološkog instituta, Erich Ludwig i Jan Kalandra.i predstavnika DMDM imale su za temu analizu i preporuke pripreme DMDM za imenovano telo za EU direktive transponovane u zakonodavstvo Republike Srbije, Pravilnik o merilima (MID) i Pravilnik o neautomatskim vagama (NAWID), kao i razgovori o budućim aranžmanima, narednim koracima i aktivnostima DMDM.
Pripreme za imenovanje odabranih laboratorija, njihove procedure i odgovornosti su jedan od preduslova za članstvo Srbije u EU, sa odgovornošću za organizaciju aktivnosti vezanih za pripremu relevantnog zakonodavtsva sa kapacitetima DMDM za ocenjivanje usaglašenosti.
 
Nastavak aktivnosti u okviru Twinning projekta
(3)
 
 
Međunarodni dan akreditacije
9. jun 2016. godine
Međunarodni dan akreditacije je datum koji su zajednički ustanovili Međunarodni forum za akreditaciju (International Accreditation Forum - IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), kako bi javnost saznala više o značaju akreditacije.
Tema Međunarodnog dana akreditacije 2016 naglašava značaj akreditacije kao sredstva za ostvarivanje ciljeva u svim oblastima javnog sektora koje uključuju centralni i lokalni nivo, kao i rad zakonodavaca. Akreditacija je sredstvo koje pomaže u ispunjenju svih potreba vlade na lokalnom, centralnom i međunarodnom nivou.
Opširnije na adresi: : http://www.ats.rs/sr/vest/medjunarodni-dan-akreditacije-09-jun-dan-akreditacije-u-r-srbiji-28-jun
 
Međunarodni dan akreditacije
 
 
Rezultati učešća DMDM u ključnom poređenju (BIPM.EM-K10.b) etalona jednosmernog električnog napona na bazi Džozefsonovog efekta sa (BIPM)
3. jun 2016. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) u saradnji sa Međunarodnim biroom za tegove i mere (BIPM) je sprovela poređenje svog nacionalnog primarnog etalona jednosmernog električnog napona na bazi Džozefsonovog efekta sa etalonom BIPM koji je realizovan na istom principu.
U ključnom poređenju BIPM.EM-K10.b je do sada učestvovalo oko 30 zemalja iz celog sveta. Rezultati dobijeni u ovom poređenju su pokazali da je realizacija etalona jedinice Volt za jednosmerni električni napona u DMDM priznata na međunarodnom nivou. Potvrđena je ekvivalentnost Di =0,1 nV (1E-11) sa proširenom mernom nesigurnošću Ui =3 nV (k = 2).
Rezultati učešća DMDM u ključnom poređenju (BIPM.EM-K10.b) etalona jednosmernog električnog napona na bazi Džozefsonovog efekta sa (BIPM)
DMDM je realizovala primarni nacionalni etalon za jedinicu Volt po definiciji i time ostvarila sledivost merenja jednosmernog električnog napona do fundamentalnih fizičkih konstanti. Ovim ključnim poređenjem je potvrđeno da je realizacija etalona ekvivalentna sa realizacijom etalona Volta u BIPM.
Rezultati poređenja su objavljeni u međunarodnoj bazi podataka Key Comparison Database (KCDB) BIPM-a, a detaljniji podaci se mogu naći na sledećim linkovima:
Lista učesnika
Stepen ekvivalentnosti
Grafički prikaz rezultata DMDM
Konačni izveštaj o rezultatima poređenja DMDM
 
 
JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2016
3. jun 2016. godine
U okviru tradicionalne JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu - JUSK ICQ 2016 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, 2. juna 2016. godine, u organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Akreditacionog tela Srbije (ATS), održane su osma Specijalna konferencija „Nacionalni sistem akreditacije – stanje i budući razvoj” i sedma Specijalna konferencija „Nacionalni metrološki sistem – stanje i budući razvoj”, kao i trinaesta Specijalna konferencija ,,Evropske direktive – primena u Srbiji”.
Uvodno izlaganje održali su Čedomir Belić, v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale i prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora Akreditacionog tela Srbije.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20160603.php
 
JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2016
(8)
 
 
Nastavak aktivnosti koje se odnose na primenu Zakona o metrologiji u okviru Twinning projekta
31. maj 2016. godine
Direkcija za mere i dragocene metale je, bila domaćin održavanja aktivnosti „Activity 1.4: EU Directives from the chapter 1 (FMG) transposed in line with the NPAA – Aerosols ” od 23 – 27. Maja 2016. Godine, u okviru Twinning projekta “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia”.
Na sastanku su prisustvovali predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale mr Branka Radanov i Ljiljana Mićić i ispred Čeških instituta J.Moravec iz ''Czech Aerosol a.s.”, i V.Pokorny, predsednik ‘’Czech Office for Standards Metrology and Testing”. U okviru ove aktivnosti razmotrili su nacrt podzakonskog akta ''Pravilnik o aerosol raspršivačima'' kojim je transponovana direktiva 75/324/EEC u pravni sistem Republike Srbije.
Nacrt ovog pravilnika je pripremila Direkcija za mere i dragocene metale, kao prvu fazu u postavljanju nove oblasti, kada je reč o tehničkim zahtevima koji se postavljaju za proizvodnju odnosno o uslovima pod kojim se aerosol raspršivači stavljaju na tržište.
 
Nastavak aktivnosti koje se odnose na primenu Zakona o metrologiji u okviru  Twinning projekta
(2)
 
 
DMDM na Desetoj Generalnoj skupštini EURAMET
30. maj 2016. godine
Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) v. d. direktora Čedomir Belić i mr Vida Živković prisustvovali su Desetoj Generalnoj skupštini EURAMET, regionalne organizacije Evrope, koja koordinira saradnju nacionalnih metroloških instituta Evrope u oblasti metrologije. Deseta Generalna skupštini EURAMET je održana u periodu od 23-27. maja 2016. godine u Oslu, Kraljevina Norveška. Domaćin sastanka je bio Norveški metrološki Servis (Norvegian metrology Service (JV) i Euramet).
Na Desetoj Generalnoj skupštini EURAMET, razmatrani su finansijski izveštaji za prethodnu godinu i strateški ciljevi EURAMET, a usvojeni su i izveštaji tehničkih komiteta EURAMET za oblasti dužine, mase, temperature, vremena i frekvencije, metrologije u hemiji, radiometrije i fotometrije.
Na sastanku se razmatralo i o ključnim pitanjima koja se odnose na Evropski program za inovacije i istraživanje u oblasti metrologije (European Metrology Research and Innovation Programm – EMPIR), u okviru programa Evropske Unije za istraživanje i razvoj na posebnom EMPIR komitetu. DMDM aktivni je učesnik ovih projekata koji pružaju nove mogućnosti razvoja i ostvarivanje istraživačkih potencijala kako za razvoj metrologije tako i za privredni razvoj Republike Srbije.
 
 
Obeležen Svetski dan metrologije u DMDM
23. maj 2016. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) proslavila je u petak 20. maja, Svetski dan metrologije. Tom prilikom, DMDM je otvorila svoja vrata za sve zainteresovane strane, uključujući predstavnike Ministarstva privrede, predstavnike institucija infrastrukture kvaliteta Republike Srbije, kao i predstavnike Univerziteta u Beogradu. Prisutne je pozdravio i poželeo dobrodošlicu, vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale, gospodin Čedomir Belić, čestitavši svima Svetski dan metrologije. Usledilo je predstavljanje aktuelnosti u dosadašnjem radu DMDM kroz promotivni film, a zatim i kroz posetu laboratorijama DMDM.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20160523a.php
 
 
JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2016 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“
23. maj 2016. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) i Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizuju, u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu (JUSK ICQ 2016 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“), sedmu Specijalnu konferenciju „Nacionalni metrološki sistem – stanje i budući razvoj” i osmu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem akreditacije – stanje i budući razvoj” /trinaestu Specijalnu konferenciju „Evropske direktive – primena u Srbiji“ koje će se održati u četvrtak, 2. juna 2016. godine, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16, u sali CENT (prvi sprat) u terminu od 09:00 do 13:00 časova.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20160523.php
 
 
Studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Zrenjanina u Grupi za kontrolu i nadzor Zrenjanin
20. maj 2016. godine
U nedelji posvećenoj obeležavanju 20. maja, Svetskog dana metrologije, studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu posetili su 17. maja 2016. godine Grupu za kontrolu i nadzor Zrenjanin (GKN Zrenjanin), organizacionu jedinicu Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) za područje Banata.

Studenti su upoznati sa značajem i ulogom DMDM, kao nacionalne metrološke institucije, njenim nadležnostima, poslovima i zadacima u oblasti metrologije. Oni su u funkciji, kako poslovanja privrednih, naučnih i drugih organizacija tako i poboljšanja kvaliteta života svih ljudi. U okviru upoznavanja sa radom DMDM studentima je prikazan i promotivni film.

Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija. U laboratoriji za fizičko-hemijska merila studentima je demonstrirano overavanje areometara za merenje gustine.

Na kraju, u interesantnoj diskusiji, studenti su dobili odgovore na brojna pitanja u vezi upotrebe i načina provere ispravnosti merila koja se koriste u svakodnevnom životu.
Studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija u poseti
 
 
Predstavnici Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
11. maj 2016. godine
Predstavnici Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske posetili su Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM) 5. i 6. maja. 2016. godine. Predstavnike Državnog zavoda za mjeriteljstvo pozdravili su v. d. direktora Čedomir Belić i v. d. pomoćnika direktora Lucija Dujović. Teme sastanka su bile Uloga DMDM u Metrološkom sistemu Republike Srbije, saradnja u pojedinim područjima zakonske metrologije, i zakonska metrologija u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj. Radna poseta je takođe imala za cilj dogovor u vezi nastavka saradnje ove dve institucije. Tokom radne posete predstavnici Državnog zavoda za mjeriteljstvo obišli su laboratorije DMDM.
Predstavnici Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske u poseti Direkciji za mere i dragocene metale(6)
 
 
U Direkciji za mere i dragocene metale, u okviru Twinning projekta “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia” održana je aktivnost koja se odnosi na primenu Zakona o metrologiji
5. maj 2016. godine
Direkcija za mere i dragocene metale bila je domaćin realizacije aktivnosti „Support in drafting the new Law of Metrology STE Mission - Activity 1.1.1” od 25-28. aprila 2016. godine, u okviru Twinning projekta “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia” Prisutne je pozdravila, ispred Direkcije za mere i dragocene metale, v. d. pomoćnika direktora Lucija Dujović. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale mr Branka Radanov, Vanja Radojević Milošević i Sonja Milojković, predstavnici Ministarstva privrede, Sektora za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu Željko Lalić i Dragana Zečević, i predstavnici Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti Ljubiša Dimitrijević, Vladan Lapčević, Branislav Adžić, Milan Paskaš, Marko Knežević i ispred Nacionalnog metrološkog instituta Češke (CMI) sastanku su prisustvovali dr P.Klenovski, generalni direktor i K. Zacek. Glavna tema sastanka su bila iskustva čeških kolega koja se odnose na primenu Zakona o metrologiji i podzakonskih akata iz oblasti metrologije. Na sastanku su dati odgovori koji su od ključne važnosti za rešavanje specifičnih pitanja iz oblasti metrologije. Diskutovano je o tehničkim i drugim detaljima, ključnim za donošenje novih podzakonskih akata.
U Direkciji za mere i dragocene metale, u okviru Twinning projekta “Strengthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia” održana je aktivnost koja se odnosi na primenu Zakona o metrologiji(4)
 
 
Međunarodni biro za tegove i mere BIPM je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (SMS) iz oblasti jednosmernog električnog napona Direkcije za mere i dragocene metale
5. maj 2016. godine
Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) je u Međunarodnoj bazi podataka objavio nove mogućnosti etaloniranja (SMS) iz oblasti jednosmernog električnog napona Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Odseka za električne veličine. Mogućnosti etaloniranja za oblast jednosmernog električnog napona primenom novog nacionalnog etalona jednosmernog električnog napona na bazi Džozefsonovog efekta se mogu naći na adresi:
http://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search.asp?CountSelected=RS&iservice=EM/DC.1.1.1
SMS (servis pod rednim brojem 122) je objavljen 07. aprila 2016. godine. Mogućnosti etaloniranja za jednosmerni električni napon DMDM su značajno unapređene. Merne nesigurnosti su do 25 puta bolje (manje) od do sada objavljenih.
Korisnicima su dostupne nove usluge etaloniranja etalona jednosmernog električnog napona. Sledivost je obezbeđena do novog nacionalnog etalona jednosmernog električnog napona, i u direktnoj je vezi sa fundamentalnim fizičkim konstantama.
 
 
Direkcija za mere i dragocene metale je bila domaćin sastanka EURAMET TC-F tehničkog komiteta za protok, održanog od 19. do 21. aprila 2016. godine u Beogradu
26. april 2016. godine
Direkcija za mere i dragocene metale, bila je od 19. aprila do 21. aprila 2016. godine domaćin EURAMET Tehničkog komiteta za protok (EURAMET TC-F).
Na sastanku EURAMET TC-F je bilo prisutno 44 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih Metroloških Instituta (NMI) i Imenovanih Instituta (DI) iz 22 države.
Prisutne je pozdravio, ispred Direkcije za mere i dragocene metale, v.d. pomoćnika direktora Boris Laštro.
Tehničkim komitetom je predsedavala Petra Milota iz BEV, Austrije, a podkomitetima za zapreminu, protok tečnosti, protok gasa i brzine fluida Miroslava Benkova iz ČMI, Češka Republika, Marc de Huu iz METAS, Švajcarska, Bodo Mickan iz PTB, Nemačka i Pier Giorgio Spazzini iz INRIM, Italija. Na sastanku EURAMET TC-F uzeo je učešće i predsedavajući EURAMET, g-din Beat Jeckelmann iz METAS, Švajcarska.
Učesnici EURAMET TC-F tehničkog komiteta za protok posetili su i laboratorije Direkcije za mere i dragocene metale.
 
Direkcija za mere i dragocene metale je bila domaćin sastanka EURAMET TC-F tehničkog komiteta za protok, održanog od 19. do 21. aprila 2016. godine u Beogradu
(12)
 
 
Čedomir Belić v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale
25. april 2016. godine
Vlada Srbije je na sednici održanoj dana 15.aprila 2016.godine rešenjem broj 119-4001/2016 postavila za vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale Čedomira Belića.
Primopredaja dužnosti obavljena je u petak 22.04.2016. godine.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20160425.php
 
U Direkciji za mere i dragocene metale, u okviru Twinning projekta je održana aktivnost „Support in review of the secondary legislation in force in the area of metrology and pre-packing fields – Activity 1.1.2”
18. april 2016. godine
Direkcija za mere i dragocene metale je, bila domaćin prilikom održavanja aktivnosti „Support in review of the secondary legislation in force in the area of metrology and pre-packing fields-Activity 1.1.2” od 11-15. aprila 2016. godine, u Beogradu, u okviru Twinning projekta.
Prisutne je pozdravila, ispred Direkcije za mere i dragocene metale, pomoćnik direktora Lucija Dujović, koja je izložila prezentaciju o značaju i rezultatima rada Direkcije za mere i dragocene metale.
Koordinator mr Branka Radanov organizovala je rad četiri radne grupe i koordinirala grupu sastavljenu od čeških i srpskih eksperata za prethodno upakovane proizvode koja je imala zadatak da definiše ključne aspekte izmene i dopune Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima i da definiše dalje akcije razvoja novog procesa vezanog za proceduru priznavanja za znak usaglašenosti ''e'' na prethodno upakovanim proizvodima.
Koordinatori radnih grupa koji su takođe učestvovali sa Češkim ekspertima bili su:
1. Koordinator radne grupe za izradu podzakonskih akata za prethodno upakovane proizvode : mr Branka Radanov;
2. Koordinator radne grupe za izradu podzakonskih akata u vezi sa merilima na liniji tehničkog pregleda vozila: Dragan Nikolić;
3. Koordinator radne grupe za izradu podzakonskih akata u vezi sa merilima za merenje brzine vozila u saobraćaju: Snežana Renovica;
4. Koordinator radne grupe za izradu podzakonskih akata u vezi sa merilima za gasomere: Dušan Jovanović;
5. Koordinator radne grupe za izradu podzakonskih akata u vezi sa merilima za komprimovana gasovita goriva za vozila: Radomir Ivanović;
Za okruglim stolom koji je održan u petak 15.aprila zaključeno je da je poseta čeških eksperata Direkciji za mere i dragocene metale bila veoma korisna i uspešna i da se pored razmenjenih iskustava na osnovu zaključaka radnih grupa dati odgovori na mnoga pitanja.
 
U Direkciji za mere i dragocene metale je održana aktivnost „Support in review of the secondary legislation in force in the area of metrology and pre-packing fields – Activity 1.1.2”
(5)
 
 
Rad na podzakonskim aktima Zakona o metrologiji
07. april 2016. godine
Članovi Grupacije za metrologiju PKS predstavnici su radnih grupa za izradu podzakonskih akata Zakona o metrologiji.
Šest meseci od stupanja na snagu Zakona o metrologiji treba da se usvoje četiri podzakonska akta, a u roku od godinu dana i preostalih 16, istaknuto je na šestoj sednici Grupacije za metrologiju. Grupacija, koja broji 26 članova, potvrdila je članstvo Marka Kneževića iz ovlašćenog tela za overavanje merila „MRG Export-import“ doo Beograd. Na sastanku se diskutovalo se o delegiranju članova Grupacije u radne grupe za izradu podzakonskih akata novog Zakona o metrologiji, koji je stupio na snagu od 4. marta 2016. godine. Jednoglasno su izabrana četiri člana Grupacije za metrologiju, koji će u narednom periodu, sa predstavnicima Ministarstva privrede i Direkcije za mere i dragocene metale, raditi na predlogu propisa. Na sastanku su analizirani efekti prvog sastanku Izvršnog komiteta EUROCAL koji je održan 9. i 10. marta 2016. godine u PKS. Predsednik Grupacije za metrologiju predložio je delegiranje članova Grupacije za rad u tehničkim komitetima, što je jednoglasno i utvrđeno.
Preuzeto sa : http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=20374
 
Rad na podzakonskim aktima Zakona o metrologiji
(1)
 
 
Godišnji sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila
30. mart 2016. godine
Godišnji sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila (ovlašćenih tela) održan je po četvrti put, 30. marta 2016. godine u Beogradu, u Palati Srbija, u organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), uz prisustvo predstavnika Ministarstva privrede.
Sastanak je otvorila Lucija Dujović, pomoćnik direktora DMDM, koja se na samom početku zahvalila učesnicima skupa na velikom odazivu, uz konstataciju da to potvrđuje opravdanost i značaj ovakvih sastanaka.
Mr Vida Živković, direktor DMDM je pozdravila prisutne, izrazivši zadovoljstvo zbog rasta broja učesnika skupa iz godine u godinu. Napomenula je da su se u praksi godišnji sastanci pokazali veoma korisnim, podsetivši da su, zbog potreba ovlašćenih tela istaknutim na prošlogodišnjem sastanku, u toku prethodne godine održana četiri stručna sastanka ovlašćenih tela i to: za obavljanje poslova overavanje merila mase, za brojila električne energije, za merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda, vodomera i merila toplotne energije. Na kraju, mr Vida Živković je čestitala svim ovlašćenim telima koji su se akreditovali i obnovili ovlašćenja po važećem Pravilniku o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem (čija je primena počela od 1. januara 2016. godine), izrazivši veliko zadovoljstvo što su zajedničkim naporima prevaziđeni problemi prelaznog perioda.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20160330.php
 
Galerija slika: Godišnji sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila
 
Godišnji sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila
(9)
 
 
Početak letnjeg računanja vremena u 2016. godini
24. mart 2016. godine
Na osnovu Zakona o računanju vremena („Službeni list SCG” broj 20/06) letnje računanje vremena u 2016. godini počinje 27. marta 2016. godine u 2 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unapred, vreme u 2 h, 00 min, 00 s računa kao 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
Privredi predstavljene zakonske novine u oblasti metrologije
17. mart 2016. godine
Predstavnici Ministarstva privrede i Direkcije za mere i dragocene metale, na sastanku u PKS, informisali su privrednike o najznačajnijim novinama u Zakonu o metrologiji i Zakonu o izmenama i dopunama zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala.
Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu Ministarstva privrede, Direkcija za mere i dragocene metale i Grupacija za metrologiju Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti PKS organizovali su sastanak posvećen novinama u Zakonu o metrologiji i Zakonu o izmenama i dopunama zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala, koji su stupili na snagu 4. marta 2016. godine.
Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale, predstavila je novi Zakon o metrologiji, kojim se uređuje organizacija poslova metrologije, zakonske merne jedinice i etaloni Republike Srbije, stavljanje na tržište, kao i upotreba merila, ocenjivanje usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima, prethodno upakovani proizvodi, važenje inostranih znakova i dokumenata, nadzor, kao i druga pitanja od značaja za metrologiju.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20160317.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0137.php
 
 
Prilog RTS-a o zajedničkoj kontroli benzinskih stanica
17. mart 2016. godine
Direkcija za mere i dragocene metale je u koordinaciji sa Poreskom upravom i Ministarstvom trgovine vršila kontrolu benzinskih stanica. RTS je izveštavao o rezultatima tih kontrola.
Prilog o tome pogledajte ovde.
 
 
U PKS održan prvi sastanak Izvršnog komiteta EUROCAL
11. mart 2016. godine
U Beogradu je 9. i 10. marta 2016. godine održan prvi sastanak Izvršnog komiteta EUROCAL, kome su prisustvovali članovi iz Nemačke, Češke Republike, Slovačke, Hrvatske i Makedonije i Republike Srbije, kao zemlje domaćina. Sastanke je organizovala Privredna komora Srbije, u saradnji sa Direkcijom za mere i dragocene metale. EUROCAL je evropska asocijacija, osnovana 2012. godine, koja okuplja nacionalna udruženja laboratorija za etaloniranje sa ciljem unapređenja i harmonizacije, kao razmene najbolje prakse na polju etaloniranja mernih uređaja.
Grupacija za metrologiju UATOU PKS postala je punopravni član EUROCAL u martu 2015. godine.
Na dvodnevnom skupu u Beogradu analizirana je trenutna situacija u državama članicama i istaknut je značaj tesne saradnje udruženja laboratorija za etaloniranje sa nacionalnim metrološkim institutima, akreditacionim telima, institutima za standardizaciju, kao i nadležnim ministarstvima, a donete su i smernice za Strategiju razvoja 2016 -2018. godine.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20160311.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0136.php
 
 
Direkcija za mere i dragocene metale nadležna za poslove ovlašćivanja tela za obavljanje poslova overavanja merila
4. mart 2016. godine
Obaveštavamo podnosioce zahteva za ovlašćivanje poslova overavanja merila i ovlašćena tela za obavljanje poslova overavanja merila da je od 4. marta 2016. godine kada je stupio na snagu Zakon o metrologiji (''Službeni glasnik RS'', broj 15/16), nadležnost za poslove ovlašćivanja preneta na Direkciju za mere i dragocene metale.
S tim u vezi, zahtevi za ovlašćivanje, obnavljanje ovlašćivanja i izmenu ovlašćivanja za obavljanje poslova overavanja merila podnose se Direkciji za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, 11000 Beograd.
Zahtevi koji se odnose na ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila koji nisu rešeni, a podneti su Ministarstvu privrede do dana stupanja na snagu Zakona o metrologiji, ustupaju se Direkciji za mere i dragocene metale.
 
 
WELMEC vodiči na srpskom jeziku
3. mart 2016. godine
Na sajtu WELMEC - Evropske saradnje u oblasti zakonske metrologije objavljeni su vodiči na srpskom jeziku koji se, pored ostalog, odnose na vage sa neautomatskim funkcionisanjem, tržišni nadzor, prethodno upakovane proizvode, imenovana tela koja vrše ocenjivanje usaglašenosti, merila koja koriste javna preduzeća. Zainteresovane strane mogu preuzeti vodiče na veb adresi http://www.welmec.org/latest/guides. Linkovi ka vodičima nalaze se i na našem sajtu u delu Dokumenti -> WELMEC vodiči.
 
 
Pravilnik o izmeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima
2. mart 2016. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 16/16 od 26. februara 2016. godine objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima, koji stupa na snagu 5. marta 2016. godine.
 
Obuka za poslove overavanja mernih sistema za komprimovana gasovita goriva za vozila
1. mart 2016. godine
Direkcija za mere i dragocene metale je, u okviru Projekta podrške infrastrukturi kvaliteta u Srbiji i Projekta tehničke saradnje sa nacionalnim metrološkim institutom Nemačke (PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt) „Support of the quality infrastructure in Serbia” - Technical cooperation project – PTB number 95089, organizovala obuku „Training in CNG dispenser” – za poslove overavanja mernih sistema za komprimovana gasovita goriva za vozila, u periodu od 22 - 26. februara 2016. godine.
Obuci je prisustvovalo 11 učesnika, zaposlenih u Odsecima za kontrolu i nadzor iz Beograda, Niša, Novog Sada, Zrenjanina i Kruševca i zaposlenih u Grupi za zapreminu i protok.
Predavač je bio ekspert iz nacionalnog metrološkog instituta Nemačke (PTB), Klaus Helmboldt. Obuka se sastojala iz teorijskog i praktičnog dela u kojima je predstavljen način i postupak overavanja mernih sistema za komprimovana gasovita goriva za vozila. Praktični deo obuke je realizovan na benzinskim stanicama u Beogradu, Aranđelovcu i Kragujevcu.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0135.php
 
 
Zakon o metrologiji
29. februar 2016. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 15/16 od 25. februara 2016. godine objavljen je Zakon o metrologiji.
Ovim zakonom uređuje se organizacija poslova metrologije, zakonske merne jedinice i etaloni Republike Srbije, stavljanje na tržište, odnosno isporučivanje na tržište, kao i upotreba merila, ocenjivanje usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima, prethodno upakovani proizvodi, važenje inostranih znakova i dokumenata, nadzor, kao i druga pitanja od značaja za metrologiju.
Cilj ovog zakona je da obezbedi:
1) upotrebu mernih jedinica usklađenih sa Međunarodnim sistemom jedinica;
2) jedinstveno merenja u Republici Srbiji i poverenje u rezultate merenja sprovedenih radi zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite životne sredine, opšte bezbednosti i zaštite prirodnih resursa;
3) sledivost etalona Republike Srbije do međunarodnih etalona ili nacionalnih etalona drugih država;
4) slobodnu trgovinu i spreči nepotrebne prepreke u trgovini;
5) podršku i razvoj odgovarajuće metrološke infrastrukture koja obezbeđuje sledivost mernih rezultata;
6) usmeravanje i finansiranje metroloških istraživačkih i razvojnih aktivnosti;
7) brzo, tačno i lako razumljivo saopštavanje i prenošenje informacija o metrološkim pitanjima.
Odredbe ovog zakona kojima se uređuje zakonska kontrola merila, primenjuju se na merila koja se upotrebljavaju za merenja u oblasti zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine, kontrole i bezbednosti saobraćaja, kao i u prometu roba i usluga.
Odredbe ovog zakona kojima se uređuju uslovi za stavljanje merila na tržište, odnosno njeno isporučivanje na tržište, kao i upotrebu primenjuju se jednako na sva merila bez obzira na njihovo poreklo.
Odredbe ovog zakona primenjuju se i na oblast odbrane, osim planiranja, organizovanja, sprovođenja i nadzora metrološke delatnosti koja se obavlja za specifične potrebe odbrane, što uređuje ministar nadležan za poslove odbrane.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 30/10).
Ovaj zakon stupa na snagu 4. marta 2016. godine.
 
 
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala
29. februar 2016. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 15/16 od 25. februara 2016. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala, koji stupa na snagu 4. marta 2016. godine.
 
 
Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem
11. februar 2016. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 10/16 od 8. februara 2016. godine objavljen je Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem.
Ovim spiskom zamenjuje se Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem („Službeni glasnik RS”, broj 62/13).
 
 
Pravilnik o dozimetrima
9. februar 2016. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 9/16 od 5. februara 2016. godine objavljen je Pravilnik o dozimetrima, koji stupa na snagu 13. februara 2016. godine.
Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi za dozimetre, koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja (u daljem tekstu: dozimetri), označavanje dozimetara, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za dozimetre, način ispitivanja tipa dozimetara, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja dozimetara.
Ovaj pravilnik primenjuje se na prenosne dozimetre fotonskog zračenja, elektronske personalne dozimetre, dozimetrijske sisteme zasnovane na pasivnim personalnim dozimetrima.
 
 
Obuke u vezi sa novim zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 9001:2015 i SRPS ISO/IEC 14001:2015
1. februar 2016. godine
Prateći svetske trendove u oblasti kvaliteta, u Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM) održane su obuke u cilju upoznavanja sa novim verzijama standarda SRPS ISO/IEC 9001:2015 i SRPS ISO/IEC 14001:2015, u organizaciji StandCert, Privrednog društva za sertifikaciju i nadzor iz Beograda.
Obuka o tome kako izvršiti tranziciju sa standarda SRPS ISO/IEC 9001:2008 na standard SRPS ISO/IEC 9001:2015, održana je 21. i 22. januara 2016. godine, dok je nedelju dana kasnije, 27. i 28. januara 2016. godine, održana obuka o tome kako izvršiti tranziciju sa standarda SRPS ISO/IEC 14001:2004 na standard SRPS ISO/IEC 14001:2015.
Kroz analizu ključnih razlika između starih i novih verzija stadarda, cilj ovih obuka bio je upoznavanje sa novom filozofijom standarda za sisteme menadžmenta kvalitetom i sisteme životnom sredinom, kao i upoznavanje sa novim zahtevima, terminima i definicijama.
Kroz brojna predavanja i interaktivne radionice Branislave Milovanov, menadžera za obuke u StandCert, ukazano je na način na koji će DMDM da se brže i lakše prilagodi nastalim promenama i da spremno uđe u projekat vođenja predstojećih tranzicija.
 
 
Obuke u vezi sa zahtevima standarda ISO/IEC 17065:2012 Ocenjivanje usaglašenosti – zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge
18. januar 2016. godine
Tokom januara 2016. godine, u Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM) održane su obuke u vezi sa zahtevima standarda ISO/IEC 17065:2012 Ocenjivanje usaglašenosti – zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge, u organizaciji StandCert, Privrednog društva za sertifikaciju i nadzor iz Beograda.
Prva obuka održana je 12. januara 2016. godine, u cilju bližeg upoznavanja zaposlenih sa zahtevima standarda ISO/IEC 17065:2012 za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge, a zatim je 13. i 14. januara usledila obuka za interne proveravače prema zahtevima pomenutog standarda. Ove obuke održane su kao deo priprema za predstojeću akreditaciju sertifikacionog tela DMDM za merila.
Predavači na obuci, Branislava Milovanov, menadžer za obuke i Ljubica Živanić, menadžer za sertifikaciju osoba iz StandCert, zajedno sa mr Smiljanom Raičević iz Centra za ispitivanje namirnica iz Beograda, kroz interaktivan rad u vidu niza predavanja i radionica, približile su polaznicima zahteve standarda kao i nova znanja i tehnike provere.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0134.php
 
 
U naučnom časopisu „Metrologia” objavljeni su rezultati ključnog poređenja u oblasti hemije u kome je učestvovala Direkcija za mere i dragocene metale, pod oznakom „BIPM.QM-K1 Ozon u vazduhu”
8. januar 2016. godine
Kao deo tekućeg ključnog poređenja, izvršeno je poređenje nacionalnog etalona ozona Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) sa referentnim etalonom ključnog poređenja, kojeg održava Međunarodni biro za tegove i mere - Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), preko transfer etalona kojeg održava Nacionalni institut za etalone u tehnologiju iz SAD - National Institute of Standards and Technology (NIST). Etaloni su poređeni u nominalnom opsegu udela količine supstance od 0 nmol/mol do 500 nmol/mol. Poređenje je izvršeno pod oznakom BIPM.QM-K1.
Rezulatati poređenja objavljeni su u Tehničkom dodatku časopisa „Metrologia”, koji predstavlja vodeći međunarodni časopis iz opšte i primenjene metrologije. Izdavač časopisa je „IOP Publishing” iz Ujedinjenog Kraljevstva (UK), a uređuje ga Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM).
Rad se može preuzeti na adresi: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/53/1A/08006.
Konačni izveštaj ključnog poređenja nalazi se i u bazi ključnih poređenja Međunarodnog biroa za tegove i mere – KCDB: BIPM.QM-K1.
 
 
Pravilnik o izmeni Pravilnika o merilima brzine vozila u saobraćaju
4. januar 2016. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 111/15 od 29. decembra 2015. godine objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o merilima brzine vozila u saobraćaju, koji stupa na snagu 30. decembra 2015. godine.