ћир lat eng
 
 
 
   Arhiva > Vesti 2015  
VESTI - 2015
 
Godišnji skup Direkcije za mere i dragocene metale „U susret 2020.”
23. decembar 2015. godine
U Beogradu je, u prostorijama Kluba poslanika, 21. decembra 2015. godine, održan tradicionalni Godišnji skup Direkcije za mere i dragocene metale „U susret 2020.” Pored svih zaposlenih u DMDM, skupu su prisustvovali i dr Miloš Petrović, državni sekretar Ministarstva privrede, Jovan Petrović, v.d. pomoćnika ministra privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu, Radoje Savićević, sekretar, Dragana Zečević i Željko Lalić, predstavnici Ministarstva privrede, Đorđe Lazarević i Nenad Milošević, predstavnici Instituta za nuklearne nauke „Vinča”.
Mr Vida Živković, direktor DMDM, uz izraze dobrodošlice prisutnima, najavila je Dnevni red ovog sastanka i njegov radni karakter, koji ima za cilj sumiranje postignutih rezultata u 2015. godini i pregled obaveza u narednom periodu.
U drugom delu skupa održana je Radionica „U susret 2020.”, u okviru koje su učesnici skupa, raspoređeni u radne grupe, dali svoje viđenje i predloge za rešavanje budućih profesionalnih izazova za efektivno i efikasno korišćenje i jačanje postojećih resursa DMDM, a u smeru ostvarivanja osnovnih strateških ciljeva u oblasti naučne/industrijske i zakonske metologije, uz poštovanje usvojene Strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. i Akcionog plana.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20151223.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0133.php
 
 
Sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja vodomera i merila toplotne energije
8. decembar 2015. godine
U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Privredne komore Srbije (Grupacije za metrologiju Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti), 07. decembra 2015. godine održan je sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja vodomera i merila toplotne energije.
U skladu sa jednim od zaključaka Godišnjeg sastanka ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila od 7. aprila 2015. godine, do sada su održani pojedinačni sastanci sa predstavnicima ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila mase, brojila električne energije i merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda. Ovaj, četvrti po redu sastanak, posvećen vodomerima i merilima toplotne energije, održan je radi razmatranja pitanja koje se odnose na primenu Pravilnika o merilima („Službeni glasnik RS”, broj 63/13) počev od 1. januara 2017. godine.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20151208.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0132.php
 
 
Resertifikacija Direkcije za mere i dragocene metale
30. novembar 2015. godine
Nakon trogodišnjeg ciklusa, Direkcija za mere i dragocene metale uspešno je potvrdila usaglašenost svog integrisanog sistema menadžmenta sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2008 i SRPS OHSAS 18001:2008.
Obim sertifikacije obuhvata: etaloniranje/ispitivanje mernih sredstava; odobrenje tipa merila; overavanje merila; razvoj novih i unapređenje postojećih etalona Republike Srbije, uključujući i metode etaloniranja; kontrolisanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala; donošenje rešenja o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala; poslove metrološkog nadzora; ispitivanje i nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima i nadzor nad predmetima od dragocenih metala.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20151130.php
 
 
Doneta Strategija unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta za period 2015-2020.
25. novembar 2015. godine
Strategija unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020, koju je Vlada Srbije usvojila na sednici 30. oktobra, objvljena je u „Službenom glasniku Republijke Srbije“ broj 93/2015.
Uspostavljanje i unapređenje sistema infrastrukture kvaliteta je veoma važno za privredu i potrošače. On privrednicima omogućava da ostvare zahteve tržišta u pogledu kvaliteta i slobodnog plasmana robe i lakši i jednostavniji izvoz, a potrošačima garantuje bezbednost proizvoda koje kupuju.
U Srbiji je uspostavljena mreža institucija i organizacija u oblasti infrastrukture kvaliteta – metrologije, akreditacije, ocenjivanja usaglašenosti i standardizacije sa zahtevima tehničkih propisa i standarda. Ovaj sistem je u funkciji servisa domaće privrede, a Strategija definiše dalje korake za dinamičan i sveobuhvatan razvoj ovih oblasti i sistema.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20151125.php
 
 
Objavljen godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije
25. novembar 2015. godine
Evropska komisija objavila je Izveštaj o napretku Srbije za 2015. godinu.
U okviru Odeljka 5. Sposobnost preuzimanja obaveza koje proističu iz članstva, Poglavlja 1: Slobodno kretanje robe, navedeno je: „U oblasti metrologije usvojeni su podzakonski akti u neharmonizovanoj oblasti, zajedno sa uredbom donetom na osnovu preporuka Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju. Broj međunarodno priznatih nacionalnih standarda za kalibraciju i merenje još uvek je 143. Direkcija za mere i dragocene metale unapredila je svoje kapacitete za tržišni nadzor, posebno za nadzor nad sprovođenjem direktiva EU koje se odnose na standarde i neautomatske vage”.
Opširnije u dokumentima
Izveštaj o napretku Srbije za 2015. godinu
Strategija proširenja i ključni izazovi
Preuzeto sa: http://www.seio.gov.rs/vesti.39.html?newsid=2074
 
 
Obuka iz oblasti vremena i frekvencije
23. novembar 2015. godine
Direkcija za mere i dragocene metale je, u okviru aktivnosti EURAMET Fokus grupe za pomoć u razvoju nacionalne metrološke infrastrukture (EURAMET FG-FNMID - Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development), bila domaćin „Training on Time and Frequency Dissemination In Packet – Oriented Networks” – obuke iz oblasti vremena i frekvencije, od 19-20. novembra 2015. godine, u Beogradu. Obuka je održana u organizaciji EURAMET, PTB i DMDM, na osnovu velikog interesovanja članica za oblast generisanja i distribucije u oblasti vremena i frekvencije.
Učesnike obuke je pozdravio Boris Laštro, pomoćnik direktora Direkcije. Predavači u okviru praktičnog dela treninga su bili eksperti iz nacionalnog metrološkog instituta Nemačke (PTB), Dr. Dieter Sibold, i nacionalnog metrološkog instituta Slovenije (MIRS) dr Rado Lapuh. Predavanja o praktičnoj realizaciji generisanja i distribucije vremena i frekvencije u Republici Srbiji, u laboratorijama DMDM, održali su su Snežana Renovica i Dušan Popović iz Grupe za vreme, frekvenciju i distribuciju vremena DMDM. U ime gospodina Tanaska Tasića, predstavnika EURAMET, gospodin Rado Lapuh je održao uvodno predavanje o podizanju kapaciteta u okviru ove organizacije.
Obuci je prisustvovalo 15 učesnika, predstavnika evropskih nacionalnih metroloških instituta. Teme obuhvaćene ovom obukom odnosile su se na razvoj i najnovija dostignuća u oblasti vremena i frekvencije, distribucije vremena i frekvencije u mrežama za paketni prenos podataka i praktičnu realizaciju generisanja i distribucije jedinica vremena i frekvencije u Republici Srbiji, koje se vrše u laboratorijama DMDM.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0131.php
 
 
Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o metrologiji
2. novembar 2015. godine
Na osnovu Programa javne rasprave, utvrđenog zaključkom Vlade Republike Srbije od 8. oktobra 2015. godine, Ministarstvo privrede je dana 30. oktobra 2015. godine u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale organizovalo javnu raspravu, u formi okruglog stola, o Nacrtu zakona o metrologiji. Pored predstavnika Ministarstva privrede i Direkcije za mere i dragocene metale, ovoj raspravi održanoj u formi okruglog stola, prisustvovali su i predstavnici Akreditacionog tela Srbije, „MC LABORˮ d.o.o, Ministarstva odbrane, Samostalne agencije Joksimović, VZ „Moma Stanojlovićˮ, Vojnomedicinske akademije, SITEL, d.o.o, JKP „Vodovod i kanalizacijaˮ Kragujevac, JKP „Beogradske elektraneˮ, Vukas mering, d.o.o, Vaga legal, d.o.o, EPS Distribucija Beograd, Meter&Control i Grupacija za metrologiju u metrološkom sistemu Srbije, Privredne komore Srbije, Ovlašćenog tela JP Srbija gas – laboratorija za kontrolisanje i Nelt. co, d.o.o.
Na početku javne rasprave mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, pozdravila je učesnike Okruglog stola i dala uvodnu reč. Vanja Radojević Milošević, načelnik Odeljenja za pravne i opšte poslove, svojom prezentacijom upoznala je prisutne sa razlozima za donošenje novog zakona, kao i sa najznačajnijim novinama koje taj zakon donosi, nakon čega se prešlo na diskusije prisutnih.
O sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o metrologiji Ministarstvo privrede će sačiniti izveštaj i pripremiti konačnu verziju nacrta zakona za razmatranje na sednici Vlade.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0130.php
 
 
Obuka „Overavanje vaga u skladu sa standardom SRPS EN 45501: 2009”
29. oktobar 2015. godine
U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale u periodu od 12-27. oktobra 2015. godine održane su tri dvodnevne obuke iz oblasti overavanja vaga sa neautomatskim funkcionisanjem. Obukama je prisustvovalo 37 učesnika, predstavnika ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila mase, kao i ovlašćenih tela koja su u postupku ovlašćivanja.
Obuka se sastojala iz teorijskog dela, u kome je predstavljen Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem i standard SRPS EN 45501: 2009 i praktičnog dela, u kome je predstavljen način i postupak ispitivanja vaga. Na kraju obuke svi učesnici su polagali test znanja iz poznavanja Pravilnika o vagama i standarda SRPS EN 45501: 2009.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0129.php
 
 
Pripreme za akreditaciju Direkcije za mere i dragocene metale kao sertifikacionog tela za merila
23. oktobar 2015. godine
U okviru projekta tehničke pomoći Republike Nemačke institucijama u Republici Srbiji u oblasti infrastrukture kvaliteta, od 20-22. oktobra 2015. godine u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale održano je predocenjivanje sertifikacionog tela Direkcije za mere i dragocene metale za akreditaciju prema standardu ISO/IEC 17065.
Ocenjivač je bio Wolfgang Mikovits iz nacionalnog metrološkog instituta Austrije (BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen). Predocenjivanju su prisustvovali predstavnici Odseka za sertifikaciju Direkcije za mere i dragocene metale.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0128.php
 
 
Metrološki nadzor – obuka
22. oktobar 2015. godine
U periodu od 5-9. oktobra 2015. godine, šestoro zaposlenih iz Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) posetili su Federal Office of Metrology and Surveying (BEV) u Beču.
Ova nedelja praktičnog treninga je bila važan deo duge saradnje između Nemačkog instituta PTB i DMDM kao podrška procesu Evropskih integracija u Srbiji, kao deo projekta „Podrška infrastrukturi kvaliteta” u Srbiji. Tema praktične obuke je „Tržišni nadzor nad merilima i prethodno upakovanim proizvodima”.
Između 14-17. aprila 2015 godine teorijski temelj je dat u formi osnovnog treninga za DMDM eksperte. Glavni ciljevi su bili Evropska direktiva 765/2008/EC (zahtevi za akreditaciju i tržišni nadzor, direktiva 2014/32/EU (MID - direktiva o merilima, 2014/31/EU (NAWID - direktiva o neautomatskim vagama) i 2007/45/EC (zajedno sa osnovnim pravilima i nazivnim količinama za prethodno upakovane proizvode).
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20151022.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0127.php
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti vremena i frekvencije
19. oktobar 2015. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za vreme, frekvenciju i distribuciju vremena, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje u oblasti vremena i frekvencije i to:
1. Etaloniranje etalona vremena i frekvencije
Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu da podnesu svoj zahtev/prijavu zvanično na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, najkasnije do 30. 11. 2015. godine.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja, kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 21.000,00 RSD.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja.
U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija, DMDM će naknadno odrediti datum početka navedene aktivnosti.
 
 
Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala
16. oktobar 2015. godine
Na osnovu Programa javne rasprave, utvrđenog zaključkom Vlade Republike Srbije od 16. septembra 2015. godine, Ministarstvo privrede je dana 14. oktobra 2015. godine, u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale, organizovalo javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala. Pored predstavnika Ministarstva privrede i Direkcije, ovoj javnoj raspravi, održanoj u formi okruglog stola, prisustvovali su i predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike, MUP-a RS, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Privredne komore Srbije i Unije zlatara Srbije.
Na početku javne rasprave, mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, pozdravila je učesnike Okruglog stola i dala uvodnu reč. Predstavnici Ministarstva privrede su obavestili prisutne da nisu primili ni jednu primedbu na Nacrt zakona. Lucija Dujović, pomoćnik direktora, je u svojoj prezentaciji podsetila prisutne na hronologiju događaja koji su doveli do izrade Nacrta zakona, kao i na izmene koje ovaj Nacrt zakona donosi, nakon čega se prešlo na diskusije prisutnih.
O sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala Ministarstvo privrede će sačiniti izveštaj i pripremiti konačnu verziju Nacrta zakona za razmatranje na sednici Vlade.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0126.php
 
 
Završetak letnjeg računanja vremena
15. oktobar 2015. godine
Na osnovu Zakona o računanju vremena („Službeni list SCG”, broj 20/2006) letnje računanje vremena u 2015. godini se završava u nedelju, 25. oktobra 2015. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.
Čas koji se 25. oktobra 2015. godine, zbog pomeranja za jedan čas unazad, pojavljuje dva puta između 2 h 00 min 00 s i 3 h 00 min 00 s, označava se prvi put kao čas 2A, a drugi put kao čas 2B.
 
 
Prihvaćen zahtev Srbije za pristupanje Konvenciji za kontrolu i žigosanje predmeta od dragocenih metala
2. oktobar 2015. godine
Na sastanku 77. Stalnog komiteta Konvencije za kontrolu i žigosanje predmeta od dragocenih metala (Hallmarking Convention), održanom 10. septembra 2015. godine u Londonu, Velika Britanija, na kome su kao predstavnici Republike Srbije učestvovale mr Jelena Popović, pomoćnik ministra za infrastrukturu kvaliteta i mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, predstavnik Depozitara Konvencije, Ministarstvo spoljnih poslova Švedske, izvestilo je prisutne da je Depozitar uputio Vladi Republike Srbije zvaničan poziv za njeno pristupanje Konvenciji.
Ministarstvo spoljnih poslova Švedske je notom od 4. septembra 2015. godine obavestilo Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije da ima čast da uputi poziv Republici Srbiji da pristupi Konvenciji.
Poziv za pristupanje Srbije Konvenciji je usledio nakon što je Ministarstvo spoljnih poslova Švedske dobilo od svih država ugovornica Konvencije informaciju o njihovoj saglasnosti za prijem Srbije u Konvenciju i nakon što u predviđenom roku od četiri meseca nije stigao ni jedan prigovor.
Ovim pozivom, proces pristupanja Republike Srbije punopravnom članstvu Konvenciji o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala (Hallmarking Convention), koji je započet 25. oktobra 2013. godine podnošenjem zahteva Republike Srbije Konvenciji, je ušao u završnu fazu. Pristupanje Srbije Konvenciji stupiće na snagu tri meseca posle podnošenja instrumenta o pristupanju Ministarstvu spoljnih poslova Švedske.
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti etaloniranja vaga i tegova
21. septembar 2015. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za masu silu i pritisak, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje u oblasti mase i to:
 1. Etaloniranja vaga sa neautomatskim funkcionisanjem
 2. Etaloniranja tegova
 3. Etaloniranja merila pritiska
Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu da podnesu svoj zahtev/prijavu zvanično na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, najkasnije do 15. 10. 2015. godine.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 21.000,00 RSD.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja.
U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija, DMDM će naknadno odrediti datum početka navedene aktivnosti.
 
 
Sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda
7. septembar 2015. godine
U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Privredne komore Srbije (Grupacije za metrologiju Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti) i Regionalne privredne komore Niš, 03. septembra 2015. godine u Nišu, održan je sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda.
Kao jedan od zaključaka Godišnjeg sastanka ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila od 07. aprila 2015. godine, ovaj sastanak je održan u cilju ukazivanja na bitne činjenice predstavnicima ovlašćenih tela, vezane za primenu Pravilnika o merilima (,,Službeni glasnik RS'', broj 63/13) počev od 1. januara 2017. godine.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20150907.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0125.php
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti refraktometrije
31. jul 2015. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za metrologiju u hemiji, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje u oblasti refraktometrije i to:
    1. Etaloniranje refraktometara
Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu da podnesu svoj zahtev/prijavu zvanično na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, najkasnije do 31. 08. 2015. godine.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 21.000,00 RSD.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja.
U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija, DMDM će naknadno odrediti datum početka navedene aktivnosti.
 
 
Pravilnik o refraktometrima koji se koriste u prometu roba i usluga
30. jul 2015. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 65/15 od 24. jula 2015. godine objavljen je Pravilnik o refraktometrima koji se koriste u prometu roba i usluga, koji stupa na snagu 1. avgusta 2015. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2015. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za ručne, Abbe i automatske refraktometre, koji se koriste u prometu roba i usluga (u daljem tekstu: refraktometri), označavanje refraktometara, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za refraktometre, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja refraktometara.
Ovaj pravilnik primenjuje se na refraktometre koji mere i prikazuju indeks prelamanja i maseni sadržaj šećera u tečnom rastvoru (vodenom rastvoru šećera ili širi), ukoliko su refraktometri snabdeveni odgovarajućim skalama.
 
 
Pravilnik o mlekomerima i laktofrizima
30. jul 2015. godine
U „Službenom glasniku RS”, 66/15 od 27. jula 2015. godine objavljen je Pravilnik o mlekomerima i laktofrizima, koji stupa na snagu 4. avgusta 2015. godine, a primenjuje se od 15. novembra 2015. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za mlekomere i laktofrize, označavanje mlekomera i laktofriza, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za mlekomere i laktofrize, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja mlekomera i laktofriza.
Ovaj pravilnik primenjuje se na mlekomere i laktofrize koji se koriste u prometu roba i usluga i koji mere zapreminu mleka.
Ovaj pravilnik ne primenjuje se na laktofrize ugrađene u drumska vozila.
 
 
Pravilnik o mernim transformatorima koji se koriste za obračun električne energije
30. jul 2015. godine
U „Službenom glasniku RS”, 66/15 od 27. jula 2015. godine objavljen je Pravilnik o mernim transformatorima koji se koriste za obračun električne energije, koji stupa na snagu 4. avgusta 2015. godine, a primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi i označavanje mernih transformatora koji se koriste za obračun električne energije (u daljem tekstu: merni transformatori), način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za merne transformatore, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja mernih transformatora.
Ovaj pravilnik primenjuje se na merne transformatore u kolima naizmenične struje, frekvencije 50 Hz.
 
 
Srpski standardi za zahtevna tržišta
6. jul 2015. godine
Primena standarda omogućava sigurniji izvoz, kao i poboljšanje performansi proizvoda i procesa, čime se podiže konkurentnost i održivost poslovanja, istaknuto je na promociji najnovijih srpskih standarda
Institut za standardizaciju Srbije, Privredna komora Srbije i Program za razvoj privatnog sektora u Srbiji ACCESS, koji sprovodi Nemačka organizacija za tehničku pomoć (GIZ) promovisali su dve knjige najnovijih srpskih standarda. Prva zbirka obrađuje veličine i jedinice, matematičke znake i oznake, prostor, vreme, mehaniku i termodinamiku, a u drugoj se govori o industrijskim sistemima i proizvodima, instalaciji i opremi. Rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine PKS Dušan Stokić, ukazao je da svi koji koriste standarde i oni koji učestvuju u njihovom razvoju, imaju priliku da se upoznaju sa najnovijim tehničko-tehnološkim rešenjima i sa inovacijama koje se nude u narednih pet godina. Helmut Mairhofer, rukovodilac komponente jačanja oblasti infrastrukture kvaliteta u okviru Programa GIZ ACCESS, naglasio je da u Srbiji postoje kompetentne institucije u oblasti standardizacije. Usvajanjem novog zakona koji se bavi ovom problematikom, mala i srednja preduzeća dobijaju odgovarajuće alate, odnosno konsalting i sertifikaciju.
Institut za standardizaciju Srbije objavio je do sada 11 publikacija o standardima, rekao je direktor ovog instituta Ivan Krstić. U najnovijim zbirkama na više od 380 stranica obrađeno je na srpskom jeziku osam standarda, namenjenih širokom krugu stručnjaka, studentima, nastavnicima i njihovim učenicima, kao i zainteresovanim privrednicima i građanima u Srbiji i regionu.
Preuzeto sa: http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=18367
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0124.php
 
 
Realizacija ključnog poređenja - direktno poređenje etalona na bazi Džozefsonovog efekta između Direkcije za mere i dragocene metale i Međunarodnog biroa za tegove i mere
2. jul 2015. godine
U Direkciji za mere i dragocene metale, u Odseku za električne veličine, uspešno je realizovana poslednja faza Prioritetnog projekta 03/2012: Nacionalni etalon jednosmernog električnog napona zasnovan na Džozefsonovom efektu. U periodu od 17-25. juna 2015. godine sprovedeno je poređenje prenosnog etalona na bazi Džozefsonovog efekta Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM) i realizacije etalona na bazi Džozefsonovog efekta DMDM. Poređenje je sprovedeno prema protokolu On-site comparison of Josephson arrays, BIPM.EM-K10.a & b option B comparisons.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20150702.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0123.php
 
 
U Biltenu OIML objavljen je članak na temu prethodno upakovanih proizvoda
1. jul 2015. godine
U svetlu Međunarodne nagrade za izvrsna dostignuća u zakonskoj metrologiji zemalja u razvoju, koju je dobila Direkcija za mere i dragocene metale, objavljen je i članak na temu prethodno upakovanih proizvoda pod nazivom Realization of the project „Development of a system for prepackage controlˮ, autora mr Branke Radanov, koordinatora u Sektoru za kontrolu i nadzor DMDM.
Članak je objavljen u Biltenu Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML), OIML Bulletin, Volume LVI, Number 3, July 2015, koji se može preuzeti sa adrese: http://www.oiml.org/en/publications/bulletin/pdf/oiml_bulletin_july_2015.pdf
Objavljivanjem članka u Biltenu Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju, Direkcija za mere i dragocene metale je dobila još jednu potvrdu da kroz razvojne tokove ključnih oblasti doprinosi da Republika Srbija ravnopravno sa ostalim članicama Međunarodne organizacije prati svetske trendove u oblasti zakonske metrologije.
 
 
Potpisan ugovor o saradnji između Direkcije za mere i dragocene metale i Agencije za lekove i medicinska sredstva
18. jun 2015. godine
Direkcija za mere i dragocene metale i Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije su danas potpisale sporazum o poslovnoj saradnji u prostorijama Agencije. Potpisnik sporazuma je u ime Direkcije bila direktor mr Vida Živković, a u ime Agencije direktor Spec. dr. med. Saša Jaćović.
Ovaj sporazum ima za cilj da formalizuje odnos između ove dve referentne institucije Republike Srbije na poslovima od zajedničkog interesa u oblasti metrologije i merila koja se koriste kao medicinska sredstva kao i da postavi osnove buduće saradnje. U tu svrhu, predviđeno je povezivanja i objedinjavanje resursa u oblastima od zajedničkog interesa kako bi se doprinelo kvalitetnijem rešavanju stručnih i poslovno-tehničkih problema, a naročito u oblasti primene pomenutih merila odnosno medicinskih sredstava.
Takođe, ovaj sporazum ima poseban značaj imajući u vidu značajne obaveze Direkcije i Agencije u evropskim integracijama Republike Srbije i radu na harmnonizaciji sa pravnim tekovinama Evropske unije u kontekstu pregovora i pristupanju naše zemlje EU. Konačno, on predviđa saradnju prilikom obavljanja sistematske i vanredne kontrole tržišta za medicinska sredstva.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0122.php
 
 
Sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja brojila električne energije
17. jun 2015. godine
Direkcija za mere i dragocene metale zajedno sa Grupacijom za metrologiju Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti Privredne komore Srbije, održala je 16. juna 2015. godine sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja brojila električne energije, u Privrednoj komori Srbije u Beogradu.
Učesnike je pozdravila Lucija Dujović, pomoćnik direktora DMDM, zahvalivši se organizatorima, i napomenula da je cilj sastanka ukazivanje na bitne činjenice vezane za primenu Pravilnika o merilima (,,Službeni glasnik RS'', broj 63/13) ali i razmatranje aktuelnih pitanja vezanih za prelazni period i početak primene ovog Pravilnika od 1. januara 2017. godine.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20150617.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0121.php
 
 
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o regloskopima
12. jun 2015. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 49/15 od 5. juna 2015. godine objavljen je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o regloskopima, koji stupa na snagu 13. juna 2015. godine.
 
 
Poseta predstavnika DMDM-a PTB-u, u okviru Projekta podrške infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji
8. jun 2015. godine
U okviru projekta tehničke pomoći Republike Nemačke institucijama u Republici Srbiji u oblasti infrastrukture kvaliteta, od 1-5.6.2015. godine u prostorijama PTB-a u Berlinu i Braunšvajgu, održana je studijska poseta na temu „Software Testing (MID/NAWID)“. Studijska poseta je deo stručnog usavršavanja predstavnika DMDM-a, koji su članovi Radne grupe za ispitivanje softvera u merilima koja su obuhvaćena Pravilnikom o merilima („Službeni glasnik RS, broj 63/13“) i Pravilnikom o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem („Službeni glasnik RS, broj 63/13“).
Ispred PTB-a predavanja su održali zaposleni u grupi za testiranje softvera u merilima.
 
 
JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2015
4. jun 2015. godine
U okviru tradicionalne JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu - JUSK ICQ 2015 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, 3. juna 2015. godine, u organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Akreditacionog tela Srbije (ATS), održane su sedma Specijalna konferencija „Nacionalni sistem akreditacije – stanje i budući razvoj” i šesta Specijalna konferencija „Nacionalni metrološki sistem – stanje i budući razvoj”.
Konferencije su otvorili Lucija Dujović, pomoćnik direktora DMDM i dr Goran Džafić, zamenik direktora ATS, i tom prilikom se zahvalili svim učesnicima i još jednom istakli značaj saradnje Akreditacionog tela Srbije, Direkcije za mere i dragocene metale i Instituta za standardizaciju Srbije u održavanju infrastrukture kvaliteta Republike Srbije.
Osim razmene stručnih iskustava predstavnika DMDM, ATS, Instituta za nuklearne nauke „Vinčaˮ - prvog imenovanog instituta u okviru nacionalnog metrološkog sistema Republike Srbije, ovlašćenih tela kao i Grupacije za metrologiju, konferencije su imale za cilj i prezentovanje brojnih radova, sa osvrtom na rezultate i novine u oblasti metrologije i akreditacije u prethodnih godinu dana.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20150604.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0120.php
 
 
Svetski dan akreditacije
4. jun 2015. godine
Međunarodni dan akreditacije se obeležava 9. juna kao globalna inicijativa koju su zajednički ustanovili Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC) kako bi promovisali značaj i ulogu akreditacije. Svake godine na zajedničkim godišnjim skupštinama IAF-a i ILAC-a bira se tema Međunarodnog dana akreditacije. Razni događaji, medijske kampanje, kao i radionice i seminari se dešavaju uporedo sa proslavom Međunarodnog dana akreditacije u preko 90 zemalja, kako bi javnost bila upoznata sa značajem akreditacije. Ove godine Svetski dan akreditacije je posvećen podršci koju akreditacija obezbeđuje u oblasti pružanja zdravstvene i socijalne zaštite i obeležava se pod sloganom „Supporting the Delivery of Health and Social Care“.
Zdravstvena i socijalna zaštita imaju iste ciljeve kao i gotovo svi sektori, u nastojanju da pruže usluge koje ispunjavaju ravnotežu između kvaliteta, ekonomskih, socijalnih i ekoloških potreba. Izvrsnost u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite vođena je potrebom da se obezbedi sigurnost i poverenje prema pacijentima, porodicama, kao i onima koji sprovode zdravstvenu i socijalnu zaštitu.
Akreditacija predstavlja ključni instrument za one koji pružaju usluge u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, od sertifikacije, kako davaoca usluga, tako i medicinskih uređaja, do akreditacije medicinskih laboratorija za ispitivanja, dijagnostičkih službi i inspekcije pružalaca socijalne zaštite.
U skladu sa Statutom Akreditacionog tela Srbije, ATS (Akreditaciono telo Srbije) svake godine obeležava i 9. jun kao Međunarodni dan akreditacije i 28. jun kao Dan akreditacije u Republici Srbiji, po danu kada je u Srbiji 2000. godine dodeljena prva akreditacija.
Opširnije na adresi: http://www.iaf.nu/articles/World_Accreditation_Day_2015/409 i http://www.ats.rs/sr/strane/dan-akreditacije
 
 
Sastanak predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Svetske banke, Instituta za fiziku u Beogradu i Direkcije za mere i dragocene metale
1. jun 2015. godine
U Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM) je 28. maja 2015. godine održan sastanak kome su prisustvovali dr Aleksandar Belić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete , nauke i tehnološkog razvoja, dr Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku u Beogradu, dr Husein Ugur, ekspert Svetske banke, mr Vida Živković, direktor DMDM i Boris Laštro pomoćnik direktora DMDM.
Sastanak su inicirali dr Aleksandar Belić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavnik Svetske banke dr Husein Ugur, u okviru projekta na kojem je trenutno angažovan, pod nazivom Serbia Innovation Projekt (SIP). Projekt je u trećoj godini implementacije, a cilj mu je jačanje istraživačkog razvojnog i inovacionog sistema Republike Srbije. Pokretač projekta je Vlada Republike Srbije, finansijer je Evropska unija, a implementacija je poverena Svetskoj banci.
U okviru sastanka razgovaralo se o pomenutom projektu, kao i budućim pravcima saradnje Instituta za fiziku i DMDM, s obzirom na vodeću ulogu ove dve institucije u ostvarivanju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0119.php
 
 
TrainMiC kurs
1. jun 2015. godine
U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale, Privredne komore Srbije i Akreditacionog tela Srbije, a pod pokroviteljstvom Evropske komisije i Instituta za referentne materijale i merenja (IRMM) kao nosioca projekta, u prostorijama Privredne komore Srbije održan je TrainMiC - Program obuke za merenja u hemiji „Principi i primene metrologije u hemiji“, u periodu od 28-29. maja 2015. godine.
Kursu je prisustvovalo 20 učesnika, predstavnika akreditovanih laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, instituta, privrede i laboratorija u postupku akreditacije. Teme obrađene na ovom kursu odnosile su se na sledivost rezultata merenja u analitičkim postupcima, validaciju postupka merenja unutar laboratorija, nesigurnost merenja (deo I - principi i nesigurnost merenja i deo II - pristupi oceni), a prema zahtevima standarda ISO/IEC 17025. U okviru kursa predstavljena su tri praktična primera kroz vežbe: Određivanje koncentracije nitrata u pijaćoj vodi, Određivanje polifosfata u mesnim proizvodima i Određivanje ukupnog organskog ugljenika u otpadnim vodama.
 
 
Studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Zrenjanina u poseti Odseku za kontrolu i nadzor Zrenjanin
27. maj 2015. godine
Dana 26. maja 2015. godine studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Zrenjanina posetili su Odsek za kontrolu i nadzor Zrenjanin (OKN Zrenjanin), organizacionu jedinicu Direkcije za mere i dragocene metale (Direkcija) za područje Banata.
Studenti su upoznati sa nadležnostima Direkcije u okviru Ministarstva privrede i njenim poslovima i zadacima u oblasti metrologije, koji su u funkciji poslovanja privrednih, naučnih i drugih organizacija, kao i poboljšanja kvaliteta života ljudi. Upoznati su i sa teritorijalnom nadležnošću OKN Zrenjanin i poslovima koje obavlja ovaj Odsek.
Nakon upoznavanja sa organizacionom šemom Direkcije i prikazivanja promotivnog filma o radu Direkcije, stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija. U laboratoriji za fizičko-hemijska merila studentima je demonstrirano overavanje areometara za merenje gustine i kvalitativna analiza predmeta od dragocenih metala. Na kraju, studenti su dobili odgovore na brojna pitanja u vezi upotrebe i načina provere ispravnosti merila koja se koriste u svakodnevnom životu.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0118.php
 
 
Sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila mase
27. maj 2015. godine
Direkcija za mere i dragocene metale je, 26. maja 2015. godine, u Beogradu, organizovala Sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila mase, koji je imao za cilj da ukaže pažnju ovlašćenim telima na bitne činjenice, važne za primenu Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem („Službeni glasnik RS“, broj 17/13) i standarda SRPS EN 45501. Direkciju su predstavljali Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale, Dragutin Veljković, šef Odseka za kontrolu i nadzor Kruševac, Predrag Đurić, rukovodilac Grupe za masu, silu i pritisak i Boris Ramač metrolog za masu, silu i pritisak – koordinator.
Učesnike je pozdravila Lucija Dujović i pozitivno ocenila veliku zainteresovanost ovlašćenih tela za učešće na sastancima koje organizuje Direkcija i podsetila ih na obavezu da korisnike svojih usluga pravovremeno informišu o metrološkim zahtevima koji su propisani Pravilnikom o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem („Službeni glasnik RS“, broj 17/13), čija primena počinje 1. januara 2016. Godine. Takođe su razmatrana i druga aktuelna pitanja, vezana kako za prelazni period, tako i za sam početak primene ovog pravilnika. Još jednom je naglašeno da se od ovlašćenih tela očekuje aktivno učestvovanje i doprinos u donošenju novih zakonskih i podzakonskih akata u pomenutoj oblasti.
Na sastanku je prikazana prezentacija:
Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem i SRPS EN45501
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0117.php
 
 
Studenti Fakulteta organizacionih nauka u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
25. maj 2015. godine
U okviru obeležavanja Dana metrologije i petnaest godina saradnje Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), na inicijativu mr Ane Trajković, asistenta na Katedri za menadžment kvaliteta i standardizaciju FON, 22. maja 2015. godine je organizovana poseta studenata ove studijske grupe DMDM.
Prvi put, u nacionalnom metrološkom institutu, studenti su imali priliku da se bliže upoznaju sa metrološkim sistemom u Republici Srbiji, sa stručnim poslovima iz oblasti naučne i zakonske metrologije i sa ulogom Direkcije za mere i dragocene metale u obezbeđenju metrološke sledivosti u Republici Srbiji.
Nakon prikazivanja promotivnog filma o radu DMDM, stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija u Direkciji za mere i dragocene metale.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0116.php
 
 
Seminar o primeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima, Zrenjanin
22. maj 2015. godine
Seminar o primeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima održan je 18. maja 2015. godine, u organizaciji Privredne komore Zrenjanin i Direkcije za mere i dragocene metale, u prostorijama Privredne komore Zrenjanin u Zrenjaninu. Koordinator seminara, mr Branka Radanov, pozdravila je prisutne ispred Direkcije za mere i dragocene metale, a mr Biljana Vlatković, u ime Regionalne privredne komore Zrenjanin.
Seminar je bio realizovan tako da je obuhvatao teorijski i praktični deo (radionica i smernice pakerima). Predavači su bili tim iz Direkcije: mr Branka Radanov, Ljiljana Bulić, Ljiljana Mićić, Mirjana Bandović, Boško Stefanović i Aleksandar Kostić. Seminar je imao za cilj upoznavanje ciljne grupe sa Pravilnikom kao i registraciju pakera i uvoznika sa područja Banatskog okruga.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0115.php
 
 
Poseta predstavnika PTB u okviru Projekta podrške infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji
15. maj 2015. godine
U okviru projekta tehničke pomoći Republike Nemačke institucijama u Republici Srbiji u oblasti infrastrukture kvaliteta, od 11-13. maja 2015. godine u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale održana je radionica na temu „Identifikacija kapaciteta DMDM za akreditaciju prema standardu ISO/IEC 17065 za Direktivu o merilima (MID) i Direktivu o neautomatskim vagama (NAWID)”.
Predavač je bio Dr. Harry Stolz iz nacionalnog metrološkog instituta Nemačke (PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt). Radionici su prisustvovali predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0114.php
 
 
U Beogradu je održan 31. sastanak Komiteta WELMEC
12. maj 2015. godine
31. sastanak Komiteta WELMEC - Evropske saradnje u zakonskoj metrologiji (31st Committee Meeting of WELMEC - European Cooperation in Legal Metrology), održan je u Beogradu od 5-7. maja 2015. godine.
Sastanku je prisustvovalo 50 učesnika, koji su predstavljali članove i pridružene članove WELMEC (Members and Associate members), osam Radnih grupa (Working Groups) i tri Organizacije-posmatrača (Observer Organisations).
Sastanku je prethodio sastanak predsedavajućih (Convenors Meeting), koji je održan 4. maja 2015. godine u Direkciji za mere i dragocene metale, na kojem je razmatrana strategija WELMEC, za period od 2015-2020. godine, definisani strateški prioriteti i usvojene konkretne aktivnosti.
Učesnike su pozdravile, u ime domaćina skupa, Direkcije za mere i dragocene metale, mr Vida Živković, direktor i Anneke van Spronssen, predsedavajuća organizacije WELMEC.
U uvodnoj prezentaciji mr Vide Živković predstavljene su aktivnosti DMDM, harmonizacija nacionalnog zakonodavstva u oblasti metrologije sa zakonodavstvom i praksom Evropske Unije, implementacija transponovanih direktiva EU i istaknuti strateški ciljevi u oblasti zakonske metrologije za period 2015‐2020. godine u Republici Srbiji.
Sastanak je nastavljen prikazom prezentacija predstavnika Radnih grupa, izveštajem o aktivnostima organizacije EURAMET, uključujući i aktivnosti Fokus grupe (Focus Group). U daljem toku skupa dat je osvrt na aktivnosti Organizacija-posmatrača: EA (European Co-opeation for Accreditation), OIML (Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju - International Organization for Legal Metrology) i NoBoMet (European Platform of Notified Bodies in Legal Metrology).
Tom prilikom, mr Vidi Živković, direktoru Direkcije za mere i dragocene metale, Stephen Patoray, direktor Međunarodnog biroa za zakonsku metrologiju i predstavnik OIML, svečano je uručio Međunarodnu nagradu za izvrsna dostignuća u zakonskoj metrologiji zemalja u razvoju - stakleni izgravirani trofej.
U završnom delu, nakon izveštaja predsedavajućih i Sekretarijata, usvojene su rezolucije 31. sastanka WELMEC i određeno je mesto održavanja narednog sastanka ove organizacije.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0113.php
 
 
JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2015
4. maj 2015. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) i Akreditaciono telo Srbije (ATS) u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu - JUSK ICQ 2015 - (http://www.jusk.rs/) organizuju sedmu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” i šestu Specijalnu konferenciju „Nacionalni metrološki sistem – stanje i budući razvoj”, koje će se održati u sredu 3. juna 2015. godine, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16, u sali CeNT (prvi sprat), u terminu od 9:00 – 13:00.
Pozivamo vas da, ukoliko ste u mogućnosti, prisutvujete ovim izuzetno značajnim i edukativnim Konferencijama.
Poziv
Registracioni list
 
 
Obuka „Uvod u PROlab softver”
24. april 2015. godine
U okviru nastavka projekta tehničke pomoći Republike Nemačke (PTB i GIZ) institucijama u Srbiji u oblasti infrastrukture kvaliteta, „Istraživanje potreba za sledivošću u hemijskim, medicinskim i merenjima u oblasti zaštite životne sredine“, dr Ditlif Lik je boravio u Srbiji od 20. do 23. aprila 2015. godine.
Tokom posete organizovana je dvodnevna obuka-radionica na temu: „Uvod u PROlab softver za obradu rezulatata RT šema”. Obuci su prisustvovali predstavnici Akreditacionog tela Srbije, NIS-Naftagas-a, JKP Beogradskih elektrana, Instituta za higijenu i tehnologiju mesa iz Beograda, Farmaceutskog fakulteta iz Beograda, Instituta za prehrambene tehnologije iz Novog Sada, Centra za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije, kao i predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, ukupno 15 učesnika. Predavač na obuci bio je dr Ditlif Lik iz RTV, Nemačka.
Softver će se nalaziti u Direkciji za mere i dragocene metale, na raspolaganju potencijalnim zainteresovanim organizatorima međulaboratorijskih poređenja.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0112.php
 
 
Seminar o primeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima, Kraljevo
21. april 2015. godine
Seminar o primeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima održan je 20. aprila 2015. godine, u organizaciji Privredne komore Kraljevo i Direkcije za mere i dragocene metale, u prostorijama Privredne komore Kraljevo, u Kraljevu. Prisutne je pozdravila, ispred Direkcije za mere i dragocene metale, pomoćnik direktora Lucija Dujović, koja je izložila prezentaciju o značaju i rezultatima rada Direkcije za mere i dragocene metale.
Seminar je bio realizovan tako da je obuhvatao teorijski i praktični deo (radionica i smernice pakerima). Predavači su bili tim iz Direkcije: mr Branka Radanov, Ljiljana Mićić, Ruža Krajninger Vuković, Aleksandar Kostić, Tamara Kalinić, Dušan Jovanović i Boško Stefanović. Seminar je imao za cilj upoznavanje ciljne grupe sa Pravilnikom, kao i registraciju pakera i uvoznika sa područja opštine Kraljevo.
 
 
Tržišni nadzor - obuka
20. april 2015. godine
Obuka iz oblasti tržišnog nadzora „The first consultancy mission on Market surveillance of measuring instruments”, održana je u periodu od 15-17. aprila 2015. godine u Direkciji za mere i dragocene metale, u okviru projekta saradnje sa nemačkim Institutom za metrologiju (PTB). Predavač g. Kugler Rupert, konsultant u Austrijskom Institutu BEV, održao je niz prezentacija sa dosta interesantnih i korisnih informacija koje se tiču iskustva austrijske zakonske metrologije, kao i načina rada i organizacije poslova tržišnog nadzora instituta BEV.
Koordinator obuke od strane Direkcije za mere i dragocene metale bila je mr Branka Radanov, a učesnici obuke - zaposleni u Sektoru za kontrolu i nadzor Direkcije za mere i dragocene metale.
Obuka je obuhvatila različite teme iz obimne zakonske regulative u oblasti tržišnog nadzora sa aspekta novog zakonodavnog okvira u EU (New Legal Framework). U aktivnoj diskusiji učesnika obuke donet je i zaključak u vidu predloženog akcionog plana sa predloženim daljim aktivnostima u ovoj oblasti, uključujući detaljnu analizu ciljnih merila u zakonskoj metrologiji u Republici Srbiji, načine procene rizika, imajući u vidu dosadašnje rezulatate u oblasti tržišnog nadzora nad prethodno upakovanim proizvodima i merilima, nadzora nad ovlašćenim telima i nadzora nad merilima u upotrebi.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0111.php
 
 
Godišnji sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila
8. april 2015. godine
Godišnji sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila (ovlašćenih tela) održan je 7. aprila 2015. godine u Beogradu, u Klubu poslanika, u organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale, uz prisustvo predstavnika Ministarstva privrede.
Prisutne je pozdravila mr Vida Živković, direktor DMDM i izrazila zadovoljstvo zbog velikog broja učesnika skupa, pohvalivši trud i rad ovlašćenih tela u prethodnom periodu, u kojem su učinjena značajna poboljšanja u ovoj oblasti metrologije. Osim znatnog porasta broja overenih merila, koji ukazuje na kvantitet usluga koje pružaju ovi subjekti, posebnu pažnju treba posvetiti i njihovom kvalitetu. U tu svrhu je i zadatak, pred svim učesnicima metrološkog sistema Republike Srbije, prilagođavanje novim propisima, naročito Pravilniku o merilima i Pravilniku o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem, u prelaznom periodu, a i obaveza poštovanja svih važećih propisa i specifičnih zahteva predviđenih propisima u oblasti metrologije. Od ovlašćenih tela se, takođe, očekuje aktivno učestvovanje i doprinos u donošenju novih zakonskih i podzakonskih akata u pomenutoj oblasti, kao i angažovanje na planu adekvatnog i pravovremenog informisanja korisnika svojih usluga.
Na sastanku, koji je vodila Lucija Dujović, pomoćnik direktora DMDM, naglašena je potreba održavanja sastanaka ovlašćenih tela sa specifičnim temama, posvećenih pojedinim vrstama merila.
Drugi deo sastanka bio je posvećen diskusiji, u okviru koje su predstavnici ovlašćenih tela izneli svoja pitanja, predloge i sugestije.
U okviru sastanka, prikazane su sledeće prezentacije:
Godišnji izveštaj o radu ovlašćenih tela za 2014. godinu - Dragutin Veljković, šef Odseka za kontrolu i nadzor Kruševac, koordinator za nadzor nad stručnim radom ovlašćenih tela
Ovlašćena tela za overavanje merila - Željko Lalić, Ministarstvo privrede, Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu
Iskustva iz nadzora nad ovlašćenim telima - Dragutin Veljković, šef Odseka za kontrolu i nadzor Kruševac, koordinator za nadzor nad stručnim radom ovlašćenih tela
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0110.php
 
 
Okrugli sto i konferencija za medije Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda NATEP, Uprave saobraćajne policije i Agencije za bezbednost saobraćaja
27. mart 2015. godine
Nacionalna asocijacija tehničkih pregleda NATEP, Uprava saobraćajne policije i Agencija za bezbednost saobraćaja održali su okrugli sto i konferenciju za medije 24. marta, u svečanoj sali Upravne zgrade Beogradskog sajma.
Ovaj tradicionalni okrugli sto održao se u okviru pratećeg programa 52. Međunarodnog sajma automobila i 9. Međunarodnog sajma motocikala u Beogradu koji se održava u trajanju od 20 do 29. marta 2015. Tom prilikom, prisutnima su se obratili Vlada Marinković, predsednik Upravnog odbora Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda NATEP, Milan Božović v. d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, Zoran Alimpić načelnik Sektora za vozila Agencije za bezbednost saobraćaja, Nebojša Arsov, načelnik odeljenja za saobraćajno tehničke poslove i prekršajne postupke Uprave saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije i Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale.
Na okruglom stolu je najviše bilo reči o Predlogu izmena i dopuna odredaba Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i predlogu novog Pravilnika o tehničkom pregledu vozila.
Opširnije na adresi: http://www.abs.gov.rs/tekuce/saopstenje_pl.2015.03.25.html
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0109.php
 
 
Grupacija za metrologiju PKS član evropske asocijacije EUROCAL
27. mart 2015. godine
Prijem Grupacije za metrologiju u Asocijaciju evropskih udruženja laboratorija za etaloniranje (EUROCAL) znači priznanje našim laboratorijama da imaju sistem adekvatan evropskom.
Ljubiša Dimitrijević, sekretar Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti Privredne komore Srbije (PKS) i Peter Ulbig, predstavnik Nacionalnog metrološkog instituta Nemačke (PTB) potpisali su danas Sporazum o pristupanju Grupacije za metrologiju UATOU PKS Asocijaciji evropskih udruženja laboratorija za etaloniranje (EUROCAL).
„Prijem Grupacije za metrologiju u ovu evropsku asocijaciju znači priznanje našim laboratorijama da imaju sistem etaloniranja adekvatan evropskom”, rekao je Dimitrijević i dodao da je na taj način stvorena mogućnost da domaći proizvođači lakše plasiraju svoje proizvode na strana tržišta. Prednosti učlanjenja Grupacije za metrologiju u ovu prestižnu Asocijaciju je u razmeni iskustva i dobre prakse, dostupnost svim materijalima - procedure, preporuke, uputstva, kao i učešću u kreiranju zajedničkih evropskih vrednosti na polju kalibracije.
Peter Ulbig, predavač na seminaru „Revizija standarda ISO/IEC 17025 i međunarodna poređenja”, koji je PKS organizovala u saradnji sa Direkcijom za mere i dragocene metale i Akreditacionim telom Srbije, objasnio je kako funkcioniše Nemački metrološki institut.
Grupacija za metrologiju PKS pokrenula je početkom godine inicijativu za punopravno članstvo u EUROCAL, formirana je radna grupa koja je usaglasila sva tehnička pitanja, a zahvaljujući dobroj saradnji sa Ministarstvom privrede, Direkcijom za mere i dragocene metale i Akreditacionim telom Srbije, napravljen je predlog šema međulaboratorijskih poređenja.
Preuzeto sa: http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=16972
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0108.php
 
 
Deseti sastanak Tehničkog komiteta za kvalitet EURAMET/TC-Q, Prag
26. mart 2015. godine
U Pragu je, od 18-19. marta 2015. godine, održan Deseti sastanak Tehničkog komiteta za kvalitet Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta - EURAMET, EURAMET/TC-QUALITY (TC-Q), na kojem su predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i INN „Vinča” (VINS) prezentovali svoje sisteme upravljanja kvalitetom – QMS (SRPS ISO/IEC 17025).
Desetom sastanku Tehničkog komiteta za kvalitet EURAMET TC-Q prisustvovali su predstavnici iz 36 država iz Evrope, predstavnici EURAMET, EU i predstavnici GULFMET, regionalne metrološke organizacije zemalja Persijskog zaliva.
Po prvi put Tehničkim komitetom je predsedavao Dr. Enver Sadikoglu iz UME, Turska, kome je dužnost predao Dr. Pavel Klenovský, direktor CMI, Češka, organizator skupa.
Inicijalne QMS prezentacije predstavili su: Estonija - University of Tartu, Belgija - SCK-CEN/LNK, Švajcarska - MBW Calibration Ltd i Srbija - VINS, kao prvi institut u Srbiji imenovan za nosioca nacionalnog etalona iz oblasti jonizujućeg zračenja. Periodičnu reevaluaciju QMS prezentovali su predstavnici: Evropske unije - IRMM, Bugarske - BIM-NCM, Češke - CMI, CHMI, VUGTK, IPE, Grčke - EIM, HIRCL/HAEC, Rumunije - INM, IFIN-HH, Letonije - LATMB, Hrvatske - HMI/FER-PEL, HMI/FSB-LIMS, FSB-LPM, FSB-LPMD, FSB-SSDL, Rumunije - INM, IFIN-HH, Poljske - INTiBS i Republike Srbije - DMDM, nosioca nacionalnih etalona iz oblasti električnih i magnetnih veličina, mase i srodnih veličina, dužine, akustike, protoka, vremena i frekvencije, fotometrijskih i radiometrijskih veličina i termometrije.
Prezentaciju QMS u DMDM, za period od 2010-2014. godine, izlagao je pomoćnik direktora Sektora za razvoj metrologije Boris Laštro, uz podršku Slavice Simić, rukovodioca Grupe za termometriju. Predsedavajući i svi prisutni, bili su jedinstveni u stavu da je reevaluaciona QMS prezentacija Direkcije sažeta, jasna i sa uočljivim napretkom u sistemu kvaliteta, tako da je jednoglasno izglasano poverenje u QMS Direkcije, kao i njenu sposobnost da ispuni zahteve sporazuma CIPM MRA.
Posebna izlaganja po pozivu imali su predstavnik GULFMET - nove regionalne organizacije u nastajanju, kao i predsedavajuća Tehničkog komiteta za metrologiju u hemiji, TC-MC, Mickela Sega, INRIM, Italija, na temu proizvodnje referentnih materijala i primene ISO Guide 34, kao i postupka potvrđivanja naznačene vrednosti u skladu sa ISO/IEC 17025.
Sledeći sastanak kontakt osoba TC-Q održaće se u aprilu 2016. u Skoplju, u organizaciji BOM, FYR Makedonija.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0107.php
 
 
Početak letnjeg računanja vremena u 2015. godini
20. mart 2015. godine
Na osnovu Zakona o računanju vremena („Službeni list SCG” broj 20/06) letnje računanje vremena u 2015. godini počinje 29. marta 2015. godine u 2 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unapred, vreme u 2 h, 00 min, 00 s računa kao 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
U Beogradu je održan drugi deo obuke i radionice „Training and Workshop on Principles of Strategic Management (Part II)” čiji je domaćin bila Direkcija za mere i dragocene metale
17. mart 2015. godine
Direkcija za mere i dragocene metale je, u okviru Akcionog plana za 2015. godinu EURAMET Fokus grupe za pomoć u razvoju nacionalne metrološke infrastrukture (EURAMET FG-FNMID - Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development) bila domaćin „Training and Workshop on Principles of Strategic Management (Part II)” - Obuke i radionice o principima strateškog menadžmenta, od 12-13. marta 2015. godine, u Beogradu.
Predavač je bio ekspert iz nacionalnog metrološkog instituta Nemačke (PTB) Mr. Oliver Karkoschka.
Analizirani su rezultati prethodne obuke održane decembra 2014. godine. Razmatrani su različiti aspekti u vezi sa planiranjem daljih aktivnosti u radu i strategijom budućeg razvoja nacionalnih metroloških instituta: analiza potreba, prioritetne oblasti za razvoj, merne mogućnosti, ljudski resursi i organizacioni kapaciteti koje treba razvijati, kao i perspektive za dalji razvoj u širem smislu.
Ishod takvog delovanja je od posebnog značaja ne samo za članove EURAMET i njihovih pridruženih članova (kao podrška u pripremanju elemenata u vezi sa njihovom strategijom razvoja) već i za sam EURAMET, jer je poznavanje potreba razvoja članova EURAMET od presudnog značaja za planiranje aktivnosti izgradnje kapaciteta (Capacity Building) i strateško istraživanje.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20150317.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0106.php
 
 
Pravilnik o regloskopima
17. mart 2015. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 26/15 od 14. marta 2015. godine objavljen je Pravilnik o regloskopima, koji stupa na snagu 22. marta 2015. godine, a primenjuje se od 1. aprila 2015. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za regloskope, označavanje regloskopa, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za regloskope, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja regloskopa.
Ovaj pravilnik primenjuje se na regloskope koji se koriste u funkciji kontrole i bezbednosti saobraćaja pri tehničkom pregledu vozila na linijama tehničkog pregleda.
 
 
Pravilnik o izmeni Pravilnika o manometrima za merenje krvnog pritiska
17. mart 2015. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 26/15 od 14. marta 2015. godine objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o manometrima za merenje krvnog pritiska, koji stupa na snagu 22. marta 2015. godine.
 
 
U Zrenjaninu je održan seminar „Zakonska metrologija”
26. februar 2015. godine
Regionalna privredna komora Zrenjanin u saradnji sa Direkcijom za mere i dragocene metale dana 24. februara 2015. godine održala je seminar pod nazivom „Zakonska metrologija”. Seminar je imao za cilj da upozna privredne subjekte iz Srednjobanatskog upravnog okruga o značaju zakonske metrologije, kao i da ih bliže upozna sa novinama u metrološkom sistemu Republike Srbije. Na seminaru su prikazane sledeće prezentacije:
 1. Metrološki sistem Republike Srbije (mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale);
 2. Zakonska metrologija - Zakon o metrologiji Republike Srbije (Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale);
 3. Overavanje merila (Ljiljana Bulić, šef Odseka za kontrolu i nadzor Zrenjanin);
 4. Metrološki nadzor (Mirjana Lompar, šef Odseka za kontrolu i nadzor Beograd).
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0105.php
 
 
Učešće Direkcije za mere i dragocene metale u EMPIR projektima
13. februar 2015. godine
Proces evaluacije predloga EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research) poziva za 2014. godinu koji su prošli u drugu fazu Evropskih istraživačkih projekata kolegijalne saradnje (JRP - Joint Research Project) je završen. Nezavisne sudije su ocenile i vrednovale projekte, a EMPIR komitet je pristao da pregovara sa Evropskom Komisijom o finansiranju sledećih projekata na kojima je Direkcija za mere i dragocene metale prijavila svoje učešće:
 • Traceable calibration of dynamic weighing instruments;
 • Matrix reference materials for environmental analysis;
 • Developing traceable capabilities in thermal metrology.
Opširnije na adresi:
http://www.euramet.org/index.php?id=latestnews&tx_ttnews%5Btt_news%5D=383&cHash=b8a559a9c1379d0b741410786d2954df
 
 
Pravilnik o opacimetrima
10. februar 2015. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 15/15 od 6. februara 2015. godine objavljen je Pravilnik o opacimetrima, koji stupa na snagu 14. februra 2015. godine, a primenjuje se od 1. aprila 2015. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za opacimetre, označavanje opacimetara, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za opacimetre, način ispitivanja tipa opacimetara, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja opacimetara.
Ovaj pravilnik primenjuje se na opacimetre koji se koriste u funkciji kontrole i bezbednosti saobraćaja pri tehničkom pregledu vozila na linijama tehničkog pregleda.
 
 
Sednica Grupacije za metrologiju
2. februar 2015. godine
Na sednici Grupacije za metrologiju održanoj 29. januara 2015. godine bilo reči o problemu sive ekonomije u toj oblasti, mogućnostima suzbijanja prevara i krađa, kao i povećanju konkurentnosti laboratorija i kontrolnih tela.
Grupacija za metrologiju Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti Privredne komore Srbije (PKS) pokrenuće inicijativu za punopravno članstvo u EUROCAL. Formirana je Radna grupa koja će usaglasiti sva tehnička pitanja do momenta učlanjenja, istaknuto je na sednici Grupacije.
Zahvaljujući dobroj saradnji i komunikaciji Grupacije za metrologiju sa Ministarstvom privrede, Direkcijom za mere i dragocene metale i Akreditacionim telom Srbije, napravljen je predlog šema međulaboratorijskih poređenja koja su veoma značajna za Grupaciju. Predviđeno je da međulaboratorijskim poređenjima rukovodi Direkcija za mere i dragocene metale.
Na sednici je bilo reči i o problemu sive ekonomije u oblasti metrologije i mogućnostima suzbijanja prevara i krađa koje nastaju korišćenjem merila koja ne zadovoljavaju metrološke propise, kao i o stalnoj aktivnosti povećanja konkurentnosti laboratorija i kontrolnih tela, pre svega, razvijanjem sistema međulaboratorijskih poređenja i PT aktivnostima.
Grupacija za metrologiju je izabrala jednog novog člana, usvojila Izveštaj o radu Grupacije za 2014. godinu i Program rada Grupacije za 2015. godinu.
Grupaciju čine članovi PKS koje je akreditovalo Akredaticiono telo Srbije, a čija je delatnost u vezi sa poslovima overavanja merila, ocenjivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima, kao i poslovima etaloniranja.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0104.php
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskih poređenja (PT šeme) iz oblasti dimenzionih veličina
8. januar 2015. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Odsek za dimenzione, optičke veličine i akustiku, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijska poređenja u oblasti dimenzionih veličina i to:
 1. Etaloniranje mernih lenjira i
 2. Etaloniranje materijalizovanih mera hrapavosti
Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona koje žele da učestvuju u pomenutim poređenjima, PT-šemama, mogu da podnesu svoj zahtev/prijavu zvanično na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, najkasnije do 31. 01. 2015. godine.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 21.000,00 RSD po poređenju.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja.
U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija, DMDM će naknadno odrediti datum početka navedene aktivnosti.