ћир lat eng
 
 
 
   Arhiva > Vesti 2014  
VESTI - 2014
 
Važna primena tehničkog zakonodavstva i usaglašavanje
26. decembar 2014. godine
Pravovremeno informisanje i edukacija o tehničkim propisima i standardima i njihovo dosledno sprovođenje ključni su za unapređenje konkurentnosti srpske privrede, istaknuto je na okruglom stolu „Regulatorni okvir tehničkog zakonodavstva u Srbiji i njegova primena u praksi”, koji je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede, Akreditacionim telom Srbije, Institutom za standardizaciju Srbije i Direkcijom za mere i dragocene metale, održanom 25. decembra 2014. godine.
Direktor Sektora za privredni sistem PKS Ljubiša Dimitrijević rekao je da je neophodno posebnu pažnju posvetiti procesu usaglašavanja i procene usaglašenosti proizvoda. Cilj je da se učesnici upoznaju sa opštim i posebnim oblastima tehničkog zakonodavstva.
Jelena Popović, pomoćnica ministra privrede, ukazala je na značaj unapređenja konkurentnosti srpske privrede i trasiranja puta za kvalitetan i bezbedan srpski proizvod na evropskom tržištu. Da bismo bili izvozno orijentisani, neophodno je da tehnički propisi budu implementirani u naš pravni sistem.
Lidija Stojanović, pomoćnica ministra trgovine i glavni tržišni inspektor, ukazala je da je neophodno unapređenje znanja kada je u pitanju tehničko zakonodavstvo, kao i povećanje kompetentnosti inspektora. Aktivnosti i delokrug rada Akreditacionog tela Srbije predstavila je Milica Lukešević, vršilac dužnosti direktora tog tela, dok je Vida Živković, direktorka Direkcije za mere i dragocene metale ukazala da su u oblasti metrologije sve evropske regulative preuzete u srpsko zakonodavstvo. Međutim, kako je istakla, najvažnije je da budu i dosledno primenjivane.
Opširnije na adresi: http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=15983
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0103.php
 
 
U Beogradu je održan Godišnji skup Direkcije za mere i dragocene metale „U susret izazovima u 2015.”
17. decembar 2014. godine
U Beogradu je, u prostorijama Kluba poslanika, 16. decembra 2014. godine, održan Godišnji skup Direkcije za mere i dragocene metale „U susret izazovima u 2015.”, kojem su prisustvovali svi zaposleni.
U uvodnoj reči, mr Vida Živković, direktor DMDM, pozdravila je prisutne i istakla da je ovo, već tradicionalno okupljanje, prilika da se svi zaposleni u DMDM sastanu, kako bi se razmotrilo sve ono što je urađeno u prethodnoj godini, kao i da bi se razmenila iskustva u radu.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141217.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0102.php
 
 
U Beogradu je održana obuka i radionica „Training and Workshop on Principles of Strategic Management” čiji je domaćin bila Direkcija za mere i dragocene metale
9. decembar 2014. godine
Direkcija za mere i dragocene metale je, u okviru Akcionog plana za 2014. godinu EURAMET Fokus grupe za pomoć u razvoju nacionalne metrološke infrastrukture (EURAMET FG-FNMID - Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development), bila domaćin „Training and Workshop on Principles of Strategic Management” - Obuke i radionice o principima strateškog menadžmenta, od 4-5. decembra 2014. godine, u Beogradu.
Učesnici obuke bili su predstavnici zemalja jugoistočne Evrope: Makedonije (BoM), Bosne i Hercegovine (IMBiH), Crne Gore (MBM), Albanije (DPM), Srbije (DMDM), Hrvatske (HMI), Poljske (GUM), Turske (UME), Irske (NSAI). Obuka je održana uz tehničku pomoć nacionalnog metrološkog instituta Nemačke (PTB) i EURAMET.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141209.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0101.php
 
 
DMDM u studijskoj poseti nacionalnom metrološkom istitutu Austrije u okviru projekta tehničke pomoći
4. decembar 2014. godine
U okviru projekta tehničke pomoći Republike Nemačke institucijama u Republici Srbiji u oblasti infrastrukture kvaliteta, u organizaciji nacionalnog metrološkog instituta (NMI) Nemačke, Physikalisch Technische Bundesanstalt (RTV) i u saradnji sa Physico Techical Testing Service (PTP) u sastavu NMI Austrije, Bundesamt für Eich - und Vermessungswesen (BEV), od 17. novembra do 21. novembra 2014. godine, predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Ministarstva privrede Republike Srbije i Akreditacionog tela Srbije bili su u studijskoj poseti nacionalnom metrološkom institutu Austrije (BEV).
Studijska poseta pod nazivom „Implementation of MID and NAWID – New Legislation Framework” obuhvatila je posetu notifikovanom telu BEV, prezentacije i diskusije vezane za uspostavljanje i primenu MID i NAWID, diskusiju o modulima B, D, G i F, kao i posetu laboratorijama za protok, masu, električne veličine i taksimetre.
Za uspostavljanje harmonizovanog i konzistentnog pristupa zakonskoj metrologiji u Evropi, posebno su naglašeni WELMEC vodiči. Akcentovana je nepristrasnost i nezavisnost svih tela u funkciji zakonske metrologije. Istaknut je značaj uvođenja sistema sertifikacije proizvoda, kako bi se na tržištu pokazalo da je isporučilac u stanju da proizvodi proizvode koji su u skladu s određenim normativnim dokumentima.
U okviru sprovedene studijske posete razmenjena su iskustava u implementaciji direktiva i standarda u oblasti metrologije. Uspešnoj saradnji između predstavnika BEV i DMDM doprineo je visok stepen poznavanja aktuelnih tema obuke i interaktivni rad učesnika.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0100.php
 
 
TrainMiC kurs
2. decembar 2014. godine
U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale, Privredne komore Srbije i Akreditacionog tela Srbije, a pod pokroviteljstvom Evropske komisije i Instituta za referentne materijale i merenja (IRMM) kao nosioca projekta, u prostorijama Privredne komore Srbije održan je TrainMiC - Program obuke za merenja u hemiji, u periodu od 27-28. novembra 2014. godine. Kursu je prisustvovalo 19 učesnika, predstavnika akreditovanih laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, zavoda za javna zdravlja, instituta, privrede i laboratorija u postupku akreditacije. Teme obrađene na ovom kursu odnosile su se na uvod u metrologiju u hemiji, uzorkovanje kao deo postupaka merenja, statistiku za analitičku hemiju - deo I i II, izbor i upotrebu referentnih materijala i međulaboratorijska poređenja prema zahtevima standarda ISO/IEC 17025.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0099.php
 
 
Seminar o primeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima
1. decembar 2014. godine
Seminar o primeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima održan je 26. novembra 2014. godine, u organizaciji Privredne komore Vojvodine i Direkcije za mere i dragocene metale, u prostorijama Privredne komore Vojvodine u Novom Sadu. Koordinator seminara, mr Branka Radanov, pozdravila je prisutne ispred Direkcije za mere i dragocene metale. Seminar je bio realizovan tako da je obuhvatao teorijski i praktični deo (radionica i smernice pakerima). Predavači su bili tim iz Direkcije: mr Branka Radanov, Ljiljana Mićić, Ruža Krajninger Vuković, Aleksandar Kostić, Tamara Kalinić, Dušan Jovanović i Boško Stefanović. Seminar je imao za cilj upoznavanje ciljne grupe sa Pravilnikom, kao i registraciju pakera i uvoznika sa područja Vojvodine.
 
 
Tržišni nadzor - obuka
1. decembar 2014. godine
Obuka pod nazivom „Tržišni nadzor”, namenjena zaposlenima na poslovima nadzora u Sektoru za kontrolu i nadzor DMDM, održana je 28. novembra 2014. godine, u prostorijama Odseka za kontrolu i nadzor Subotica. Obuka je imala za cilj osposobljavanje zaposlenih u Sektoru za kontrolu i nadzor DMDM za obavljanje poslova tržišnog nadzora. Na početku obuke, pomoćnik direktora Lucija Dujović pozdravila je učesnike obuke. Predavači na obuci, mr Branka Radanov, koordinator i Mirjana Lompar, šef Odseka za kontrolu i nadzor Beograd, upoznale su prisutne sa aspektima tržišnog nadzora, a naročito kada je reč o nadzoru nad implementacijom novih pravilnika kojima su transponovane EU direktive u oblasti merila i neautomatskih vaga, kao i u vezi sa neophodnim statističkim metodama uzorkovanja, neophodnih za pravilno obavljanje novih poslova tržišnog nadzora. Obuka se sastojala od teorijskog dela kao i radionice sa konkretnim primerima. Domaćin obuke, Odsek za kontrolu i nadzor Subotica, srdačnim dočekom i dobrom organizacijom ostavio je pozitivan utisak na sve učesnike obuke.
Program rada
 
 
25. sastanak Generalne konferenciji za tegove i mere (CGPM)
27. novembar 2014. godine
U periodu od 18. do 20. novembra 2014. godine održan je 25. sastanak Generalne konferencije za tegove i mere (CGPM) u Kongresnoj palati Versaja u Versaju.
U radu 25. Generalne konferencije za tegove i mere učestvovale su delegacije iz 44 države članice i oko 30 država, odnosno ekonomija, pridruženih Generalnoj konferenciji. Konferenciji su, takođe, prisustvovali predstavnici Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML), Međunarodne saradnje za akreditaciju laboratorija (ILAC), Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i dr. Konferencijom je predsedavao predsednik Francuske Akademije nauka (Académie française des sciences) profesor Philippe Taquet.
Na 25. Generalnoj konferenciji za tegove i mere, na osnovu ovlašćenja ministra inostranih poslova Republike Srbije, učestvovala je mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, kao predstavnik Republike Srbije.
Na ovoj Generalnoj konferenciji je usvojeno pet rezolucija koje se odnose na naučna i institucionalna pitanja, a naročito na buduću redefiniciju Međunarodnog sistema jedinica (SI).
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141127.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0098.php
 
 
Pravilnik o etilometrima
17. novembar 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 124/14 od 11. novembra 2014. godine objavljen je Pravilnik o etilometrima, koji stupa na snagu 20. novembra 2014. godine, a primenjuje se od 1. aprila 2015. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za etilometre, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva za etilometre, način ispitivanja tipa etilometara, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja etilometara.
Ovaj pravilnik primenjuje se na etilometre koji mere i prikazuju masenu koncentraciju alkohola u izdahu ispitanika. Za potrebe ovog pravilnika, pod alkoholom se podrazumeva samo etil-alkohol (etanol).
 
 
Poseta Inspekcijskog tima Kovencije o dragocenim metalima Direkciji za mere i dragocene metale
14. novembar 2014. godine
U okviru procesa pristupanja Republike Srbije punopravnom članstvu Konvenciji o dragocenim metalima (Hallmarking convention), u periodu od 10. do 11. novembra 2014. godine Direkciju za mere i dragocene metale posetio je Inspekcijski tim Konvencije o dragocenim metalima.
Tokom posete, Inspekcijski tim je proveravao usaglašenost Republike Srbije, odnosno Direkcije za mere i dragocene metale, sa zahtevima Konvencije o dragocenim metalima, kako u pogledu zakonske regulative, tako i u pogledu tehničkih aspekata koji se odnose na ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141114_1.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0097.php
 
 
Direkcija za mere i dragocene metale dobitnik je međunarodne nagrade za izvrsna dostignuća u zakonskoj metrologiji
14. novembar 2014. godine
Na 49. sastanku Međunarodnog komiteta za zakonsku metrologiju (International Committee of Legal Metrology - CIML) koji je održan u periodu od 4. do 6. novembra 2014. godine, u Oklandu (Novi Zeland), usvojena je Rezolucija br. 2014/19 na osnovu koje je Direkcija za mere i dragocene metale dobila nagradu Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (International Organization for Legal Metrology - OIML) za izvrsna dostignuća u zakonskoj metrologiji zemalja u razvoju (https://www.oiml.org/en/structure/ciml/pdf/49-ciml-resolutions-english.pdf)
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141114.php
 
 
Nacionalni etalon Republike Srbije - fotometar za ozon NIST SRP 54 instaliran je u Direkciji za mere i dragocene metale
13. novembar 2014. godine
U periodu od 3-8. novembra 2014. godine u Laboratoriji za referentne materijale i merenja u hemiji DMDM izvršena je instalacija i puštanje u rad etalonskog fotometra za ozon – NIST SRP 54 (Standard Reference Photometer 54), koji je novi nacionalni etalon u oblasti merenja ambijentalnih koncentracija ozona Republike Srbije. Nabavkom SRP 54 unapređene su merne mogućnosti DMDM u oblasti merenja u hemiji u cilju zaštite životne sredine i određivanja kvaliteta vazduha, a time i obezbeđena sledivost rezultata merenja koncentracija ozona u vazduhu.
Proizvođač SRP 54 je Nacionalni institut za etalone i tehnologiju (National Institute for Standards and Technology, NIST) SAD. NIST je jedini proizvođač na svetu ovog tipa etalona, a do sada proizvedenih SRP sistema ima veliki broj svetskih nacionalnih metroloških instituta, institucija zaduženih za monitoring kvaliteta vazduha, kao i Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM). Novi nacionalni etalon Republike Srbije je 54. proizvedeni od početka programa proizvodnje i trenutno prvi na teritoriji Balkana.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141113.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0096.php
 
 
Održana je četrnaesta Konferencija kvaliteta
7. novembar 2014. godine
Regionalna privredna komora Zrenjanin i njen Odbor za kvalitet već četrnaestu godinu zaredom organizuju Konferenciju kvaliteta na nivou Regiona.
U prepunoj svečanoj sali hotela Vojvodina u Zrenjaninu ove godine je održana 6. novembra 2014. godine, sa dva uvodna predavanja i prezentacijom sedamnaest radova. Učesnici konferenciji bili su predstavnici privrednih subjekata, preduzetnika, lokalnih samouprava zdravstvenih ustanova, medijskih kuća, obrazovnih ustanova, studenata , udruženja.
Cilj konferencije je bio sticanje i unapređenje znanja iz oblasti sistema menadžmenta kvaliteta, zaštite životne sredine, standarda za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane, bezbednosti i zdravlju na radu i razmena iskustva u sprovođenju ovih sistema.
Pomoćnica direktora Direkcije za mere i dragocene metale Republike Srbije Lucija Dujović je govorila o aktivnostima Direkcije za mere i dragocene metale na harmonizaciji metrološkog sistema Republike Srbije i istakla da se osnovne odlike međunarodnog ( globalnog) sistema merenja baziraju na:
  • uniformnom sistemu harmonizovanih nacionalnih propisa u oblasti zakonske metrologije;
  • uniformnom sistemu harmonizovanih standarda u oblasti metrologije koja nije zakonski regulisana;
  • sledivosti rezultata merenja do SI jedinice koja je priznata na međunarodnom nivou;
  • međunarodno harmonizovanim zahtevima koji se odnose na kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti (laboratorija za etaloniranje i ispitivanje, sertifikacionih tela i dr).
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141107.php
 
 
Saradnja BIM i DMDM kroz Peer Visit
6. novembar 2014. godine
U Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM) 4. i 5. novembra 2014. godine, realizovano je kolegijalno ocenjivanje - Peer Visit, od strane tehničkih eksperata bugarskog nacionalnog instituta za metrologiju, Bulgarian Institute of Metrology (BIM), u oblasti fotometrije, zapremine i protoka i dužine.
Na osnovu EURAMET Projekta br. 1208 i EURAMET uputstva Guide for on Site Visits, kolegijalno ocenjivanje sprovedeno je prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006, proveravajući kako menadžment zahteve, tako i tehničke zahteve laboratorija za etaloniranje, u pomenutim oblastima za objavljene mogućnosti etaloniranja (CMCs) u KCDB bazi BIPM i za CMCs koji su u postupku revizije, ili se planira njihovo prijavljivanje regionalnoj metrološkoj organizaciji u skorijem periodu. Dvodnevno ocenjivanje proteklo je u kolegijalnoj atmosferi, kroz interaktivan rad i razmenu ekspertskih znanja. Zapažanja, koja predstavljaju osnov za unapređenje sistema upravljanja kvalitetom, data su u izveštaju sa Peer Visit, a rezultati ovog ocenjivanja poslužiće kao osnova za reevaluaciju sistema kvaliteta Direkcije na sastanku TC-Q, u martu 2015. godine u Pragu.
Sprovedeno ocenjivanje sistema upravljanja kvalitetom u DMDM, predstavlja realizaciju treće faze predviđenog godišnjeg naizmeničnog ocenjivanja sistema kvaliteta BIM i DMDM, prema EURAMET Projektu br. 1208, do 2015. godine.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141106.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0095.php
 
 
Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju
4. novembar 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 119/14 od 31. oktobra 2014. godine objavljen je Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju, koji stupa na snagu 8. novembra 2014. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za merila brzine vozila u saobraćaju, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, označavanje merila brzine vozila u saobraćaju, tehnička dokumentacija, način ispitivanja tipa merila brzine vozila u saobraćaju, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja merila brzine vozila u saobraćaju.
Ovaj pravilnik primenjuje se na merila brzine vozila u drumskom saobraćaju koja se koriste u funkciji kontrole i bezbednosti saobraćaja.
 
 
Osma EURACHEM radionica za program ispitivanja osposobljenosti u analitičkim, mikrobiološkim i medicinskim laboratorijama, Berlin
27. oktobar 2014. godine
U periodu od 5-10. oktobra 2014. godine predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale Jelena Bebić i Dragan Nikolić iz Grupe za metrologiju u hemiji, Sektora za razvoj metrologije, učestvovali su na radionici EURACHEM „8th Workshop Proficiency Testing in Analytical Chemistry, Microbiology and Laboratory Medicine“ i obuci „ISO 13528 and beyond“ u okviru radionice, kao i u radu radne grupe „Working Group on Proficiency Testing“.
Organizatori radionice bili su EURACHEM i EUROLAB, evropske organizacije za saradnju u oblasti merenja u hemiji.
Sastancima radionice i obuke prisustvovalo je više od 260 učesnika iz 64 zemlje, među kojima su većinom bili organizatori PT šema, predstavnici velikih proizvođača u oblasti prehrambene industrije i medicine, predstavnici nacionalnih metroloških instituta.
Na sastanku su zvanično prihvaćena dva kratka objašnjenja pojedinih zahteva kao pomoć laboratorijama u vezi sa PT šemama (PT Leaflet).
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141027.php
 
 
Predstavnici Metrološke laboratorije „Orao“ a. d. iz Bijeljine u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
27. oktobar 2014. godine
Predstavnici Metrološke laboratorije „Orao“ akcionarskog društva za proizvodnju i remont iz Bijeljine posetili su Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM) dana 24. oktobra 2014. godine.
Radna poseta predstavnika Metrološke laboratorije „Orao“ imala je za cilj dogovor u vezi nastavka saradnje ove dve institucije. U prijateljskoj i srdačnoj atmosferi domaćini su upoznali goste sa novom opremom i mogućnostima DMDM, o učešću DMDM u ključnim međulaboratorijskom poređenjima, o iskustvima DMDM u oblasti zakonske metrologije, o mogućnostima obučavanja osoblja iz „Orla“ u DMDM, kao i o mogućnostima učestvovanja u međulaboratorijskim poređenjima koje organizuje DMDM.
Tokom razgovora je naglašena obostrana želja da se dosadašnja, veoma uspešna saradnja ove dve institucije i dalje poboljšava.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0094.php
 
 
Seminar o MID/NAWI
23. oktobar 2014. godine
U okviru projekta tehničke pomoći Republike Nemačke institucijama u Republici Srbiji u oblasti infrastrukture kvaliteta, od 21 – 22. oktobra 2014. godine u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale održan je Seminar o novoj Direktivi o merilima (MID) i novoj Direktivi o neautomatskim vagama (NAWI).
Predavač na seminaru bila je Dr. Urlike Fuchs iz nacionalnog metrološkog instituta Austrije (BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen). Seminaru su prisustvovali predstavnici Direkcije, Sektora za infrastrukturu kvaliteta Ministarstva privrede Republike Srbije, kao i Akreditacionog tela Srbije.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141023.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0093.php
 
 
Završetak letnjeg računanja vremena
22. oktobar 2014. godine
Na osnovu Zakona o računanju vremena („Službeni list SCG”, broj 20/2006) letnje računanje vremena u 2014. godini se završava u nedelju, 26. oktobra 2014. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.
Čas koji se 26. oktobra 2014. godine, zbog pomeranja za jedan čas unazad, pojavljuje dva puta između 2 h 00 min 00 s i 3 h 00 min 00 s, označava se prvi put kao čas 2A, a drugi put kao čas 2B.
 
 
Institut za nuklearne nauke „Vinča” imenovan za nosioca nacionalnog etalona iz oblasti jonizujućeg zračenja
6. oktobar 2014. godine
Na osnovu inicijative direktora Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) da se Institut za nuklearne nauke „Vinča” (Institut „Vinča”) imenuje za nosioca nacionalnog etalona u u oblasti jonizujućeg zračenja, direktor Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM) je doneo odluku da se Institut „Vinča” nađe u dodatku A (Appendix A) baze podataka ključnih poređenja (Key Comparison Data Base – KCDB), na listi instituta učesnika sporazuma Međunarodnog komiteta za tegove i mere o uzajamnom priznavanju etalona, rezultata merenja i uverenja o etaloniranju (CIPM MRA) http://www.bipm.org/en/about-us/member-states/rs/cipm-mra.html.
Svrha ovog imenovanja je da omogući međunarodno priznavanje nacionalnog etalona Republike Srbije u oblasti metrologije jonizujućeg zračenja, čime će biti ostvaren veliki korak u ostvarenju metrološke sledivosti u oblasti etaloniranja dozimetara u radioterapiji i zaštiti od radioaktivnog zračenja, a delimično i u oblasti dijagnostičke radiologije.
Ovim imenovanjem Institut „Vinča” postaje integralni deo metrološkog sistema najvišeg nivoa u Republici Srbiji, zajedno sa DMDM, i stiče pravo da prijavi svoje mogućnosti merenja i etaloniranja (Calibration and Measurement Capabilities - CMCs) u pomenutu bazu podataka KCDB.
Do 2014. Godine CIPM MRA je potpisalo 95 instituta iz 53 države potpisnice Metarske konvencije (među kojima je i republika Srbija) i 38 država koje imaju status pridruženog člana, četiri međunarodne organizacije, obuhvatajući dodatna 152 imenovana instituta, među kojima je sada i Institut „Vinča”.
 
 
Metrologija važna u procesu pridruživanja EU
3. oktobar 2014. godine
Zahvaljujući usvojenim evropskim direktivama, domaći proizvođači raznih vrsta merila, proizvode mogu plasirati na tržištu EU.
Grupacija za metrologiju Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti Privredne komore Srbije u narednom periodu radiće na unapređenju saradnje sa nadležnim institucijama na polju tumačenja i primene novih propisa.
Definisani su prioriteti, među kojima su jačanje saradnje sa Akreditacionim telom Srbije, Direkcijom za mere i dragocene metale, Institutom za standardizaciju Srbije i nadležnim ministarstvima u cilju pojednostavljenja i ubrzanja procedura, ujednačavanja kriterijuma, edukacije i razmene informacija i iskustva. Razmotrene su mogućnosti organizacije stručnih seminara i obuka, međunarodne saradnje i preuzimanja dobre prakse.
Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale i zamenik predsednika Grupacije za metrologiju, na Drugoj sednici Grupacije, predstavila je aktuelna dešavanja i planirane aktivnosti Ministarstva privrede i Direkcije za mere i dragocene metale u oblasti metrologije. Prema njenim rečima, u toku procesa pridruživanja EU metrologija ima bitnu ulogu. U postupku pregovora u okviru poglavlja Podgrupe 1 - Slobodno kretanje roba i usluga, u Briselu, kada je održan bilateralni skrining, postignuti rezultati u usaglašavanju i primeni propisa su veoma visoko ocenjeni u oblasti infrastrukture kvaliteta, a naročito u metrologiji.
Tokom prethodne godine, evropska Direktiva o merilima (MID) transponovana je u naš Pravilnik o merilima, Direktive o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem (NAWI) u Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem, dok su EU direktive koje se odnose na prethodno upakovane proizvode transponovane u Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima. Na ovaj način stvoreni su uslovi da domaći proizvođači svoje proizvode, posebno uključujući i razne vrste merila, mogu stavljati na tržište EU.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20141003.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0092.php
 
 
Radionica „Principi podizanja svesti”
25. septembar 2014. godine
U okviru aktivnosti EURAMET Fokus grupe za pomoć u razvoju nacionalne metrološke infrastrukture (EURAMET Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development) u periodu od 17 - 18. septembra 2014. godine, u Braunšvajgu, Nemačka, u prostorijama nacionalnog metrološkog instituta Nemačke (PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt) održana je radionica na temu „Principi podizanja svesti”.
Radionica je imala za cilj upoznavanje sa principima komunikacije, razmenu iskustava predstavnika nacionalnih metroloških institucija u promociji metrologije i podizanju svesti o njenom značaju, definisanju komunikacionih kanala i sredstava. Svoja iskustva na ovom planu detaljno su prezentovali predstavnici EURAMET, PTB, učesnici iz Irske, Turske, i Kine.
Radionici su prisustvovali predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Vesna Petrović i Jasmina Pavlović. Učesnicima Radionice je predstavljen veb sajt Direkcije i prikazan promotivni film DMDM, koji je veoma pozitivno ocenjen.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0091.php
 
 
Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila
19. avgust 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 86/14 od 15. avgusta 2014. godine objavljen je Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja, koji stupa na snagu 23. avgusta 2014. godine, a primenjuje se od 1. juna 2015. godine.
Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi za za merenje sile kočenja kod motornih i priključnih vozila (u daljem tekstu: Merilo), označavanje Merila, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, način ispitivanja tipa merila, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja merila.
Ovaj pravilnik primenjuje se na Merila koja se koriste u funkciji kontrole i bezbednosti saobraćaja pri tehničkom pregledu vozila na linijama tehničkog pregleda.
 
 
Pravilnik o manometrima za merenje krvnog pritiska
19. avgust 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 86/14 od 15. avgusta 2014. godine objavljen je Pravilnik o manometrima za merenje krvnog pritiska, koji stupa na snagu 23. avgusta 2014. godine, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za manometre za merenje krvnog pritiska (u daljem tekstu manometar), označavanje manometara, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za manometre, način ispitivanja tipa manometara, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja manometara.
Ovaj pravilnik primenjuje se na manometre za neinvazivno merenje krvnog pritiska, i to:
1) mehaničke manometre (manometri sa živinom stubom, aneroidni manometri sa elastičnim mernim elementom);
2) elektromehaničke manometre i merne sisteme za merenje krvnog pritiska.
Ovaj pravilnik primenjuje se na manometre koje u funkciji zaštite zdravlja koristi zdravstvena služba u smislu zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita tj. merenje krvnog pritiska u svrhu nadzora zdravlja, dijagnostikovanja i medicinskog tretmana.
 
 
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o medicinskim termometrima
19. avgust 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 86/14 od 15. avgusta 2014. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o medicinskim termometrima, koji stupa na snagu 23. avgusta 2014. godine.
 
 
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o brojilima reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3
19. avgust 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 86/14 od 15. avgusta 2014. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o brojilima reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3, koji stupa na snagu 23. avgusta 2014. godine.
 
 
Potpisan ugovor o saradnji između Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Direkcije za mere i dragocene metale
29. jul 2014. godine
Ugovor o naučnoistraživačkoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Direkcije za mere i dragocene metale (Ministarstvo privrede Republike Srbije) potpisan je 29. jula 2014. godine. Ugovor su potpisali dekan prof. dr Jablan Dojčilović u ime Fizičkog fakulteta i direktor mr Vida Živković u ime Direkcije za mere i dragocene metale.
Cilj saradnje ove dve institucije je objedinjavanje resursa u oblastima naučnih, obrazovnih, stručnih i poslovno-tehničkih programa od zajedničkog interesa za obe strane.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20140729.php
 
 
Tačno merenje u javnom interesu
28. jul 2014. godine
Polazeći od toga koliko je tačno merenje važno za privredu, za trgovinu koliko i farmaciju, ali i za sve segmente života, Privredna komora Srbije osnovala je Grupaciju za metrologiju pri Udruženju akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti. Grupaciju čine privredni subjekti, akreditovani kod Akreditacionog tela Srbije za delatnost overavanja merila, ocenjivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima i etaloniranje.
Na konstitutivnoj sednici Grupacije za metrologiju za predsednika je izabran Vladan Lapčević, direktor Sektora proizvoda i usluga i Sektora kvaliteta kompanije Meter&Control iz Beograda, a za zamenika predsednika Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale. Obrazovano je radno telo za izradu programa rada Grupacije za naredni period.
Na konstitutivnoj sednici Grupacije istaknut je veliki značaj metrologije pri merenjima u javnom interesu, u oblasti zaštite zdravlja, opšte bezbednosti i zaštite životne sredine i dr. Kod mnogih industrijskih procesa, da bi se obezbedio kvalitet, mora da postoji sledivost merenja. Tela za ocenjivanje usaglašenosti moraju da pokažu da su njihova merenja pouzdana, što znači da su slediva do nacionalnih ili međunarodnih etalona sa određenom mernom nesigurnošću. Da bi se rezultatima merenja i ispitivanja verovalo, oprema mora da bude pravilno etalonirana, u čemu metrologija, kroz nacionalni metrološki institut i laboratorije za etaloniranje, pruža ovu vrstu podrške.
Opširnije na adresi: http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=13970
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0090.php
 
 
Predstavnici Ministarstva privrede u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
17. jul 2014. godine
Predstavnici Ministarstva privrede, gospodin Bruno Đuran, šef Kabineta ministra privrede i gospođa Milica Lukešević, savetnik ministra privrede, posetili su Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM) dana 17. jula 2014. godine.
Radna poseta predstavnika Ministarstva privrede DMDM, imala je za cilj njihovo upoznanje sa ulogom i značajem DMDM, kao nacionalnog metrološkog instituta Republike Srbije, njenom organizacionom strukturom, poslovima koje obavlja, kao i sa stručnim radom DMDM koji se sprovodi u cilju ostvarenja novih i unapređenja postojećih nacionalnih etalona i obezbeđenja njihove sledivosti do međunarodnog nivoa, sa posebnim osvrtom na merne mogućnosti DMDM. Takođe, predstavnici Ministarstva privrede upoznati su i sa planiranim i prioritetnim aktivnosti DMDM do kraja 2014. godine. Sastanku su prisustvovali mr Vida Živković, direktor DMDM, Lucija Dujović, pomoćnik direktora DMDM i Boris Laštro, pomoćnik direktora DMDM.
Radna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija u kojima se najtačnijim metodama realizuje etaloniranje i prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika.
 
 
Razvoj i održivost infrastrukture ispitivanja u Republici Srbiji
15. jul 2014. godine
Okrugli sto na temu „Razvoj i održivost infrastrukture ispitivanja u Republici Srbiji“ održan je 9. juna 2014. godine u Andrevlju, Fruška Gora, u organizaciji Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju (BSC).
Učesnici okruglog stola su bili predstavnici akreditovanih laboratorija, Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Akreditacionog tela Srbije (ATS).
Opširnije na adresi: http://www.ats.rs/sr/vest/razvoj-i-odrzivost-infrastrukture-ispitivanja-u-republici-srbiji
 
 
Pravilnik o areometrima
1. jul 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 66/14 od 29. juna 2014. godine objavljen je Pravilnik o areometrima, koji stupa na snagu 7. jula 2014. godine.
Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi i označavanje za areometre, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja areometara.
 
 
Pravilnik o manometrima za merenje pritiska u pneumaticima
1. jul 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 66/14 od 29. juna 2014. godine objavljen je Pravilnik o manometrima za merenje pritiska u pneumaticima, koji stupa na snagu 7. jula 2014. godine, a primenjuje se počev od 1. januara 2015. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za manometre za merenje pritiska u pneumaticima, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, označavanje manometara za pneumatike, način ispitivanja tipa manometra za pneumatike, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja manometra za pneumatike.
 
 
Potpisan ugovor između Direkcije za mere i dragocene metale i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu o naučnoistraživačkoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji
30. jun 2014. godine
Između Direkcije za mere i dragocene metale i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu je potpisan Ugovor o naučnoistraživačkoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji.
Saradnja održava potrebe i interese da na principima dobrovoljnosti, ravnopravnosti, samostalnosti i javnosti uzajamno utvrđenih obaveza i prava, a u cilju međusobnog povezivanja i objedinjavanja resursa u oblastima naučnih, obrazovnih, stručnih i poslovno-tehničkih programa od zajedničkog interesa, doprinesu kvalitetnijem rešavanju naučnoistraživačkih, stručnih i poslovno-tehničkih problema svake od strana.
 
 
Sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila mase
30. jun 2014. godine
Direkcija za mere i dragocene metale je 20. juna 2014. godine održala Sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila mase. Na sastanku su prisustvovali mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale, Dragutin Veljković, šef Odseka za kontrolu i nadzor Kruševac, Dejan Kovačević, šef Odseka za kontrolu i nadzor Beograd i tehnički rukovodioci ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila mase.
Tema sastanka bila je rešavanje pitanja koja se odnose na nepravilnosti koje se uočavaju u radu ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila mase i usklađivanje njihovog budućeg rada, kao i pitanja primene novog Pravilnka o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem („Službeni glasnik RS“, broj 17/13) od 1. januara 2016. godine i novog Pravilnika o merilima („Službeni glasnik RS“, broj 63/13) od 1. januara 2017. godine.
U uvodnom izlaganju mr Vida Živković, pored ostalog, naglasila je da poslove overavanja merila mase ovlašćena tela obavljaju kao poverene poslove državne uprave, kao i da u skladu sa tim moraju voditi računa o ispunjenosti uslova kako u pogledu nepristrasnosti i nezavisnosti, tako i u pogledu međusobne saradnje i uspostavljanju partnerskog odnosa zasnovanog na poverenju.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0088.php
 
 
Studenti Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
17. jun 2014. godine
Studenti četvrte godine Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetili su Direkciju za mere i dragocene metale 9. juna 2014. godine.
Prvi put u Nacionalnom metrološkom institutu, studenti su, kroz promo film o Direkciji za mere i dragocene metale, imali priliku da se bliže upoznaju sa ulogom Direkcije u metrološkom sistemu Republike Srbije. Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija Direkcije za mere i dragocene metale za koje su studenti i njihov profesor iskazali posebnu zainteresovanost i to za metrološke oblasti dužine, fotometrije i termometrije.
Pored teorijskog znanja iz metrologije, koje su usvojili iz predmeta Metrologija, studenti su imali priliku da se upoznaju i sa realizovanim, najtačnijim metodama etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika, kao i sa istraživanjima radi unapređenja SI jedinica, koja obavlja Direkcija za mere i dragocene metale, kroz ostvarenja novih i unapređenje postojećih nacionalnih etalona i obezbeđenjem metrološke sledivosti do međunarodnog nivoa.
 
 
Sastanak Radne grupe WELMEC WG 6 - prepackages
10. jun 2014. godine
U periodu od 5. do 6. juna 2014. godine, Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) je bila domaćin redovnog godišnjeg sastanka radne grupe WG 6 u okviru Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji WELMEC (European cooperation in legal metrology) u Beogradu. Članovi Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji su nacionalna tela odgovorna za Zakonsku metrologiju u Evropskoj Uniji kao i u okviru asocijacije EFTA (European Free Trade Association) država članica EU.
Početak sastanka je otvorio i pozdravio predsedavajući i vođa radne grupe Howard Burnett, direktor Direkcije za mere i dragocene metale mr Vida Živković, pomoćnik direktora Lucija Dujović i mr Branka Radanov, koordinator, samostalni savetnik. Sastanku je prisustvovao Daniel Hanekuyk, predstavnik Evropske Komisije i 26 predstavnika država članica i pridruženih država članica EU.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20140610.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0087.php
 
 
TrainMiC kurs
9. jun 2014. godine
U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale, Privredne komore Srbije i Akreditacionog tela Srbije, a pod pokroviteljstvom Evropske komisije i Instituta za referentne materijale i merenja (IRMM) kao nosioca projekta, u prostorijama Privredne komore Srbije održan je TrainMiC - Program obuke za merenja u hemiji, u periodu od 4. do 5. juna 2014. godine. Kursu je prisustvovalo 20 učesnika, koji su bili predstavnici akreditovanih laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, instituta, privrede i laboratorija u postupku akreditacije. Teme obrađene na ovom kursu odnosile su se na sledivost rezultata merenja, validaciju postupaka merenja, nesigurnost rezultata merenja i internu kontrolu kvaliteta prema zahtevima standarda ISO/IEC 17025.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0086.php
 
 
Spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti i Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjen za upotrebu u okviru određenih granica napona
6. jun 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 59/14 od 5. juna 2014. godine objavljeni su Spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti i Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjen za upotrebu u okviru određenih granica napona.
 
 
JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2014
5. jun 2014. godine
U okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu - JUSK ICQ 2014, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, 4. juna 2014. godine, u organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Akreditacionog tela Srbije (ATS), održane su peta Specijalna konferencija "Nacionalni metrološki sistem – stanje i budući razvoj" i šesta Specijalna konferencija "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj".
Skupove su otvorile i pozdravile učesnike mr Vida Živković, direktor DMDM i Jasna Stojanović, v. d. direktora ATS.
Konferencije su bile prilika za konstruktivnu razmenu stručnih iskustava, kroz kvalitetno prezentovanje radova o razvojnim projektima i planovima, unapređenjima i primerima iz prakse.
Opširnije na adresi: http://www.ats.rs/sr/vest/odrzana-medjunarodna-konvencija-o-kvalitetu-jusk-icq-2014
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20140605.php
 
 
Godišnji seminar ATS „Multilateralni sporazumi - pasoš za međunarodnu trgovinu”
5. jun 2014. godine
Dana 2. juna 2014. godine, u Beogradu, u Sava centru, održan je Godišnji seminar Akreditacionog tela Srbije (ATS) „Multilateralni sporazumi - pasoš za međunarodnu trgovinu”. U okviru Seminara predstavnici akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti su bili u mogućnosti da se upoznaju sa većim brojem tema iz oblasti tehničkih zahteva značajnih za svoj rad u oblasti ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije.
Prezentacije sa Seminara mogu se preuzeti na veb stranici ATS, u rubrici Publikacije/Prezentacije
Opširnije na adresi: http://www.ats.rs/sr/vest/godisnji-seminar-za-akreditovana-tou-2-jun-2014-godine
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0085.php
 
 
Istraživanje potreba za sledivošću u hemijskim, medicinskim i merenjima u oblasti zaštite životne sredine
2. jun 2014. godine
U okviru nastavka istraživanja potreba za sledivošću u oblastima hemijskih i medicinskih merenja kao i merenja u oblasti zaštite životne sredine koje je deo projekta ,,Podrška infrastrukturi kvaliteta u Srbiji” ustanovljenog između Sektora za infrastukturu kvaliteta Ministarstva privrede Republike Srbije sa jedne strane i Nemačke nevladine organizacije za tehničku pomoć GIZ, kao i Nemačkog instituta za metrologiju PTB sa druge strane, dr Tin Vin, angažovan na projektu od strane PTB, boravio je u Srbiji od 26 - 30. maja 2014. godine.
Tokom posete organizovana je dvodnevna obuka-radionica na temu: „Organizacija, sprovođenje i statistička procena PT šema na osnovu standarda ISO 17043“. Obuci su prisustvovali predstavnici Akreditacionog tela Srbije, NIS-Naftagas, JKP Beogradskih elektrana, Instituta za higijenu i tehnologiju mesa iz Beograda, Agencije za zaštitu životne sredine, Farmaceutskog fakulteta iz Beograda, Instituta za prehrambene tehnologije iz Novog Sada, kao i predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale. Predavači na obuci bili su dr Tin Vin i Jelena Bebić iz Direkcije za mere i dragocene metale.
Poslednjeg dana posete dr Vin je obišao laboratorije Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Opširnije na adresi: http://www.ats.rs/sr/vest/odrzana-interaktivna-radionica-o-znacaju-ucesca-u-pt-semama-i-mlp
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0084.php
 
 
Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi
2. jun 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 57/14 od 30. maja 2014. godine objavljeni su Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi.
Dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi propisanih Zakonom o republičkim administrativnim taksama u delu – Tarifa republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama (,,Službeni glasnik RS” br. 43/03, 51/03 – ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13 i 65/13 – dr. zakon), usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena, koji je objavio Republički zavod za statistiku, za period od 1. maja 2013. godine do 30. aprila 2014. godine.
 
 
ATS potpisnik novog EA MLA sporazuma
30. maj 2014. godine
Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 27. maja 2014. godine potpisalo, na 33. zasedanju Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA), novi Multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije u okviru EA (EA MLA) koji sada, pored oblasti ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda, uključuje i oblasti sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba. Potpisivanjem ovog sporazuma ATS se svrstao među prve domaće institucije čiji je rad usaglašen sa evropskim zakonodavstvom i međunarodnim standardima, ali i priznat od strane relevantnih evropskih institucija.
Opširnije na adresi: http://www.ats.rs/sr/vest/ats-potpisao-novi-ea-mla-sporazum
 
 
Metrologija u službi ispravnosti hrane i vode
21. maj 2014. godine
Članovi Odbora Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU), na trećoj sednici Odbora, pridružili su se apelu Privredne komore Srbije (PKS) da sva privredna društva shodno svojim mogućnostima pomognu u poplavljenim područjima.
Odbor je uputio i apel svim akreditovanim TOU da usluge zdravstvenog i higijenskog ispitivanja hrane i vode za poplavljena područja pružaju besplatno ili po nižim cenama.
U radu Odbora Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti učestvovala je i mr Vida Živković, direktorka Direkcije za mere i dragocene metale, koja je istakla da su u 21. veku u centru pažnje, pre svega, bezbednost vode i hrane i ekologija.
Jasna Stojanović, v.d. direktora Akreditacionog tela Srbije, istakla je da će se svi angažovati da se u poplavljenim područjima olakša rad ovih tela. Ona je takođe navela važnost kvalitetno uspostavljenog sistema akreditacije i usaglašenosti kontrole kvaliteta, koji je uslov da Srbija postane članica Svetske trgovinske organizacije i Evropske unije.
Na sednici Odbora udruženja akreditovanih TOU odlučeno je da se formiraju Grupacija sertifikacionih tela i Grupacija za metrologiju.
Opširnije na adresi: http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=12772
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0083.php
 
 
Studenti fizike iz Kosovske Mitrovice u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
16. maj 2014. godine
Posete studenata fizike Prirodno-matematičkog fakulteta iz Kosovske Mitrovice Direkciji za mere i dragocene metale postale su tradicionalne i odvijaju se u susret Danu metrologije.
Na molbu doc. dr Branka Drljače, Direkcija za mere i dragocene metale je upriličila posetu studenata.
O metrološkom sistemu Republike Srbije i ulozi Direkcije, o postojanju nacionalnih etalona kao prvog uslova za uređenu metrološku strukturu kao i o poslovima Direkcije, studenti su se upoznali kroz propagandni film o Direkciji, a zatim je stručna poseta Direkciji nastavljena obilaskom laboratorija za temperaturu, vreme, fotometriju, dužinu i masu.
Pored teorijskog znanja iz metrologije, koje su usvojili iz predmeta Merenje fizičkih veličina, studenti su se upoznali i sa realizovanim, najtačnijim metodama etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika. Studenti su imali priliku da se upoznaju i sa istraživanjima radi unapređenja SI jedinica, koja obavlja Direkcija, kroz ostvarenja novih i unapređenje postojećih nacionalnih etalona i obezbeđenjem njihove sledivosti do međunarodnog nivoa.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0082.php
 
 
Interna obuka za overavanje mernih sistema za komprimovana gasovita goriva za vozila
15. maj 2014. godine
Direkcija za mere i dragocene metale je 15. maja 2014. godine organizovala jednodnevnu internu obuku za zaposlene u Odsecima za kontrolu i nadzor iz Beograda, Niša, Novog Sada, Subotice i Kruševca i Grupi za sertifikciju, kojima su povereni poslovi overavanja i odobrenja tipa mernih sistema za komprimovana gasovita goriva za vozila.
Na obuci su predstavljene smernice za primenu Pravilnika o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila („Službeni glasnik RS”, broj 9/14), sa posebnim osvrtom na mernu opremu i metode merenja za potrebe ispitivanja tipa, overavanja, pregleda i žigosanja mernih sistema. U okviru obuke, prikazana je odgovarajuća prezentacija dr Branislava Tanasića, Stanislava Aleksića i Ljiljane Mićić iz Grupe za zapreminu i protok.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0081.php
 
 
JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2014
12. maj 2014. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) i Akreditaciono telo Srbije (ATS) u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu - JUSK ICQ 2014 – (http://www.jusk.org/) organizuju šestu Specijalnu konferenciju "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj" i petu Specijalnu konferenciju "Nacionalni metrološki sistem – stanje i budući razvoj", koje će se održati u sredu 4. juna 2014. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16 u sali CeNT(prvi sprat) u terminu od 9:00 – 13:00.
Pozivamo vas da, ukoliko ste u mogućnosti, prisutvujete ovim izuzetno značajnim i edukativnim Konferencijama.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20140512.php
 
 
Radno vreme Direkcije za mere i dragocene metale
5. maj 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 47/14 od 1. maja 2014. godine, objavljena je Odluka o rasporedu radnog vremena u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade, Republičkom javnom pravobranilaštvu i javnim agencijama, kojom je utvrđeno da radno vreme počinje u 7:30 časova i završava se u 15:30 časova. U skladu sa ovim i Direkcija za mere i dragocene metale usklađuje svoje radno vreme.
 
 
Direkcija za mere i dragocene metale organ uprave u sastavu Ministarstva privrede
29. april 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 44/14 od 26. aprila 2014. godine objavljen je Zakon o ministarstvima, koji stupa na snagu danom objavljivanja.
Članom 4. stav 3. ovog Zakona, propisano je da je Direkcija za mere i dragocene metale organ uprave u sastavu Ministarstva privrede i da obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: kontrolu mera i dragocenih metala; zakonske merne jedinice; etalone; merila; kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje metrologija i drugim zakonima.
 
 
Potpisan ugovor o saradnji između Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM)
28. april 2014. godine
Dana 15. aprila 2014. godine potpisan je Ugovor o naučnoistraživačkoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Direkcije za mere i dragocene metale. U cilju jačanja veza i uspostavljanja saradnje na poslovima od zajedničkog interesa, Ugovor su potpisali dekan prof. dr Milorad Milovančević u ime Mašinskog fakulteta i direktor mr Vida Živković u ime Direkcije za mere i dragocene metale.
Cilj saradnje ove dve institucije je međusobno povezivanje i objedinjavanje resursa u oblastima naučnih, obrazovnih, stručnih i poslovno-tehničkih programa od zajedničkog interesa kao i doprinos kvalitetnijem rešavanju naučnoistraživačkih, stručnih i poslovno-tehničkih problema svake od ugovornih strana.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20140428.php
 
 
Prethodno upakovani proizvodi - seminar
17. april 2014. godine
Seminar o primeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima, održan je 15. aprila 2014. godine, u organizaciji Regionalne privredne komore Valjevo i Direkcije za mere i dragocene metale, u prostorijama Regionalne privredne komore Valjevo.
Koordinator seminara, mr Branka Radanov, pozdravila je prisutne ispred Direkcije za mere i dragocene metale, a ispred Regionalne privredne komore Valjevo, skup je otvorio potpredsednik Komore, gospodin Petar Nikolić. Seminar je imao za cilj upoznavanje ciljne grupe sa Pravilnikom, kao i registracija pakera i uvoznika Valjevskog okruga. Seminar je bio realizovan tako da je obuhvatio teorijski i praktični deo (radionica i smernice pakerima). Predavači su bili tim iz Direkcije: mr Branka Radanov, Ljiljana Mićić, Tamara Kalinić, Dušan Jovanović, Boško Stefanović, Aleksandar Kostić i Ruža Krajninger Vuković.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0080.php
 
 
Obuka za tehničke eksperte/ocenjivače i ovlašćena tela za overavanje medicinskih termometara, brojila reaktivne električne energije i automatskih merila nivoa tečnosti
17. april 2014. godine
Direkcija za mere i dragocene metale je u periodu od 14. do 16 aprila 2014. godine, organizovala tri jednodnevne obuke za tehničke eksperte/ocenjivače i predstavnike ovlašćenih tela kojima su povereni poslovi overavanja medicinskih termometara, brojila električne energije i automatskih merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima.
Na obuci su predstavljene smernice za primenu Pravilnika o medicinskim termometrima („Službeni glasnik RS”, br. 118/13), Pravilnika o brojilima reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3 („Službeni glasnik RS”, br. 118/13) i Pravilnika o automatskim merilima nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima („Službeni glasnik RS”, br. 114/13), sa posebnim osvrtom na minimalne zahteve za mernu opremu i metode merenja za potrebe overavanja, pregleda i žigosanja, na osnovu odgovarajućih priloga navedenih pravilnika, kao i drugih podzakonskih akta koji se dovode u vezu sa overavanjem merila.
Zainteresovanost za obuke iskazalo je ukupno 44 učesnika, 7 ocenjivača/ teničkih eksperata i 37 predstavnika iz 15 ovlašćenih tela za poslove overavanja merila. Učesnici obuka za poslove overavanja pomenutih merila obuke su ocenili korisnim i pozdravili ideju organizacije sličnih u narednom periodu
U okviru obuka, prikazane su sledeće prezentacije:
Pravilnik o automatskim merilima nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima, - Slobodan Zelenika, rukovodilac Grupe za dimenzione, optičke veličine i akustiku
Pravilnik o medicinskim termometrima, - Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju
Pravilnik o brojilima reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3, Tatjana Cincar – Vujović, šef odseka za električne veličine
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0079.php
 
 
Spisak srpskih standarda iz oblasti merila i Spisak srpskih standarda (normativnih dokumenata) iz oblasti merila
14. april 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 39/14 od 9. aprila 2014. godine objavljeni su Spisak srpskih standarda iz oblasti merila i Spisak srpskih standarda (normativnih dokumenata) iz oblasti merila.
 
 
Pravilnik o merilima nivoa zvuka
14. april 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 39/14 od 9. aprila 2014. godine objavljen je Pravilnik o merilima nivoa zvuka, koji stupa na snagu 17. aprila 2014. godine.
Ovim pravilnikom uređuju se zahtevi za merila nivoa zvuka, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za merila, označavanje merila, način ispitivanja tipa merila, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja merila.
Ovaj pravilnik primenjuje se na merila namenjena za merenje buke u životnoj i radnoj sredini, radi zaštite zdravlja i bezbednosti ljudi.
 
 
Pravilnik o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica
14. april 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 39/14 od 9. aprila 2014. godine objavljen je Pravilnik o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica, koji stupa na snagu 17.aprila 2014. godine.
Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi za vlagomere za zrna žitarica i semenke uljarica, označavanje vlagomera, dokumentacija, način utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva za vlagomere, metode merenja, način ispitivanja tipa vlagomera, kao i način i uslovi overavanja vlagomera.
 
 
Pravilnik o alkoholometrima
14. april 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 39/14 od 9. aprila 2014. godine objavljen je Pravilnik o alkoholometrima, koji stupa na snagu 17.aprila 2014. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za alkoholometre,njihovo označavanje, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja alkoholometara.
 
 
Interna obuka lica ovlašćenih za vršenje metrološkog nadzora
11. april 2014. godine
U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), dana 10. aprila 2014. godine, u prostorijama Palate Srbije, održana je Interna obuka lica ovlašćenih za vršenje metrološkog nadzora. Obuci su prisustvovali zaposleni iz svih odseka za kontrolu i nadzor DMDM.
Predsedavajuća, Lucija Dujović, pomoćnik direktora, pozdravila je skup, poželela učesnicima uspešan nastavak dosadašnje saradnje i istakla da je ovu vrstu obuke iniciralo donošenje novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu privrede, u čijem je sastavu DMDM. Svrha izmene sistematizacije je, između ostalog, reorganizacija Sektora za kontrolu i nadzor, u okviru čijih poslova je naročit akcenat stavljen na metrološki nadzor. Potreba pojačanog vršenja metrološkog nadzora proizilazi i iz činjenice da postoji veliki broj ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila.
U okviru obuke, izneta su iskustva DMDM u vršenju metrološkog nadzora kroz sledeće prezentacije:
Nadzor nad stručnim radom ovlašćenih tela - Mirjana Lompar, koordinator za nadzor, Odsek za kontrolu i nadzor Beograd, DMDM
Metrološki nadzor, zapisnici - Danica Tadić, savetnik, Odeljenje za pravne i opšte poslove, DMDM
Iskustva iz nadzora nad ovlašćenim telima - Dejan Kovačević, šef Odseka za kontrolu i nadzor Beograd, DMDM
Novine u vezi sa evidentiranjem i praćenjem naloga za uplatu - Tatjana Aćimović, rukovodilac Grupe za finansijske poslove, DMDM.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0078.php
 
 
Godišnji sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila
8. april 2014. godine
U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), dana 8. aprila 2014. godine, u Palati Srbije, održan je Godišnji sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila. Na sastanku su razmatrana pitanja koja su se, pre svega, odnosila na izradu izveštaja o radu ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila, na usklađenost rada tih ovlašćenih tela, kao i pitanja dosadašnjih iskustava u njihovom radu.
Učesnike skupa je pozdravila mr Vida Živković, direktor DMDM, naglasila da povećan broj overenih merila, u odnosu na prethodnu godinu, ukazuje na tendenciju postizanja garancije tačne i pouzdane mere, a posebno sa aspekta nepristrasnosti, nezavisnosti i poverljivosti, s tim u vezi pohvalila je rezultate rada ovlašćenih tela u oblasti overavanja merila, kao imaoce javnih ovlašćenja.
Sastanak je vodila Lucija Dujović, pomoćnik Direktora DMDM, koja je istakla neophodnost usklađivanja eventualnih nepravilnosti u radu ovlašćenih tela sa važećim zakonskim propisima.
Na sastanku su prikazane prezentacije:
Godišnji izveštaj o radu ovlašćenih tela za 2013. godinu - Mirjana Lompar, Direkcija za mere i dragocene metale
Iskustva ATS u ocenjivanju kontrolnih tela u oblasti merila - Ljubica Živanić, Akreditaciono telo Srbije
Ovlašćena tela za overavanje merila - Trogodišnje iskustvo - Snežana Matić, Ministarstvo privrede, Sektor za infrastrukturu kvaliteta
Iskustva iz nadzora nad ovlašćenim telima - Dejan Kovačević, Direkcija za mere i dragocene metale.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0077.php
 
 
TrainMiC kurs
31. mart 2014. godine
U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale, Privredne komore Srbije i Akreditacionog tela Srbije, a pod pokroviteljstvom Evropske komisije i Instituta za referentne materijale i merenja (IRMM) kao nosioca projekta, u prostorijama Privredne komore Srbije održan je TrainMiC - Program obuke za merenja u hemiji, u periodu od 26-27. marta 2014. godine. Učesnici kursa su bili predstavnici akreditovanih laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, fakulteta, privrede i laboratorija u postupku akreditacije. Teme predstavljene na ovom kursu odnosile su se na sledivost rezultata merenja, validaciju postupaka merenja, nesigurnost rezultata merenja i internu kontrolu prema zahtevu standarda ISO/IEC 17025.
 
 
Početak letnjeg računanja vremena u 2014. godini
25. mart 2014. godine
Na osnovu Zakona o računanju vremena („Službeni list SCG” broj 20/06) letnje računanje vremena u 2014. godini počinje 30. marta 2014. godine u 2 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unapred, vreme u 2 h, 00 min, 00 s računa kao 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
Studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Zrenjanina u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
24. mart 2014. godine
Studenti treće godine Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Zrenjanina posetili su Direkciju za mere i dragocene metale 18. marta 2014. godine.
Prvi put u Nacionalnom metrološkom institutu, studenti su imali priliku da se bliže upoznaju sa ulogom Direkcije za mere i dragocene metale u obezbeđenju metrološke sledivosti u Srbiji. Studenti su prilikom posete Direkciji obišli laboratorije za masu, dužinu,termometriju, fotometriju i zapreminu.
Pored teorijskog znanja iz metrologije, koje su usvojili iz predmeta Merenje fizičkih veličina, studenti su imali priliku da se upoznaju i sa realizovanim, najtačnijim metodama etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika, kao i sa istraživanjima radi unapređenja SI jedinica, koja obavlja Direkcija, kroz ostvarenja novih i unapređenje postojećih nacionalnih etalona i obezbeđenjem metrološke sledivosti do međunarodnog nivoa.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0076.php
 
 
Učešće Direkcije za mere i dragocene metale u međunarodnom ključnom poređenju EURAMET.L-K8.2013 - EURAMET projekat 1245
24. mart 2014. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) učestvuje u ključnom poređenju EURAMET.L-K8.2013 - EURAMET projekat 1245: Etaloniranje etalona hrapavosti – meterijalizovane mere (Calibration of surface roughness standards). EURAMET.L-K8.2013 je ključno poređenje koje je pokrenuto da bi se obezbedila tehnička osnova za proveru mernih mogućnosti (CMCs) laboratorija nacionalnih metroloških instituta (NMI) u oblasti etaloniranja materijalizovanih mera hrapavosti. DMDM u ovoj oblasti merenja još uvek nema, ali planira da objavi, CMCs u bazi podataka BIPM u okviru međunarodnog aranžmana CIPM MRA, a koje ovim poređenjem treba i da potvrdi.
U poređenju učestvuje 17 nacionalnih metroloških institucija (NMI). Pilot laboratorija celokupnog poređenja je METAS, Švajcarska, koja će ujedno vršiti i kontrolna merenja stabilnosti etalona za vreme poređenja.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20140324.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0075.php
 
 
Nastavak poslovno tehničke saradnje između DMDM i ISS
21. mart 2014. godine
U okviru uspostavljene poslovno tehničke saradnje između Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Instituta za standardizaciju Srbije (ISS), 20. marta 2014. godine predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale mr Vida Živković, direktor i Boris Laštro, pomoćnik direktora, posetili su Institut za standardizaciju. Goste su dočekali direktor Instituta za standardizaciju mr Ivan Krstić i njegovi saradnici Violeta Nešković-Popović, Tatjana Bojanić, Dragan Vuksanović i Radiša Knežević. Tokom posete razmotrene su mogućnosti saradnje na zajedničkom prevođenju pojedinih delova iz enciklopedije pojmova u oblasti elektrotehnike Electropedia, zatim standarda ISO/IEC 80000, koji se bavi fizičkim veličinama i mernim jedinicama, a takođe je predložena mogućnost održavanja zajedničkih seminara u organizaciji ove dve institucije.
 
 
Međunarodni biro za tegove i mere BIPM objavio je mogućnosti merenja i etaloniranja CMCs Direkcije za mere i dragocene metale iz oblasti akustike, ultrazvuka i vibracija
11. mart 2014. godine
Dana 27. februara 2014. godine Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) objavio je mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) za 12 usluga etaloniranja iz oblasti akustike, ultrazvuka i vibracija (AUV), podoblasti zvuk u vazduhu, koje Direkcija za mere i dragocene metale sprovodi, a odnose se na etaloniranje laboratorijskih etalon mikrofona (LS1P i LS2P) primarnom recipročnom metodom etaloniranja.
Lista mogućnosti etaloniranja DMDM je dostupna na sajtu BIPM
(http://kcdb.bipm.org/AppendixC/country_list_search.asp?page=1&pge=1&CountSelected=RS&type=AUV).
 
 
Nedelja kvaliteta 2014
11. mart 2014. godine
U organizaciji Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE) i časopisa „Kvalitet i izvrsnost”, a uz podršku Ministarstva privrede Republike Srbije i Privredne komore Srbije, u periodu od 5-7. marta 2014. godine, održana je „Nedelja kvaliteta 2014”. Ova tradicionalna manifestacija, 23. po redu, okupila je brojne eksperte iz nauke, privrede i oblasti kvaliteta, kako bi kroz razmenu iskustava i primere iz prakse uspešnih organizacija, diskutovali o aktuelnim temama iz oblasti kvaliteta i poslovne izvrsnosti.
Ove godine, izloženo je preko 30 radova autora iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije, među kojima je bio i rad mr Vide Živković, direktora Direkcije za mere i dragocene metale, kojim je prikazala iskustvo Direkcije kao dobitnika Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta” 2013, apsolutnog pobednika u javnom sektoru.
Posebnu pažnju i ove godine izazvao je okrugli sto, sa izuzetno aktuelnom temom o trendovima promena u novoj verziji standarda ISO 9001, čije se objavljivanje očekuje krajem 2015. godine.
Opširnije na adresi:
http://www.fqce.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=181:nedelja-kvaliteta-2014&catid=40:nedelja-kvaliteta&Itemid=68
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0074.php
 
 
Poseta predstavnika PTB i BEV u okviru Projekta podrške infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji
7. mart 2014. godine
U okviru projekta tehničke pomoći Republike Nemačke institucijama u Republici Srbiji u oblasti infrastrukture kvaliteta, dana 4. marta 2014. godine u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale održana je radionica na temu „Notifikacija tela za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa Direktivom o merilima (MID) i Direktivom o neautomatskim vagama (NAWID)”.
Radionicu su sproveli Dr. Harry Stolz iz nacionalnog metrološkog instituta Nemačke (PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt) i Zoltan Zelenka iz nacionalnog metrološkog instituta Austrije (BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen). Radionici su prisustvovali predstavnici Direkcije, Sektora za infrastrukturu kvaliteta Ministarstva privrede, kao i Akreditacionog tela Srbije.
Materijal sa radionice
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/cr/GS0073.php
 
 
Potpisan sporazum o saradnji DMDM, PKS i ATS
27. februar 2014. godine
U cilju jačanja obrazovne i stručno-tehničke saradnje, dana 27. februara 2014. godine, direktor Direkcije za mere i dragocene metale mr Vida Živković, direktor Privredne komore Srbije Željko Sertić i v.d. direktora Akreditacionog tela Srbije Jasna Stojanović, potpisali su Sporazum o saradnji.
Cilj ovog sporazuma je, pre svega, razmena stručnih znanja, standarda, iskustava i informacija; organizovanje stručnih savetovanja, seminara i drugih skupova; saradnja na pripremi kurseva, seminara, naučnih skupova, konferencija, okruglih stolova i drugih oblika kontinualne i permanentne edukacije u oblasti infrastrukture kvaliteta.
 
 
Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila
3. februar 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 9/14 od 30. januara 2014. godine objavljen je Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila, koji stupa na snagu 7. februara 2014. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za merne sisteme za komprimovana gasovita goriva za vozila, označavanje mernih sistema, tehnička dokumentacija, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva, metode merenja, način ispitivanje tipa mernih sistema, kao i način i uslovi overavanja mernih sistema.
 
 
Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) je usvojila novi Međunarodni rečnik termina u zakonskoj metrologiji (VIML)
16. januar 2014. godine
Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) je usvojila novi Međunarodni rečnik termina u zakonskoj metrologiji (International vocabulary of terms in legal metrology). Međunarodni rečnik je objavljen kao dvojezično francusko-englesko izdanje iz 2013. godine. Rečnik je rezultat rada na usklađivanju terminologije koja se upotrebljava u oblasti zakonske metrologije.
Međunarodni rečnik termina u zakonskoj metrologiji je dostupan na adresi: http://www.oiml.org/en/files/pdf_v/v001-ef13.pdf
 
 
Pravilnik o brojilima reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3
3. januar 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 118/13 od 30. decembra 2013. godine objavljen je Pravilnik o brojilima reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3, koji stupa na snagu 7. januara 2014. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za brojila reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3, njihovo označavanje, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva, način ispitivanja tipa brojila reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja brojila reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3.
 
 
Pravilnik o medicinskim termometrima
3. januar 2014. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 118/13 od 30. decembra 2013. godine objavljen je Pravilnik o medicinskim termometrima, koji stupa na snagu 7. januara 2014. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za medicinske termometre, označavanje medicinskih termometara, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za medicinske termometre,metode merenja, način ispitivanja tipa, kao i način i uslovi overavanja medicinskih termometara.