ћирилица
latinica
 
 
 
   Arhiva > Vesti 2011  
VESTI - 2011
 
Potpisan Memorandum o razumevanju i saradnji između DMDM i IMBIH
30. decembar 2011. godine
Direkcija za mere i dragocene metale - DMDM i Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine - IMBIH potpisali su dana 4. novembra 2011. godine Memorandum o razumevanju i saradnji. Ispred DMDM Memorandum je potpisala mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, dok je ispred IMBIH Memorandum o razumevanju potpisao mr sc. Zijad Džemić, direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine.
 
 
Studenti u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
15. decembar 2011. godine
Direkcija za mere i dragocene metale je 15. decembra 2011. godine bila domaćin studentima Mašinskog fakulteta i Univerziteta "Singidunum", iz Beograda. Tom prilikom studenti su upoznati sa najznačajnijim informacijama vezanim za metrološki sistemom u Republici Srbiji sa posebnim osvrtom na ulogu DMDM, kao nacionalnog metrološkog instituta Republike Srbije. Ukratko su prezentovane laboratorije u DMDM.
Stručna poseta uključila je obilazak laboratorija Direkcije, u kojima se čuvaju nacionalni etaloni SI jedinica i primenjuju najtačnije metode etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika i uspostavljanje veze sa međunarodnim etalonima. Takođe tom prilikom studenti su se upoznali sa metodama merenja, etalonskom i mernom opremom u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje, uključujući i pitanja studenata iz sfera njihovog interesovanja.
 
 
Saradnja BIM i DMDM kroz peer visit
8. decembar 2011. godine
U Direkciji za mere i dragocene metale je 6. i 7. decembra 2011. godine realizovano kolegijalno ocenjivanje - peer visit od strane tehničkih eksperata bugarskog nacionalnog instituta, Bulgarian Institute of Metrology - BIM, u oblasti mase, temperature, vremena i frekvencije i akustike.
Na osnovu EURAMET Projekta br. 1208 i EURAMET uputstva Guide for on site visits, kolegijalno ocenjivanje sprovedeno je prema standardu ISO/IEC 17025:2005, proveravajući kako menadžment zahteve, tako i tehničke zahteve laboratorija za etaloniranje, u pomenutim oblastima za objavljene servise etaloniranja SMS u KSDB bazi BIPM i za SMS koji su u postupku revizije ili se planira njihovo prijavljivanje regionalnoj metrološkoj organizaciji u skorije vreme. U dvodnevnom veoma interaktivnom radu i kolegijalnoj atmosferi, razmenjujući ekspertska znanja, proizašla su zapažanja o sistemu upravljanja, data u izveštaju sa peer visit, koji daje osnov za unapređenje sistema upravljanja kvalitetom. Rezultati peer visit i poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom u DMDM biće prezentovani na sastanku TS-Q, 2012. godine y Varšavi, Poljska.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20111208.php
 
 
Overavanje gasomera - obuka
5. decembar 2011. godine
U Novom Sadu je 2. decembra 2011. godine u organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale u laboratorijama JP „Srbija Gas” i DP „Novi Sad - Gas” održana obuka sa ciljem da se učesnici upoznaju sa zahtevima i metodama za overavanje gasomera sa mehovima. U laboratoriji DP „Novi Sad - Gas” učesnici su upoznati sa pregledom gasomera sa mehovima na uređaju sa kritičnim mlaznicama, a u laboratoriji JP „Srbija Gas” na uređaju sa zvonom i na uređaju sa gasomerom sa tečnošću.
Obuci su prisustvovali predstavnici svih odseka za kontrolu i nadzor DMDM, Odeljenja za nadzor DMDM, kao i kolege iz laboratorije JP „Srbija Gas”.
Medijatori su bili dr Branislav Tanasić, Nikola Sovrić i Maca Radujkov iz DMDM, a u ime JP „Srbija Gas” učesnike je pozdravio Zoran Vučković, rukovodilac RiM.
 
 
MERR i DMDM - sastanak sa ovlašćenim telima za obavljanje poslova overavanja merila
25. novembar 2011. godine
U organizaciji Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) i Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) 25. novembra 2011. godine održan je zajednički sastanak sa ovlašćenim telima za obavljanje poslova overavanja merila, povodom rešavanja početnih problema, nedoumica i otvorenih pitanja sa kojima su se ta ovlašćena tela susrela u dosadašnjem radu.
Sastanak je otvorila mr Jelena Popović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja i predala vođenje sastanka mr Vidi Živković, direktoru Direkcije za mere i dragocene metale.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Direkcije za mere i dragocene metale, Akreditacionog tela Srbije i ovlašćenih tela.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20111125.php
Galerija slika http://www.dmdm.gov.rs/lt/GalerijaSlika.php
 
 
Seminar: Direkcija i ovlašćena tela - partnerstvom do pouzdanih rezulata u metrologiji za bolji život i bolju budućnost, Kladovo
11. novembar 2011. godine
U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale je u periodu od 8. do10. novembra 2011. godine u Kladovu održan Seminar: Direkcija i ovlašćena tela - partnerstvom do pouzdanih rezulata u metrologiji za bolji život i bolju budućnost.
Seminar je otvorila mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale.
Dnevni red Seminara obuhvatio je sledeća izlaganja: Rezultati rada Direkcije u toku 2011. godine; Rezultati sa 24. sastanka Generalne konferencije za tegove i mere - CGPM; Zakonodavne aktivnosti u oblasti metrologije u toku 2010. i 2011. godine; Rezultati metrološkog nadzora u 2011. godini; Prezentacija o informacijama od javnog značaja - obuka zaposlenih; Prikaz novih mogućnosti Microsoft Word 2007/2010; Ispitivanje i odobrenje tipa, teorijski deo; Prezentacije mogućnosti overavanja merila od strane ovlašćenih tela i Radionica ispitivanja i odobrenja tipa, praktični deo.
Seminaru su osim zaposlenih u Direkciji za mere i dragocene metale, prisustvovali i predstavnici ovlašćenih tela Vaga Legal d.o.o. Beograd, Mehanika MD D.O.O Trstenik; Tehnopetrol SA DOO Gadžin Han i Rohe, društvo sa ograničenom odgovornošću za spoljnu trgovinu i servisiranje Beograd, koji su prikazali svoje mogućnosti u obavljanju poslova overavanja merila.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20111111.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt//GS0015.php
 
 
Kongres metrologa 2011.
1. novembar 2011. godine
U Kladovu je u periodu od 17. do 19. oktobra 2011. godine u organizaciji Društva metrologa, a uz podršku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Direkcije za mere i dragocene metale, održan Kongres metrologa 2011., sa posebnim osvrtom na merenja u građevinarstvu.
Na Kongresu je saopšteno preko 50 referata, razvrstanih u Plenarni deo i sedam sesija (Građevinarstvo, Merenje električnih veličina I, Merenje geometrijskih veličina, Merenje električnih veličina II, Sledivost u metrologiji, Merenje protoka, temperature i toplote, Obrazovanje i obučavanje u merenjima i instrumentima).
Na Kongresu su predstavljena i saopštenja autora iz zemalja iz okruženja. Direkcija za mere i dragocene metale je imala devet saopštenja iz raznih oblasti metrologije. Radovi sa Kongresa metrologa će biti dostupni na sajtu Društva metrologa http://www.drustvometrologa.org.
 
 
Nova zakonska rešenja u oblasti metrologije
31. oktobar 2011. godine
U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale, dana 25. i 26. oktobra 2011. godine, u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, održana su predavanja u cilju predstavljanja novih zakonskih rešenja u oblasti metrologije, kao i prenošenja Direktive koja se odnosi na vage sa neautomatskim funkcionisanjem (Non-Automatic Weighing Instrument – NAWI Directive 2009/23/EC) i Direktive o mernim instrumentima (Directive 2004/227EC i 2009/137/ES on Measuring Instrumets - MID) u domaće zakonodavstvo.
Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Snežana Matić, načelnik Odeljenja za strategiju i politiku razvoja standardizacije, akreditacije i metrologije i Željko Lalić, savetnik i predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale Lucija Dujović, pomoćnik direktora Sektora za kontrolu i nadzor, Predrag Đurić, rukovodilac Grupe za masu, silu i pritisak, Dejan Kovačević, načelnik Odeljenja za metrološki nadzor, Tatjana Cincar-Vujović, šef Odseka za električne veličine, Dušan Horvat, mlađi metrolog u Odseku za električne veličine, kao i mnogobrojni proizvođači, uvoznici, zastupnici i serviseri merila mase i brojila električne energije. Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20111031.php
Galerija slika http://www.dmdm.gov.rs/lt/GalerijaSlika.php
 
 
Učešće DMDM na Konfrenciji o nauci i delu Milutina Milankovića
06. oktobar 2011. godine
U Beogradu je, 14. i 15. septembra 2011. godine, održana Prva konferencija o nauci i delu Milutina Milankovića pod nazivom: „Kalendarsko znanje i doprinos Milutina Milankovića“.
Konferenciju je, pod pokroviteljstvom Univerziteta u Beogradu, organizovalo Udruženje Milutin Milanković, uz saradnju nekoliko fakulteta, instituta, privrednih organizacija i Direkcije za mere i dragocene metale.
Ovo je bila prva iz serije konferencija, posvećenih oblastima naučnog ispoljavanja Milutina Milankovića i afirmaciji njegovih naučnih doprinosa. Cilj konferencije je bio multidisciplinarno razmatranje pitanja kalendarskog znanja sa gledišta: matematičke i astronomske teorije merenja i računanja vremena i godišnjih ciklusa; istorije kalendarskih znanja od najstarijih vremena do danas itd.
Po pozivu organizatora, mr Jadranka Marendić-Miljković iz DMDM je održala predavanje pod naslovom „Naučne osnove merenja vremena“. Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20111006.php
 
 
Sastanak radne grupe za etaloniranje
04. oktobar 2011. godine
16. sastanak EA-LC/WG ILC’s calibration održan je u periodu od 21. do 23.09.2011. godine u Berlinu. Organizator sastanka bio je DakkS , Nemačko akreditaciono telo. Sastanku kojim je predsedavao Andre Barel, koordinator radne grupe EA-LC/WG ILC’s calibration prisustvovala je predstavnica Akreditacionog tela Srbije.
Na sastanku su predstavljeni statusi tekućih PT aktivnosti i regionalnih međulaboratorijskih poređenja prema planu koji je u ranijem periodu definisan (etaloniranje akcelerometra i merača nivoa zvučnog pritiska, oblasti etaloniranja: hrapavost, torzija, snaga).
Opširnije na adresi:
http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=583&mode=thread&order=0&thold=0
 
 
Pravilnik o uslovima za priznavanje nacionalnih etalona
29. septembar 2011. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 70/11 od 23. septembra 2011. godine objavljen je Pravilnik o uslovima za priznavanje nacionalnih etalona, koji stupa na snagu 1. oktobra 2011. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za priznavanje etalona Republike Srbije kao osnove za dodeljivanje vrednosti određene veličine drugim etalonima te veličine.
 
 
Stručna obuka za jednosmernu i naizmeničnu električnu struju i električnu otpornost (Training on AC/DC current and resistance) u okviru EURAMET Focus Group, Beograd
19. septembar 2011. godine
Direkcija za mere i dragocene metale je, u okviru EURAMET Focus Group Akcionog plana za 2011. godinu bila domaćin obuke za jednosmernu i naizmeničnu električnu struju i električnu otpornost (Training on AC/DC current and resistance) od 13. do 14. septembra 2011. godine, u Beogradu.
Učesnici obuke bili su predstavnici zemalja jugoistočne Evrope: po dva metrologa Biroa za metrologiju BJR Makedonija (BoM), Instituta za metrologiju Bosne i Hercegovine (IMBiH), Zavoda za metrologiju Crne Gore (MBM), Generalne direkcije za metrologiju (DPM) i četiri metrologa iz Odseka za električne veličine Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM). Seminar je održan u saradnji sa Nacionalnim metrološkim institutom Nemačke (PTB).
Predavač je bio ekspert iz oblasti električnih veličina Torsten Funck (PTB), rukovodilac Laboratorije za AC-DC transfer i impedansu.
Obuka je bila interaktivna. Prvi dan je bio posvećen obuci iz oblasti električne otpornosti: etaloniranje merača otpornosti kao i etaloniranje etalon otpornika i kalibratora. Bilo je reči i o procedurama za bezbedan transport etalona kada je reč o etaloniranju ili međulaboratorijskom poređenju.
Etaloniranje iz oblasti jednosmerne i naizmenične električne struje (merači, izvori, pojačavači) bilo je na programu drugog dana obuke.
Za sve navedene primere diskutovani su budžeti merne nesigurnosti.
Obuka je uspešno završena. Konstatovano je od strane učesnika da bi bilo korisno da se nakon teorijske obuke organizuju i praktične obuke za konkretne veličine, u zavisnosti od potreba i interesovanja pojedinih Nacionalnih metroloških instituta.
Galerija slika http://www.dmdm.gov.rs/lt/GalerijaSlika.php
 
 
Portal TEHNIS
19. septembar 2011. godine
Sektor za infrastrukturu kvaliteta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja je kreirao portal TEHNIS (detaljnije na http://www.tehnis.merr.gov.rs), kako bi omogućio olakšano informisanje privrednih subjekata o tehničkim zahtevima, koje proizvodi moraju da zadovolje prilikom stavljanja na tržište Republike Srbije.
TEHNIS kao jedinstveni informativni centar o tehničkoj regulativi Srbije, obuhvata portal, aplikativni softver i bazu podataka sa registrima koji se odnose na tehničke propise. U skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (ZOTZ) („Službeni glasnik RS“, broj 36/09), pored registra važećih tehničkih propisa, baza podataka TEHNIS sadrži još tri registra i to:
  • registar propisa u pripremi,
  • registar imenovanih i ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti i
  • registar važećih isprava o usaglašenosti izdatih u inostranstvu
 
Sastanak EA radne grupe za medicinske laboratorije
14. septembar 2011. godine
U periodu od 15. do 16. juna 2011.godine u Dablinu, Irska, održan je sastanak radne grupe EA WG in the Health Care Sector Laboratory Medicine. Sastanku su prisustvovali predstavnici nacionalnih akreditacionih tela i predstavnici stručnih organizacija. Sastankom radne grupe je predsedavao Dr Rolf Straub (SAS).
Neke od tema koje su razmatrane na sastanku odnose se na
  • Status akreditacije medicinskih laboratorija
  • Akreditacija Point of Care Testing (POCT)
  • Pripremu obuke za tehničke ocenjivače za medicinske laboratorije
  • Direktivu koja se odnosi na medicinske uređaje (In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive- 98/79/EC)
  • Iskazivanje obima akreditacije medicinskih laboratorija
Opširnije na adresi http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=577&mode=thread&order=0&thold=0
 
 
Objava konkursa za direktora BIPM
14. septembar 2011. godine
Međunarodni komitet za tegove i mere (CIPM) poziva da se dostave prijave za mesto direktora Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM), koje će da bude upražnjeno u prvoj polovini 2014. godine, nakon penzionisanja sadašnjeg direktora, prof. dr M. Kinea.
Datum zatvaranja prijavljivanja: 1. decembar 2011.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/PDF/DirektorBIPM.pdf
 
 
Pravilnik o sadržini i obrascu evidencije, kao i načinu vođenja evidencije koju vodi ovlašćeno telo
11. avgust 2011. godine
5. avgusta 2011. godine objavljen je Pravilnik o sadržini i obrascu evidencije, kao i načinu vođenja evidencije koju vodi ovlašćeno telo, u „Službenom glasniku RS”, broj 58/11, a stupa na snagu 13. avgusta 2011. godine
Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i obrazac evidencije, kao i način vođenja evidencije koju vode privredni subjekti ili druga pravna lica koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila.
 
 
Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila
10. avgust 2011. godine
9. avgusta 2011. godine stupio je na snagu Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 57/11 od 1. avgusta 2011. godine.
Ovim pravilnikom propisuje se vrsta, oblik i način stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, kao i bliži oblik i sadržaj uverenja o overavanju merila i uverenja o odobrenju tipa merila.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestala je da važi Naredba o vrstama i oblicima žigova i drugih znakova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila („Službeni list SCG” broj 25/06).
 
 
Obuka kontrolora iz OKN-DMDM za overavanje položenih cilindričnih rezervoara volumetrijskom metodom, DEBELjAČA, 26.07.2011. godine
26. juli 2011.
Na benzinskoj stanici NIS, Blok-Promet u Debeljači, 26.07.2011. godine realizovana je obuka i demonstrirana metoda u realnim uslovima, za volumetrijski pregled rezervoara prema Metrološkom uputstvu za pregled položenih cilindričnih rezervoara volumetrijskom metodom (Glasnik DMDM, br. 3/2005). Izabran je rezervoar nazivne zapremine NV = 20 m3.
Obuku i demonstriranje metode su sproveli: Branislav Tanasić i Maca Radujkov.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vesti20110726.php
 
 
DMDM učestvovala u međunarodnom ključnom poređenju CCL-K11 nacionalnih (primarnih) etalona dužine
12. juli 2011.
Direkcija za mere i dragocene metale učestvovala je u periodu od 27. juna do 01. jula 2011. godine na međunarodnom ključnom poređenju CCL-K11 nacionalnih (primarnih) etalona dužine (key comparison of optical frequency/wavelength standards). Poređenja su obavljena u pilot laboratoriji ključnog poređenja u austrijskom nacionalnom metrološkom institutu (NMI) BEV u Beču.
CCL-K11 je ključno poređenje koje je pokrenuto da bi se obezbedila tehnička osnova za proveru mernih mogućnosti (CMCs) laboratorija nacionalnih metroloških instituta u oblasti etaloniranja optičkih frekvencija/talasnih dužina, naročito onih koji su dati pod ulazima (entries) 1.1.1 i 1.1.2 u listi Klasifikacija kalibracionih servisa u oblasti metrologije dužine (Classifications of services in length), odnosno
1.1.1 Stabilisani laseri prema definiciji (Stabilized lasers of the Mise en Pratique) i
1.1.2 Ostali stabilisani laseri (Other stabilized lasers).
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vesti20110712.php
 
 
Obuka kontrolora iz DMDM za overavenje položenih cilindričnih rezervoara geometrijskom manuelnom metodom
08. juli 2011.
Dana 16. aprila 2011. godine stupila je na snagu „Direktiva o sprovođenju postupka overavanja ploženih cilindričnih rezervoara geometrijskom manuelnom metodom“. Kako bi se odseci za kontrolu i nadzor Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) osposobili za ovu metodu overavanja merila, 10. juna 2011. godine na benzinskoj stanici NIS, Blok-Promet, Boljevc, realizovana je obuka i demonstrirana metoda u realnim uslovima. Izabran je rezervoar za merenje zapremine TNG, NV = 30 m3.
Obuku i demonstriranje metode su sproveli dr Branislav Tanasić i Nenad Milisavljević iz DMDM. Obuci su prisustvovali predstavnici odseka za kontrolu i nadzor DMDM iz Beograda, Kruševca, Niša i Novog Sada, kao i mr Predrag Grubišić, Direktor Sektora za sertifikaciju, kvalitet i metrologiju, iz NIS - Direkcije za tehnička pitanja.
 
 
Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe
29. juni 2011.
21. juna stupila je na snagu Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe, objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 43/11 od 14. juna 2011. godine.

Ovom uredbom uređuju se zakonske merne jedinice koje nisu obuhvaćene Međunarodnim sistemom jedinica (Systeme International d׳Units, SI), a koje se mogu koristiti u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poslovi metrologije, kao i način njihove upotrebe.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o zakonskim mernim jedinicama ("Službeni list SCG", broj 10/06).

Tekst Uredbe o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe na adresi:
 http://www.dmdm.rs/PDF/MJ/UredbaOOdredjenimZakonskimMernimJedinicamaINacinNjihoveUpotrebe.pdf

 
 
Uvođenje Integrisanog sistema
21. juni 2011.
Direkcija za mere i dragocene metale otpočela je novu fazu poslovanja donošenjem Odluke o uvođenju Integrisanog sistema (IS), koji podrazumeva nastojanje da se izađe u susret zahtevima tri međusobno kompatibilna standarda: ISO 9001 (upravljanje kvalitetom), ISO 18001 (upravljanje zaštitom na radu) i ISO 14001 (upravljanje životnom sredinom). Odluka o uvođenju IS je bazirana na opredeljenju da je obezbeđenje kvaliteta usluga, bezbednosti na radu, kao i zdravog i bezbednog okruženja, neophodno za uspešno poslovanje Direkcije.
 
 
Međunarodna konvencija o kvalitetu JUSK 2011
8. juni 2011.
Druga Specijalna Konferencija – Nacionalni metrološki sistem – stanje i budući razvoj u okviru Međunarodne konvencije o kvalitetu JUSK ICQ 2011, održana je 8. juna 2011. godine u Beogradu.

Konferencijom su predsedavali Lucija Dujović, pomoćnik direktora Sektora za kontrolu i nadzor Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju i zamenik rukovodioca kvaliteta DMDM i Tatjana Cincar Vujović, šef Odseka za električne veličine DMDM.

Druga Specijalna Konferencija je bila posvećena novinama u metrološkom sistemu i novinama u zakonskoj metrologiji Republike Srbije, sa posebnim akcentom na ulogu Direkcije za mere i dragocene metale, kao nacionalne metrološke institucije i značaj međulaboratorijskih poređenja. Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vesti20110608.php

 
 
Novi Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala
6. juni 2011.
Na Četvrtoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2011. godini, 25. maja 2011. godine, Narodna skupština Republike Srbije je donela Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala, koji je objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 36/11, 27. maja 2011. godine, a stupa na snagu 4. juna 2011.godine.
 
 
Etaloniranje tegova klase tačnosti M1, M2 i F2
31. maj 2011.
Etaloniranje tegova klase tačnosti M1, M2 i F2 izvodiće se u područnim odsecima za kontrolu i nadzor Direkcije za mere i dragocene metale. Svi zahtevi za etaloniranje ovih tegova se upućuju direktno u nadležne odseke za kontrolu i nadzor.
 
 
U Direkciji za mere i dragocene metale obeležen Svetski dan metrologije
20. maj 2011.
Zaposleni u Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM) obeležili su Svetski dan metrologije 20. maja 2011. godine. Svečanost je otvorila direktor DMDM mr Vida Živković.
Tom prilikom, direktor DMDM je svečano uručila sertifikate o akreditaciji DMDM od strane Akreditacionog tela Srbije. Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20110520.php
 
 
Proslava Svetskog dana metrologije
17. maj 2011.
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) i Univerzitet ''Singidunum'' su 17. maja 2011. povodom Svetskog dana metrologije, organizovali Simpozijum tipa okruglog stola. Ova godina je Međunarodna godina hemije, posvećena metrologiji u hemiji, sa sloganom: ''Hemijska merenja za naš život, naša budućnost''. Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20110517.php
 
 
U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale održan redovni godišnji sastanak EURAMET Tehničkog komiteta za akustiku, ultrazvuk i vibracije
16. maj 2011.
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), nacionalna metrološka institucija Srbije, osnivač i aktivni član Regionalne metrološke organizacije Evrope EURAMET, bila je od 11. maja do 13. maja 2011. godine domaćin redovnog godišnjeg sastanka EURAMET Tehničkog komiteta za akustiku, ultrazvuk i vibracije (EURAMET TC-AUV), u Beogradu. Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20110516.php
 
 
Radionica na temu CIPM MRA: Peer-Review Sistema menadžmenta kvalitetom, priprema CMC i interkomparacije, Skoplje
9. maj 2011.
U okviru EURAMET Focus Group Akcionog plana za 2011. godinu, u periodu od 27. do 29. aprila 2011. godine u Skoplju je održana Radionica na temu CIPM MRA: Peer-Review Sistema menadžmenta kvalitetom, priprema CMC i interkomparacije.
Na radionici su učestvovali predstavnici Nacionalnih metroloških institucija (NMI) zemalja jugoistočne Evrope, a kao predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale u radu ove radionice učestvovala je Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju i zamenik rukovodioca kvalita Direkcije. Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20110509.php
 
 
Akreditacija Direkcije za mere i dragocene metale
6. maj 2011.
29. aprila 2011. godine Akreditaciono telo Srbije (http://www.ats.rs) je objavilo da je doneta odluka o akreditaciji Direkcije za mere i dragocene metale. Prema obimu akreditacije akreditovana je Direkcija za mere i dragocene metale, Sektor za razvoj metrologije, Grupa za dimenzione veličine i akustiku, za etaloniranje graničnih planparalelnih mera interferometrijskom metodom, prema standardu ISO3650:1998 i Odsek za električne veličine, za ispitivanje brojila električne energije, u skladu sa serijom standarda SRPS EN 62053 i SRPS EN 52470. Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20110506.php
 
 
TrainMiC kurs
13-15. april 2011.
Jedanaesti po redu TrainMiC® kurs u Srbiji sa temom "Principi i primene metrologije u hemiji" održan je u periodu od 13. do 15. aprila 2011. godine u Beogradu, u Palati Srbija u saradnji sa Akreditacionim telom Srbije. Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20110504.php
 
 
Seminar „Energija i bezbednost” održan u Direkciji za mere i dragocene metale
8. april 2011.
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) je, 8. aprila 2011. godine, u svojim prostorijama u Beogradu, organizovala Seminar „Energija i bezbednost”. Učešće u radu Seminara uzelo je 13 učesnika iz Odseka za kontrolu i nadzor Beograd, Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Kruševac i Niš.
Organizacija Seminara je poverena Tatjani Cincar-Vujović, a za obuku i demonstraciju merenja bili su zaduženi mr Nada Vučijak i Dušan Horvat. Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20110412.php
 
 
Sklopljen sporazum o saradnji između Direkcije za mere i dragocene metale i Univerziteta „Singidunum“
18. mart 2011.
18. marta 2011. godine je sklopljen sporazum o poslovnoj saradnji između Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu DMDM) i Univerziteta „Singidunum“ (u daljem tekstu Univerzitet). Predmet ovog sporazuma je uspostavljanje poslovne saradnje između DMDM i Univerziteta u cilju jačanja veza u oblasti metrologije i obrazovanja studenata. Opširnije na adresi: http://www.dmdm.rs/lt/Vest20110318.php
 
 
Direkcija za mere i dragocene metale domaćin Šestog sastanka EURAMET tehničkog komiteta za kvalitet, održanog od 9. marta do 11. marta 2011. godine u Beogradu
11. mart 2011.
Direkcija za mere i dragocene metale, Nacionalna Metrološka Institucija Srbije, osnivač i aktivni član Regionalne Metrološke Organizacije Evrope EURAMET, bila je od 9. marta do 11. marta 2011. godine domaćin Šestog sastanka EURAMET Tehničkog komiteta za kvalitet (EURAMET TC-QUALITY). Učešće u radu Tehničkog komiteta za kvalitet uzelo je 57 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih Metroloških Instritucija (NMI) iz 33 države Evrope. Opširnije na adresi: http://www.dmdm.rs/lt/Vest20110311.php
 
 
Radna grupa za izradu Pravilnika o postupku ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda
3. mart 2011.
1. marta 2011. godine u prostorijama Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja održan je prvi sastanak Posebne radne grupe za izradu „Pravilnika o postupku ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda”. Sastanak je vodila rukovodilac Posebne radne grupe, pomoćnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale, Lucija Dujović. Članovi radne grupe su upoznati sa zadacima i rokovima i imali su priliku da kroz prezentaciju (3.31 MB) dobiju informacije o ovoj veoma interesantnoj oblasti metrologije koja je u razvoju.
 
 
Etaloniranje tegova klase tačnosti M1
25. februar 2011.
Od 1. marta 2011. godine etaloniranje tegova klase tačnosti M1 izvodiće se u područnim odsecima za kontrolu i nadzor Direkcije za mere i dragocene metale. Svi zahtevi za etaloniranje ovih tegova se upućuju direktno u nadležne odseke za kontrolu i nadzor.
 
 
Predlog Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala
11. februar 2011.
Od 7. februara 2011. godine u skupštinskoj proceduri se nalazi Predlog Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala. Detaljnije informacije se nalaze na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije, na stranicama http://www.parlament.gov.rs/content/cir/akta/predzakoni.asp i http://www.parlament.gov.rs/content/cir/akta/akta_detalji.asp?Id=1384&t=P.