ћир lat eng
 
 
   Vesti  
VESTI
 
Studenti Fizičkog fakulteta u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
11. april 2019. godine
Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM) posetili su 10. aprila 2019. godine studenti četvrte godine Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Cilj stručne posete bilo je upoznavanje sa radom Direkcije.
Studenti su upoznati sa usvojenom redefinicijom Međunarodnog sistema jedinica SI, metrološkim sistemom u Republici Srbiji i kao i poslovima i zadacima DMDM kao nacionalnog metrološkog instituta Republike Srbije. Prezentovane su laboratorije u DMDM u kojima se čuvaju i ostvaruju nacionalni etaloni i primenjuju najtačnije metode etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika.
 
 
Učenici osnovnih škola „Sveti Sava“ i „Dositej Obradović“ iz Kruševca u poseti Odseku za kontrolu i nadzor Kruševac
8. april 2019. godine
U susret Svetskom danu metrologije 2019. koji se ove godine obeležava pod sloganom „Međunarodni sistem jedinica, iz osnova bolji“, Direkciju za mere i dragocene metale, Odsek za kontrolu i nadzor u Kruševcu (u daljem tekstu: DMDM), 08. aprila 2019. godine posetili su učenici osnovne škole „ Sveti Sava“ sa Natašom Jasnić, nastavnicom fizike i učenici osnovne škole „Dositej Obradović“ sa Vesnom Živković, nastavnicom biologije.
U laboratoriji za masu i dužinu učenicima su imali prilike da vide terazije, vage, drvene metre i merne letve i praktično su im demonstrirane metode i postupci merenja. Priliku da razgovaraju i sa zaposlenima o komunalnim merilima- vodomerima i brojilima električne energije, gasomerima i merilima toplotne energije, zakonskoj obavezi i rokovima za overavanje ovih merila kao i postupku vanrednog pregleda merila u upotrebi. Veliki utisak na učenike je je ostavilo saznanje o tome sa kolikom pažnjom i preciznošću se mora pristupiti u radu sa opremom.
Zaposleni u Odseku za kontrolu i nadzor su se potrudili da učenicicma daju odgovore i stručna objašnjenja u vezi sa postavljenim pitanjima.
 
(19)
 
 
Studenti Visoke tehničko-tehnološke škole strukovnih studija u Kruševcu u poseti Odseku za kontrolu i nadzor Kruševac
8. april 2019. godine
Studenti Visoke tehničko-tehnološke škole strukovnih studija u Kruševcu tokom studijske posete Odseku za kontrolu i nadzor Kruševac su se upoznali sa pojmom, razvojem i značajem metrologije, nadležnostima Direkcije za mere i dragocene metale.
U laboratoriji za masu i dužinu studentima je prikazan postupak overavanja merila za dužinu (drveni metri i merne letve) i etaloniranje merila mase (tegova). Iz oblasti zapremine studenti su imali priliku da se upoznaju sa načinom pregleda sprava za merenje tečnih goriva, a veliku pažnju je studenata je privukla oblast prethodno upakovanih proizvoda.
Posebno su bili zainteresovani za komunalna merila: vodomere, električna brojila, gasomere i kalorimetre. Informacije o overavanju, rokovima periodičnih pregleda i postupku vanrednih pregleda ( na zahtev građana) studenti su dobili kroz stručno vođenje i diskusiju sa zaposlenima u Odseku za kontrolu i nadzor Kruševac.
 
(6)
 
 
OBJAVLjENA REVIZIJA VODIČA EURAMET CG19
8. april 2019. godine
Na web stranici EURAMET-a objavljena je informacija o reviziji vodiča EURAMET CG19, za određivanje merne nesigurnosti prilikom korišćnja gravimetrijske metode.
U radnoj grupi zaduženoj za reviziju dokumenta, jedan od šest članova, bila je i Ljiljana Mićić,rukovodilac Grupe za zapreminu i protok.
 
 
JAVNA RASPRAVA
8. april 2019. godine
Obaveštavamo javnost da će se javna rasprava o Nacrtu zakona o predmetima od dragocenih metala sprovesti u periodu od 10. do 30. aprila 2019. godine.
Zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu zakona o predmetima od dragocenih metala
Nacrt zakona o predmetima od dragocenih metala
Opširnije na: https://tehnis.privreda.gov.rs/vesti/zakonodavne-novine/709/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-predmetima-od-dragocenih-metala.html
 
 
Poseta učenika Grupi za kontrolu i nadzor Zrenjanin
4. april 2019. godine
U prvoj nedelji aprila 2019. godine učenici završnih razreda Hemijsko prehrambene i tekstilne škole „Uroš Predić“ iz Zrenjanina, povodom predstojećeg Svetskog dana metrologije 20. maja posetili su Grupu za kontrolu i nadzor Zrenjanin, unutrašnju organizacionu jedinicu Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM).
Učenici su kroz posetu upoznati sa značajem metrologije, kao nauke o merenjima koja je prisutna u svim oblastima ljudskog delovanja, značajem i načinom obezbeđenja metrološke sledivosti do međunarodnog nivoa kao i dugom tradicijom metrologije u Srbiji. Prikazan im je promotivni film DMDM i prezentovani su im značaj, uloga DMDM, kao nacionalne metrološke institucije.
U fizičko-hemijskoj laboratoriji Grupe za kontrolu i nadzor Zrenjanin učenicima je demonstriran postupak overavanja areometara opšte namene.
Najviše interesovanja profesora i učenika privukao je način provere ispravnosti merila koja se koriste u svakodnevnom životu.
 
(7)
 
 
Obuka u oblasti termometrije
3. april 2019.godine
Dana 27. marta 2019, godine, Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) bila je domaćin jednodnevne obuke u okviru projekta „Regional Consultansy Fund for Quality Infrastructure- South East Europe“ - Bosna and Hercegovina koju sprovodi Nacionalni metrološki institut Nemačke (PTB), u oblasti termometrije, podoblast beskontaktnog merenja temperature.
Obuku koja je bila zasnovana na razmeni dosadašnjeg iskustva u ovoj podoblasti održali su Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju i Boban Zarkov, metrolog u Grupi za dužinu, optičke veličine i akustiku. Obuka se sastojala od teorijskog i praktičnog dela u vezi principa merenja, mernih neisigurnosti, postavke metode merenja u DMDM, rezultata međunarodnog poređenja DMDM u okviru projekta EMPIR 14PRT05 EuraThermal, kao i softverskog rešenja za prikupljanje i obradu mernih rezultata.
Obuci su prisustvovali metrolozi iz nacionalnog metrološkog instituta Bosne i Hercegovine (IMBIH) i metrolozi iz DMDM. Učesnici obuke su izrazili zadovoljstvo, kako zbog dobijenih informacija, tako i zbog dobre i efikasne organizacije obuke u DMDM.
 
 
GPS Week Number Rollover
27. mart 2018. godine
U subotu 6. aprila 2019. moguće su greške u radu pojedinih GPS prijemnika.
Prema saopštenju Direkcije za mere i dragocene metale GPS prijemnici u svom radu mogu da variraju- od davanja netačnih informacija o datumu/vremenu (npr. pogrešno UTC vreme zbog greške u GPS algoritmu za konverziju GPS vremenskog podatka u UTC) do potpunog otkaza prijemnika.
Navedeni neželjeni efekti mogući su zbog događaja poznatog pod imenom GPS Week Number Rollover, koji će se desiti u subotu, 6. aprila 2019. godine.
Detaljnije o tome može se naći u integralnom saopštenju Direkcije za mere i dragocene metale.
 
 
Početak letnjeg računanja vremena u 2019. godini
22. mart 2018. godine
Na osnovu Zakona o računanju vremena (²Službeni list SCG², br. 20/06), letnje računanje vremena u 2019. godini počinje 31. marta 2019. godine u 2 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unapred, vreme u 2 h, 00 min, 00 s računa kao 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Obuka za verifikaciju automatskih vaga
6. mart 2019.godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) bila je domaćin obuke u okviru projekta Podrške infrastrukturi kvaliteta u Srbiji, koji sprovodi Nacionalni metrološki institut Nemačke (PTB), od 27. februara do 1. marta 2019. godine, iz oblasti verifikacije automatskih vaga.
Obuku je održao Goran Grgić, rukovodilac laboratorije za masu slovenačkog metrološkog instituta (MIRS). Obuka se sastojala od teorijiskog dela i prezentacije metoda ispitivanja automatskih vaga za pojedinačno merenje, automatskih dozirnih vaga i ostalih vrsta vaga, kao i praktične demonstracije metoda verifikacije automataske vage za pojedinačno merenje u prostorijama firme Sun&Dun.a.v. d.o.o.
Pored metrologa DMDM, obuci su prisustvovali i metrolozi iz nacionalnog metrološkog instituta Bosne i Hercegovine (IMBIH). Učesnici obuke su izrazili zadovoljstvo, kako zbog stečenog znanja tokom obuke, tako i zbog dobre i efikasne organizacije DMDM.
 
(10)
 
 
Učenici trećeg razreda Četvrte gimnazije u Beogradu u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
17. januar 2019. godine
Učenici trećeg razreda Četvrte gimnazije u Beogradu, posetili su Direkciju za mere i dragocene metale.
U ime Direkcije, učenike je pozdravila Ana Gajić, iz Grupe za informacione tehnologije, upoznala ih sa ulogom Direkcije u metrološkom sistemu Republike Srbije i sa stručnim poslovima iz oblasti metrologije koji Direkcija obavlja.
Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija za temperaturu, hemiju, jednosmerni električni napon, vreme, fotometriju, dužinu i akustiku gde su im predstavljene realizovane metode etaloniranja i pravci istraživanja u kojima Direkcija učestvuje.
 
(8)
 
 
Vesti - 2018 Vesti - 2017
Vesti - 2016 Vesti - 2015
Vesti - 2014 Vesti - 2013
Vesti - 2012 Vesti - 2011
Vesti - 2010 Vesti - 2009
Vesti - 2008