ћир lat eng
 
 
   Vesti  
VESTI
 
Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za akustiku, ultrazvuk i vibracije TC-AUV
22. septembar 2020. godine
Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Slobodan Zelenika i Gordana Stefanović su 17. i 18. septembra 2020. godine bili aktivni učesnici EURAMET Tehničkog komiteta za akustiku, ultrazvuk i vibracije (EURAMET TC-AUV), kao i Podkomiteta za zvuk u vazduhu (SC-A), koji su održani putem video veze.
Organizator sastanaka bio je Nacionalni metrološki institut Švajcarske METAS. Sastancima je prisustvovalo preko 30 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI) i imenovanih laboratorija (DI) iz većine evropskih zemalja.
 
 
Informacija od javnog značaja
21. septembar 2020. godine
Direkcija objavila informaciju od javnog značaja koja se odnosi na rastojanja između naplatnih stanica i portala na auto-putevima u Republici Srbiji. Podatke možete preuzeti na: http://www.dmdm.rs/lt/InformacijeOdJavnogZnacaja.php.
 
 
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku WELMEC WG 10 za merne sisteme za tečnosti koje nisu voda
18. septembar 2020. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok, je od 15. do 17. septembra 2020. godine bila aktivni učesnik WELMEC radne grupe za merne sisteme za tečnosti koje nisu voda (WELMEC WG10), koji je održan korišćenjem internet aplikacije MS Teams.
Sastanku WELMEC WG10 prisustvovalo je oko 30 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih Metroloških Instituta (NMI) i imenovanih tela (NoBo) iz većine evropskih zemalja. Sastanku su prisustvovali i predstavnici udruženja evropskih proizvođača merne opreme.
 
 
Predstavnik DMDM na godišnjem sastanaku EURAMET TS-T
17. septembar 2020. godine
Godišnji sastanak EURAMET Tehničkog komiteta za termometriju, TS-T održan je 1. i 2. septembra 2020. godine preko video veze. Predstavnik DMDM na sastanku bila je Slavica Simić, kontakt osoba TS-T i rukovodilac Grupe za termometriju. Sastanku je prisutvovao i dr Nenad Milošević ispred Laboratorije za termotehniku i energetiku, INN Vinča kao nosilac nacionalnih etalona u podoblasti koja se bavi termofizičkim veličina.
Na sastanku su razmatrani statusi aktuelnih projekata u okviru EMPIR programa, posebno aktuelnih Evropskih metroloških mreža (EMN), kao i mogućnost učešća u novom razvojnom programu pod nazivom Evropsko metrološko partnerstvo. Takođe, prezentovani su rezultati ključnih i dopunskih projekata, statusi prijavljenih mernih mogućnosti (CMC), vodiči za prihvatljiva merenja i druga tehnička pitanja u vezi sa termometrijom.
 
 
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za vreme i frekvenciju
15. septembar 2020. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Snežana Renovica, rukovodilac Odseka za električne veličine, vreme i frekvenciju je 1. i 8. jula 2020. godine bila aktivni učesnik EURAMET Tehničkog komiteta za metrologiju vremena i frekvencije (EURAMET TC-TF), koji je održan putem video veze.
Organizator sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Savezne Republike Nemačke. Sastanku EURAMET TC-TF prisustvovalo je oko 30 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih Metroloških Instituta (NMI) i imenovanih laboratorija iz većine evropskih zemalja.
 
 
Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) objavio mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) Direkcije za mere i dragocene metale iz oblasti termometrije
9. septembar 2020. godine
Dana 18. avgusta 2020. godine Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) objavio je nove mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) Direkcije za mere i dragocene metale iz oblasti termometrije i podoblasti temperature u okviru nove baze podataka KCDB 2.0.
Merna mogućnost etaloniranja otpornih i digitalnih termometara proširena je za temperaturu tečnog azota -196 °C. Više informacija koje se odnose na CMCs iz oblasti termometrije možete naći u bazi KCDB, BIPM, na linku Lista usluga Direkcije za oblast termometrije.
 
 
FOTO KONKURS
28. avgust 2020. godine
Direkcija za mere i dragocene metale ( u daljem tekstu DMDM) organizuje Foto konkurs sa temom:„Oseti metrologiju“.
Metrologija kao nauka o merenjima prisutna je u svim oblastima ljudskog delovanja. Ona se bavi mernim jedinicama i njihovim etalonima, merilima i merenjima i obuhvata sve teorijske i praktične probleme koji se odnose na merenja.
Učestvujete na konkursu slanjem svojih autorskih fotografija, na email DMDM: office@dmdm.rs sa svojim podacima (ime i prezime, kontakt telefon, email) i naznakom "ZA FOTO KONKURS".
Fotografije se dostavljaju u JPEG formatu sa minimalnom rezolucijom od 10 megapiksela.
Izbor najboljih fotografija obaviće žiri DMDM na osnovu glavnih kriterijuma konkursa: autentičnost, relevantnost na zadatu temu, estetski kvalitet i drugih kriterijuma po izboru žirija.
Konkurs je otvoren od 28. avgusta i trajaće do 1. novembra 2020.
Objavljivanje izabranih fotografija obaviće se 16. novembra 2020. godine.
Autore 12 izabranih fotografija nagradićemo „metrološkim“ paketom. Nagrađene fotografije će biti objavljene 16. novembra 2020.godine na sajtu www.dmdm.gov.rs, kao i na profilima DMDM na društvenim mrežama: Facebook, Instagram, Linkedin i Twitter.
DMDM ima pravo na korišcenje fotografija pristiglih na konkurs za promociju metrologije u bilo kojem obliku i u bilo kojem mediju. Pri tome će DMDM nastojati da navede ime autora, ali ne odgovara ukoliko to uredništvo drugog medija ne učini. Pri ovakvom korišcenju DMDM se oslobađa od bilo kakvih potraživanja od strane autora fotografija na konkursu.
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti mernih transformatora
6. avgust 2020. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Odsek za električne veličine, vreme i frekvenciju, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje u oblasti mernih transformatora:
1. Etaloniranje etalon naponskog mernog transformatora
Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 1. oktobra 2020. godine na e-mail: office@dmdm.rs ili rdereta@dmdm.rs.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja, kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja.
U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija, DMDM će naknadno odrediti datum početka navedene aktivnosti.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 33.600,00 RSD.
 
 
Objavljen Pravilnik o kriterijumima za određivanje visine troškova overavanja merila
4. avgust 2020. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 104/20 od 31. jula 2020. godine objavljen je Pravilnik o kriterijumima za određivanje visine troškova overavanja merila.
 
 
Republika Srbija postala punopravni član Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala
8. jul 2020. godine
Konvencija o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II stupila je na snagu za Republiku Srbiju 24. juna 2020. godine, čime je Republika Srbija postala punopravni član ove Konvencije
(https://hallmarkingconvention.org/en/members).
Donošenjem Zakona o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 4/20) od 5. marta 2020. godine, koji je stupio na snagu 13. marta 2020. godine, stvoreni su preduslovi za ostvarivanje punopravnog članstva Republike Srbije u Konvenciji.
Opširnije.
 
 
Objavljen Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli
8. jul 2020. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 93/20 od 25. juna 2020. godine objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli .
 
 
Objavljeni su Pravilnici za merila koja su sastavni deo medicinskih sredstava
8. jul 2020. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 92/20 od 29. juna 2020. godine objavljeni su Pravilnici za merila koja su sastavni deo medicinskih sredstava.
  1. Pravilnik o overavanju elektrokardiografa
  2. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo infuzionih i perfuzionih pumpi
  3. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo anestezioloških sistema
  4. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo defibrilatora
  5. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo dijaliznih aparata
  6. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora i reanimacinih toplih stolova
  7. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo respiratora
  8. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo ultrazvučnih fizioterapeutskih uređaja
  9. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenta
  10. Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo visokofrekvencijskih hirurških noževa i visokofrekvencijskog hirurškog pribora
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti vremena i frekvencije
3. jul 2020. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Odsek za električne veličine, vreme i frekvenciju, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje u oblasti vremena i frekvencije i to:
1. Etaloniranje etalona vremena i frekvencije
Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 15. oktobra 2020. godine na email: office@dmdm.rs ili renovica@dmdm.rs.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja, kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja.
U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija, DMDM će naknadno odrediti datum početka navedene aktivnosti.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 33.600,00 RSD.
 
 
OBJAVLjENA VERZIJA 2.0 EURAMET VODIČA BROJ 21 IZ OBLASTI ZAPREMINE TEČNOSTI
18. jun 2020. godine
Na web stranici EURAMET-a objavljena je verzija 2.0 (05/2020) EURAMET vodiča broj 21 - Guidelines on the Calibration of Standard Capacity Measures Using the Volumetric Method.
Autori su: Elsa Batista (IPQ, Portugalija), Matjaz Gaber (MIRS, Slovenija), Zoe Metaxiotou (EIM, Grčka), Andrea Malengo (INRIM, Italija), Ljiljana Mićić (DMDM, Srbija), Erik Smits (VSL, Holandija), Urska Turnšek (MIRS, Slovenija), Teresa Vicente (CEM, Španija).
 
 
Novi sertifikati o akreditaciji
8. jun 2020. godine
Direkcija za mere i dragocene metale sprovodi aktivnosti ispitivanja i etaloniranja, održavajući i unapređujući, delom akreditovan a delom samodeklarisan, sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025.
U trećem ciklusu akreditacije, Akreditaciono telo Srbije potvrdilo je usaglašenost aktivnosti ispitivanja i etaloniranja Direkcije, sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.
Usluge koje akreditovane laboratorije Direkcije za etaloniranje merila protoka, merila pritiska, mera dužine i akreditovane laboratorije za ispitivanje brojila električne energije, taksimetara, predmeta od dragocenih metala i vaga sa neautomatskim funkcionisanjem pružaju korisnicima, dostupne su u katalogu usluga http://www.dmdm.rs/PDF/KatalogUslugaDMDM2020_cr.pdf.
Informacije o obimu akreditacije dostupne su ovde: http://www.dmdm.rs/cr/SistemKvaliteta.php.
 
 
Svetski dan metrologije – 20. maj 2020. godine
Merenja u svetskoj trgovini
20. maj 2020. godine
20. maj je Svetski dan metrologije kojim se obeležava godišnjica potpisivanja Metarske konvencije 1875. godine. Ovaj sporazum omogućava osnovu za jedinstven sistem merenja širom sveta, koji pruža podršku naučnim otkrićima i inovacijama, industrijskoj proizvodnji i međunarodnoj trgovini, kao i unapređenju kvaliteta života i zaštiti svetske životne sredine.
Tema Svetskog dana metrologije 2020. je: Merenja u svetskoj trgovini. Ova tema je izabrana kako bi se podigla svest o važnoj ulozi koju merenja igraju u omogućavanju pravedne svetske trgovine, obezbeđujući da proizvodi ispune standarde i propise, zadovoljavajući očekivanja korisnika u pogledu kvaliteta.
Širom sveta nacionalni metrološki instituti neprekidno unapređuju metrologiju razvijajući i potvrđujući nove tehnike merenja sa većim nivoom tačnosti. Nacionalni metrološki instituti učestvuju u mernim poređenjima koja koordinira Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) i na taj način obezbeđuju pouzdanost rezultata merenja širom sveta.
Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) razvija međunarodne preporuke, čiji je cilj ujednačavanje i usklađivanje metroloških zahteva u mnogim oblastima. OIML takođe upravlja OIML Sitemom za sertifikaciju (OIML-CS) koji omogućava međunarodno priznanje i svetsku trgovinu merilima koja podležu zakonskoj kontroli.
Ovi međunarodni metrološki sistemi daju potrebnu sigurnost i pouzdanost da su merenja tačna, pružaju zdravu osnovu za današnju svetsku trgovinu i pomažu nam da se pripremimo za izazove koji nas čekaju u budućnosti.
Svetski dan metrologije
 
 
Objavljen Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila
23. april 2020. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 44/20 od 27. marta 2020. godine objavljen je Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila. Ovaj pravilnik stupa na snagu 4. aprila 2020. godine.
Pravilnikom o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila propisuju se zahtevi za merne sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila, označavanje mernih sistema, tehnička dokumentacija, način utvrđivanja ispunjenosti ѕahteva, metode merenja, način odobrenja tipa mernih sistema, kao i način i uslovi overavanja mernih sistema.
Ovaj pravilnik primenjuje se na merne sisteme koji su namenjeni za točenje komprimovanog prirodnog gasa, komprimovanog gasovitog vodonika, biogasa, mešavine gasa ili drugih komprimovanih gasovitih goriva u drumska vozila, železnička vozila, brodove, boce i avione
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila („Službeni glasnik RS”, broj 9/14).
 
 
Početak letnjeg računanja vremena u 2020. godini
23. mart 2020. godine
Na osnovu Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/06), letnje računanje vremena u 2020. godini počinje 29. marta 2020. godine u 2 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unapred, vreme u 2 h, 00 min, 00 s računa kao 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II
12. mart 2020. godine
Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II objavljen je u „Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori”, broj 4/20 od 5. marta 2020. godine i stupa na snagu 13. marta 2020. godine.
Donošenjem ovog zakona stvoreni su preduslovi za ostvarivanje punopravnog članstva Republike Srbije u Konvenciji o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala (u daljem tekstu: Konvencija).
Konvencija je višestrani međunarodni ugovor koji je do danas zaključilo 20 država i u kojoj RS kao država aplikant trenutno ima status posmatrača.
Punopravno članstvo Republike Srbije u Konvenciji doprineće smanjenju troškova izvoza predmeta od dragocenih metala jer za predmete koji su u Direkciji za mere i dragocene metale označeni žigom Konvencije „CCM” (Common Control Mark) neće postojati obaveza dodatnog ispitivanja i/ili žigosanja u inostranstvu. Time se povećava konkurentnost domaćih proizvođača predmeta od dragocenih metala na inostranom tržištu, što je od posebnog značaja, imajući u vidu da ovu delatnost u Republici Srbiji pretežno obavljaju mikro i mala preduzeća.
Sticanjem punopravnog članstva RS u Konvenciji omogućiće se da se predmeti od dragocenih metala koji su označeni žigom Konvencije i koji su propisanog stepena finoće, mogu staviti na tržište Republike Srbije bez dodatnog ispitivanja odnosno žigosanja.
 
 
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za metrologije u hemiji
21. februar 2020. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji je od 5. do 7. februara 2020. godine bila aktivni učesnik EURAMET Tehničkog komiteta za metrologije u hemiji (EURAMET TC-MC) kao i na sastanku potkomiteta za organske i bio analize i gasne analize u Bernu, Švajcarska.
Sastanku EURAMET TC-MC prisustvovalo je preko 60 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih Metroloških Instituta (NMI) i imenovanih laboratorija iz većine evropskih zemalja.
 
 
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za fotometriju i radiometriju
21. februar 2020. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Boban Zarkov, metrolog za optičke veličine Grupe za dužinu, optičke veličine i akustiku je od 27. januara do 1. februara 2020. godine bio aktivni učesnik EURAMET Tehničkog komiteta za fotometriju i radiometriju u Kišnji, Moldavija.
Organizator sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Moldavije. Sastanku je prisustvovalo 19 učesnika iz nacionalnih metroloških instituta kao i 11 gostiju iz institucija koje aktivno učestvuju u radu EURAMET-a.
 
 
Objavljen Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila
18. februar 2020. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 13/20 od 14. februara 2020. godine objavljen je Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila, koji stupa na snagu 22. februara 2020. godine.
 
 
Objavljen Pravilnik o analizatorima za merenje sadržaja proteina u žitu
10. januar 2020. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 96/19 od 31. decembra 2019. godine objavljen je Pravilnik o analizatorima za merenje sadržaja proteina u žitu, koji je stupio na snagu 8. januara 2020. godine.
Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi za analizatore za merenje sadržaja proteina u zrnima žitarica i semenkama uljarica, označavanje tih merila, dokumentacija, način utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva za ta merila, metode merenja, način odobrenja tipa, kao i način i uslovi overavanja tih merila.
 
 
Vesti - 2019 Vesti - 2018
Vesti - 2017 Vesti - 2016
Vesti - 2015 Vesti - 2014
Vesti - 2013 Vesti - 2012
Vesti - 2011 Vesti - 2010
Vesti - 2009 Vesti - 2008