ћир lat eng
 
 
   Sistem kvaliteta  
SISTEM KVALITETA
Direkcija za mere i dragocene metale je posvećena pružanju kvalitetne usluge svim našim korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije i standardima najvišeg nivoa, vodeći računa o stalnoj privrženosti i prevenciji zaštite životne sredine i bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu. Dokumentacija integrisanog sistema kvaliteta u skladu sa SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001, kao i dokumentacija sistema kvaliteta za laboratorije u skladu sa SRPS ISO 17025 demonstrira našu posvećenost.
 
Politika kvaliteta:
Politika integrisanog sistema menadžmenta
 
Akreditacije:
ATS No. 01-339: Sertifikat o akreditaciji za poslove ispitivanja / Obim akreditacije
ATS No. 02-039: Sertifikat o akreditaciji za poslove etaloniranja / Obim akreditacije
 
Sertifikacije:
Sertifikat SRPS ISO 9001:2015
Sertifikat SRPS ISO 14001:2015
Sertifikat SRPS OHSAS 18001:2008
 
Kontakt
Predstavnik rukovodstva za kvalitet Tamara Đekić
telefon: 011 202 44 50
faks: 011 21 81 668
E-mail: tamaradjekic@dmdm.rs
   
Adresa Direkcija za mere i dragocene metale
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija
 
 
   
Kontakt