ћир lat eng
 
 
  O nama > Organizacija > Sektor za kontrolu i nadzor  
SEKTOR ZA KONTROLU I NADZOR
 
Poslovi i zadaci
U Sektoru za kontrolu i nadzor obavljaju se poslovi koji se odnose na:
 • učestvovanje u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti zakonske metrologije i dragocenih metala;
 • nadzor nad primenom i sprovođenjem Zakona o metrologiji i drugih propisa u oblasti metrologije;
 • nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica; metrološki nadzor uključujući nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima, kao i nadzor nad stručnim radom ovlašćenih tela;
 • ispitivanja količina u prethodno upakovanim proizvodima;
 • overavanje, odnosno pregled merila za čije overavanje nema ovlašćenih tela;
 • vođenja evidencija i registara merila koja podležu zakonskoj kontroli;
 • obezbeđivanje metroloških informacija iz delokruga Sektora koje su od javnog interesa;
 • predstavljanje Republike Srbije u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama i uspostavljanje saradnje sa međunarodnim i evropskim organizacijama i institucijama drugih država za metrologiju u oblasti zakonske metrologije;
 • saradnja sa drugim organima, privrednim subjektima i javnim službama, u oblasti metrologije;
 • sprovođenje metroloških ekspertiza;
 • nadzor nad primenom i sprovođenjem Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala i drugih propisa u oblasti dragocenih metala;
 • ispitivanje sastava i finoće probnih igala od dragocenih metala;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje znaka proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala i donošenje rešenja o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala;
 • ispitivanje sastava i finoće predmeta od dragocenih metala i obavljanje analiza legura od kojih se izrađuju predmeti od dragocenih metala;
 • obavljanje nadzora nad održavanjem propisanih uslova kod proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala kojima je izdato rešenje o znaku proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika, nadzora nad održavanjem propisanih uslova u poslovnim prostorijama proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika predmeta od dragocenh metala, nadzora nad radom ovlašćenih tela;
 • pripremu podataka za Registar ovlašćenih tela, vođenje evidencija i registara o pregledu predmeta od dragocenih metala, kao i druge poslove iz ove oblasti.
U Sektoru za kontrolu i nadzor obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:
Kontakt
V.D. Pomoćnika direktora:
telefon: 011 20 24 400 ; 011 32 82 736
faks: 011 21 81 668
   
Adresa Direkcija za mere i dragocene metale
Sektor za kontrolu i nadzor
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija
 
 
   
Poslovi i zadaci
   
Odsek za kontrolu i nadzor Beograd
   
Odsek za kontrolu i nadzor Niš
   
Odsek za kontrolu i nadzor Kruševac
   
Grupa za kontrolu i nadzor Novi Sad
   
Grupa za kontrolu i nadzor Subotica
   
Grupa za kontrolu i nadzor Zrenjanin
   
Odsek za overavanje merila
   
Grupa za nadzor nad predmetima od dragocenih metala
   
Odsek za kontrolu nad predmetima od dragocenih metala
   
Kontakt