ћир lat eng
 
 
 
  O nama > Organizacija > Samostalni izvršilac izvan svih unutrašnjih jedinica  
SAMOSTALNI IZVRŠILAC IZVAN SVIH UNUTRAŠNjIH JEDINICA
Poslovi i zadaci
Samostalni izvršilac obavlja savetodavne poslove za oblast opšte i zakonske metrologije. Prati, istražuje i proučava razvoj metrologije u svetu sa ciljem unapređenja metrologije u Republici Srbiji; prati i analizira dokumenta međunarodnih i regionalnih organizacija u oblasti metrologije sa ciljem njihove primene u Republici Srbiji; izrađuje studije, elaborate, analize i projekte koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike u oblasti metrologije; sarađuje sa organima državne uprave i sarađuje sa preduzeđima u vezi sa poslovima koji se odnose na poslove u oblasti metrologije; koordinira rad stručnih komisija za pojedine oblasti metrologije; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.
 
Kontakt
Dr Branka Radanov
telefon: 011 20 24 414
E-mail: radanov@dmdm.rs
   
Adresa Direkcija za mere i dragocene metale
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija
 
 
   
Poslovi i zadaci
   
Kontakt