ћир lat eng
 
 
  O nama > Organizacija > Odsek za poslove ljudskih resursa i pravne poslove  
ODSEK ZA POSLOVE LjUDSKIH RESURSA I PRAVNE POSLOVE
Poslovi i zadaci
Odsek za poslove ljudskih resursa i pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: pripremu nacrta i predloga opštih i drugih akata; praćenje i sprovođenje zakona i propisa značajnih za rad Direkcije; pripremu propisa iz oblasti zakonske metrologije i dragocenih metala; sprovođenje postupka ovlašćivanja za poslove overavanja merila; saradnju sa Državnim pravobranilaštvom i pravosudnim organima; pripremu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, ostvarivanje prava, dužnosti i odgovornosti zaposlenih iz rada i po osnovu rada; obavljanje personalnih poslova, obavljanje kancelarijskih, evidencionih i dokumentacionih poslova.
 
Kontakt
Šef Odseka Sonja Milojković
telefon: 011 20 24 442
faks: 011 21 81 728
E-mail: sonjamilojkovic@dmdm.rs
   
Pisarnica telefon: 011 20 24 415
   
Adresa Direkcija za mere i dragocene metale
Odsek za poslove ljudskih resursa i pravne poslove
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija
 
 
   
Poslovi i zadaci
   
Kontakt