ћир lat eng
 
 
   O nama > Organizacija > Sektor za razvoj metrologije > Odsek za električne veličine  
ODSEK ZA ELEKTRIČNE VELIČINE
Električna merenja imaju veliki značaj u skoro svim oblastima istraživanja i razvoja, industrijskih aktivnosti, kvaliteta života i okoline. Neelektrične veličine se transformišu, obrađuju, čuvaju i prenose električnim putem. Zato, merenja električnih veličina imaju ključnu ulogu u metrologiji.
Prva električna merenja u oblasti metrologije na teritoriji Republike Srbije vezana su za overavanje brojila električne enegrije.
Krajem sedamdesetih godina XX veka, počela su prva poređenja etalona jednosmernog električnog napona i električne otpornosti sa BIPM-om i dobijeni prvi sertifikati o sledivosti naših etalona prema međunarodnim. Od tada se sledivost do SI održava kontinuirano.
 
Poslovi i zadaci
U ovom Odseku obavlja se istraživanje i razvoj u oblasti merenja električnih veličina.
U domenu naučne, industrijske i zakonske metrologije, Odsek za električne veličine sprovodi etaloniranje etalona i ispitivanje merila za potrebe svih korisnika, među kojima su najčešće akreditovane laboratorije, proizvođači merila i naučno istraživačke institucije. Osim stručnih saveta, Odsek za električne veličine nudi širok spektar mogućnosti etaloniranja i merenja koje su potpuno pokrivene integrisanim menadžmentom kvaliteta.
Odsek za električne veličine poseduje nacionalne etalone za jednosmerni električni napon, naizmenični električni napon (AC-DC transfer), električnu otpornost, električnu snagu, električnu energiju i odnos transformacije naizmenične električne struje i naizmeničnog električnog napona.
 
Laboratorije:
 
Laboratorija za jednosmerni električni napon i jednosmernu električnu struju
Laboratorija za naizmenični električni napon i naizmeničnu električnu struju
Laboratorija za električnu otpornost
Laboratorija za električnu snagu
Laboratorija za električnu energiju
Laboratorija za odnos transformacije naizmenične električne struje i naizmeničnog električnog napona
Laboratorija za električnu kapacitivnost i električnu induktivnost
 
Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMSs)
Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMS) se stalno proširuju, poboljšavaju i održavaju kao što je objavljeno na internet adresi: https://kcdb.bipm.org/appendixC/EM/RS/EM_RS.pdf
 
Akt o akreditaciji (Laboratorija za električnu energiju)
Odsek za električne veličine ima serifikate o akreditaciji kojima se potvrđuje kompetentnost za obavljanje poslova ispitivanja brojila aktivne i reaktivne električne energije, u skladu sa serijom standarda SRPS EN 50470-2:2009, SRPS EN 50470-3:2009, SRPS EN 62053-11:2008, SRPS EN 62053-21:2008, SRPS EN 62053-22:2008 i SRPS EN 62053-23:2008.
 
 
Stručni radovi
Objavljeni stručni radovi metrologa Odseka za električne veličine:
 
Projekti
U Odseku za električne veličine urađeni su sledeći projekti:
 1. Euramet project peer visits and reviews of QMSs in BIM and DMDM, Ref. 1208, started: 2011-11-01: Department for Electrical Measurement of Bulgarian Institute of Metrology (BIM), Bulgaria in the technical fields: DCV, ACV and ACI, Peers: Jelena Pantelić-Babić, PhD, Jasmina Lazarević (05 and 06 November 2018)
 2. Bilateralno poređenje: Etaloniranje etalon kondenzatora, Protokol RT-E-S-1-2018, DMDM 2018.
 3. BP-E-NT-1-2017 Bilateralno poređenje, etaloniranje naponskih transformatora, DMDM 2017.
 4. PT šema, etaloniranje mernih transformatora, PT-E-MT-1-2016.
 5. Comparison of the Josephson Voltage Standards of the DMDM and the BIPM (part of the ongoing BIPM key comparison BIPM.EM-K10.b), June 2015.
 6. Bilateral comparison of 1 V and 10 V standards between the DMDM (Serbia) and the BIPM, January to March 2014 (part of the ongoing BIPM key comparison BIPM.EM-K11.a and b), February 2014.
 7. PT šema, Etaloniranje DCACR, Protokol - PT-E-DCACR-1-2014.
 8. PT šema, etaloniranje brojila električne energije, Protokol - PT-E-VEE-1-2013.
 9. Interlaboratorijsko poređenje, Etaloniranje naponskih i strujnih mernih transformatora, DMDM 2012.
 10. Euramet project 1187, Euramet.EM-S37, Comparison of Instrument Current Transformers up to 10 kA, June 2012.
 11. Bilateralno poređenje, Etaloniranje brojila alektrične energije, Protokol RT-E-VEE-1-2012, DMDM 2012.
 12. Bilateralno poređenje: Etaloniranje digitalnih multimetara, Protokol RT-E-DMM-2-2011, DMDM 2011
 13. Euramet project peer visits and reviews of QMSs in BIM and DMDM, Ref. 1208, started: 2011-11-01: Department for Electrical Measurement of Bulgarian Institute of Metrology (BIM), Bulgaria in the technical field of electrical energy, Peer: Zoran Šofranac, MSc. (04 and 05 December 2012)
 14. Euramet project 1013, Peer-Review of the Department for Electrical Quantities of the Directorate of Measures and Precious Metals (DMDM), Serbia in the technical fields: DC voltage, current and resistance, AC/DC transfer, AC voltage and current, power&energy and phase, Peers: Dr. Beat Jeckelmann, Dr. H. Bachmair (17.10.2007.)
 15. PT šema, Etaloniranje digitalnih multimetara, Protokol RT-E-DMM-1-2010, DMDM 2010.
 16. ELF-5 Bilateral comparison - Calibration of energy meter between EIM, Greece and DMDM, Serbia, 2010.
 17. CARDS 2006 PT 3 Electrical energy, “Intercomparison with static meter for active energy class 0,5S”, proficiency testing in accordance with IEC 62053-22:2003. (15.04.2008. to 29.04.2008.)
 18. Euramet project 1013, Peer-Review of the Department for Electrical Quantities of the Directorate of Measures and Precious Metals (DMDM), Serbia in the technical fields: DC voltage, current and resistance, AC/DC transfer, AC voltage and current, power&energy and phase, Peers: Dr. Beat Jeckelmann, Dr. H. Bachmair (17.10.2007.)
 19. Bilateral comparison of dcv reference standard CMI to DMDM (04.08.2006. to 29.08.2006.)
 20. Euromet key comparisom suplementing CCEM K-5, "Comparison of AC power at 50 Hz" (01.06.2005. to 30.06.2005.)
 21. Euromet EM-K10, "Key Comparison of Resistance Standards of 100 Ω" (07.10.2004. to 26.10.2004.)
 
Kontakt
Odsek za električne veličine telefon: 011 20 24 479
faks: 011 21 81 668
   
Metrolozi Marina Pavićević, dipl.inž.
telefon: +381 11 20 24 401
mobilni: +381 66 860 4106
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: marinapavicevic@dmdm.rs
   
Rade Dereta, dipl. inž.
telefon: +381 11 20 24 408
mobilni: +381 66 860 4089
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: radedereta@dmdm.rs
   
Jasmina Lazarević, dipl. inž.
telefon: +381 11 20 24 401
mobilni: +381 66 860 4095
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: jasminas@dmdm.rs
   
Adresa Direkcija za mere i dragocene metale
Odsek za električne veličine
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija
 
 
   
Poslovi i zadaci
   
Laboratorije
   
Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMSs)
   
Projekti
   
Stručni radovi
   
Kontakt