ћир lat eng
 
 
  Obrasci  
OBRASCI

Obaveštenje u vezi sa upotrebom pečata privrednih subjekata

   Odredbom člana 25. stav 3 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 44/2018 od 08.06.2018.) propisano je da se privrednom društvu ne može posebnim propisom uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva. Postupanje suprotno navedenoj odredbi predstavlja povredu pozitivnih propisa Republike Srbije.
 
Metrologija:
Zahtev za sertifikaciju / odobrenje tipa merila
Zahtev za ocenjivanje sistema kvaliteta - Modul D
Zahtev za ocenu usaglašenosti – Modul G
Zahtev za vanredni pregled merila u upotrebi
Zahtev za ispitivanje / etaloniranje
A Request for Testing / Calibration
Zahtev za etaloniranje referentnog materijala
Zahtev za overavanje merila
Prilog 1 – Prilog zahteva za overavanje
Zahtev za prvu verifikaciju merila
Prilog 1 – Prilog zahtevu za prvu verifikaciju
Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova overavanja merila
Zahtev za obnavljanje rešenja kojim je utvrđena ispunjenost uslova za obavljanje poslova overavanja merila (obnavljanje ovlašćivanja)
Obaveštenje o tehničkim i kadrovskim promenama ovlašćenog tela
Zahtev za izmenu ovlašćenja za obavljanje poslova overavanja merila
Zahtev za ukidanje ovlašćenja za obavljanje poslova overavanja merila
Zahtev za zaduživanje žigova
Zahtev za razduživanje žigova
Zahtev za priznavanje nacionalnog etalona i imenovanje nosioca nacionalnog etalona
Zahtev za izdavanje izveštaja o međulaboratorijskom poređenju
Zahtev za sprovođenje metrološke ekspertize
Zahtev za izdavanje znaka usaglašenosti za merne boce sa metrološkim zahtevima
Zahtev za vanredno ispitivanje usaglašenosti prethodno upakovanih proizvoda sa metrološkim zahtevima
Zahtev za izdavanje sertifikata o usaglašenosti prethodno upakovanog proizvoda označenog sa znakom - e znak
Obrazac prijave za polaganje Stručnog ispita
Dragoceni metali
Zahtev za kvantitativnu hemijsku analizu
Zahtev za dobijanje znaka proizvođača
Zahtev za dobijanje znaka uvoznika, odnosno zastupnika
Zahtev za utvrđivanje uslova za ispitivanje i žigosanje u poslovnim prostorijama
Zahtev za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala
Zahtev za ukidanje znaka proizvođača/uvoznika, odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala
Obaveštenje proizvođača predmeta od dragocenih metala o sprovođenju usaglašenosti predmeta na osnovu propisane dokumentacije
 
Kontrolne liste za obavljanje poslova nadzora
Kontrolna lista za nadzor nad merilima
Kontrolna lista za nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima
Kontrolna lista za nadzor nad predmetima od dragocenih metala
 
Fiskalni uređaji
Fiskalne kase
 
Izjava 1
Izjava 2
Kvalifikacioni formular
 
Terminali za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa
 
Izjava 1
Izjava 2
Izjava 3
Kvalifikacioni formular
 
Ukoliko vaši zahtevi nisu ispunjeni pruženom uslugom, molimo vas da nas o tome obavestite, putem obrasca za prigovor koji možete da nađete ovde.