ћир lat eng
 
 
  Obrasci  
OBRASCI

Obaveštenje u vezi sa upotrebom pečata privrednih subjekata

   Odredbom člana 25. stav 3 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 44/2018 od 08.06.2018.) propisano je da se privrednom društvu ne može posebnim propisom uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva. Postupanje suprotno navedenoj odredbi predstavlja povredu pozitivnih propisa Republike Srbije.
 
Metrologija:
Zahtev za ocenjivanje sistema kvaliteta
Zahtev za sertifikaciju merila
Zahtev za vanredni pregled merila u upotrebi
Zahtev za ispitivanje/etaloniranje
Zahtev za ispitivanje/etaloniranje (EN)
Zahtev za etaloniranje referentnog materijala
Zahtev za odobrenje tipa
Zahtev za overavanje
Prilog 1 – Prilog zahteva za overavanje
Zahtev za prvu verifikaciju
Prilog 1 – Prilog zahtevu za prvu verifikaciju
Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova overavanja merila
Zahtev za obnavljanje rešenja kojim je utvrđena ispunjenost uslova za obavljanje poslova overavanja merila (obnavljanje ovlašćivanja)
Zahtev za zaduživanje žigova
Zahtev za razduživanje žigova
Dragoceni metali
Zahtev za kvantitativnu hemijsku analizu
Zahtev za dobijanje znaka proizvođača
Zahtev za dobijanje znaka uvoznika, odnosno zastupnika
Zahtev za utvrđivanje uslova za ispitivanje i žigosanje u poslovnim prostorijama
Zahtev za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala
 
Kontrolne liste za obavljanje poslova nadzora
Kontrolna lista za nadzor nad merilima
Kontrolna lista za nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima
Kontrolna lista za nadzor nad predmetima od dragocenih metala
 
Fiskalni uređaji
Fiskalne kase
 
Izjava 1
Izjava 2
Kvalifikacioni formular
 
Terminali za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa
 
Izjava 1
Izjava 2
Izjava 3
Kvalifikacioni formular