ћир lat eng
 
 
 
   O Mernim jedinicama  
O MERNIM JEDINICAMA
Zakonska merna jedinica je jedinica čija je upotreba propisana Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe (“Službeni glasnik RS”, broj 43/2011).
 
Zakonske merne jedinice u Republici Srbiji su:
  1. merne jedinice međunarodnog sistema jedinica (SI), osnovne i izvedene jedinice,
  2. decimalni umnošci i delovi jedinica (SI),
  3. druge jedinice navedene u Uredbi,
  4. kombinovane merne jedinice.
Pravila upotrebe i pisanja mernih jedinica i fizičkih veličina propisana su Zakonom o metrologiji („Službeni glasnik RS“, broj 15/2016) i Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe („Službeni glasnik RS”, broj 43/2011) a dokumentovana u standardima SRPS ISO 31 i SRPS ISO 1000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Osnovne
   
Izvedene
   
Decimalni umnošci
   
Druge jedinice
   
Kombinovane jedinice
   
Pravila