ћир lat eng
 
 
 
   Mapa sajta  
MAPA SAJTA
POČETNA
O NAMA
Organizacija
 
Organizaciona šema
  Sektor za razvoj metrologije
 
O Sektoru
  Odsek za električne veličine
  Grupa za metrologiju u hemiji
  Grupa za vreme, frekvenciju i distribuciju vremena
  Grupa za dužinu, optičke veličine i akustiku
  Odsek za masu, silu i pritisak
  Grupa za zapreminu i protok
  Grupa za termometriju
  Sektor za kontrolu i nadzor
 
O Sektoru
  Odeljenje za metrološki nadzor
  Grupa za nadzor nad predmetima od dragocenih metala
  Odsek za kontrolu predmeta od dragocenih metala
  Odsek za kontrolu i nadzor Beograd
  Odsek za kontrolu i nadzor Niš
  Odsek za kontrolu i nadzor Kruševac
  Grupa za kontrolu i nadzor Novi Sad
  Grupa za kontrolu i nadzor Subotica
  Grupa za kontrolu i nadzor Zrenjanin
  Grupa za finansijske poslove
  Grupa za stručno-operativne poslove
  Odsek za pravne i opšte poslove
  Grupa za informacione tehnologije
  Grupa za sertifikaciju
  Sistem kvaliteta
  DMDM nadležnost
  Istorijat
  Deklaracija
  Gde se nalazimo
USLUGE
Odobrenje tipa merila
  Overavanje merila
  Etaloniranje etalona i merila
  Dragoceni metali - usluge
  Fiskalni uređaji
 
O fiskalnim uređajima
  Podnošenje zahteva
  Takse i naknade
  Upitnik za korisnike
OBRASCI
KONTAKT
Kontakt formular
PRETRAŽIVANJE SAJTA
 
 
DOKUMENTI
ZAKONI
  PODZAKONSKI PROPISI
  OSTALI PROPISI
  INTERNI AKTI
  OIML dokumenti
  WELMEC vodiči
  Sistematizacija
MERNE JEDINICE
O mernim jedinicama
  Osnovne
  Izvedene
  Decimalni umnošci
  Druge jedinice
  Kombinovane jedinice
  Pravila
MEĐUNARODNA SARADNJA
METARSKA KONVENCIJA
  OIML
  EURAMET
  WELMEC
  EMLMF
  IAAO
INFORMATOR
VESTI
PUBLIKACIJE I RADOVI
METROLOGIJA TEMPERATURE I TOPLOTE
  MERENJA U HEMIJI
  SVETLOSNE VELIČINE
  ELEKTRIČNE VELIČINE
  METROLOGIJA VREMENA I FREKVENCIJE
  DRAGOCENI METALI
PITANJA I ODGOVORI
KONKURSI
JAVNE NABAVKE
BORBA PROTIV KORUPCIJE
SISTEM KVALITETA
GALERIJA SLIKA
LINKOVI
MAPA SAJTA
ARHIVA