ћир lat eng
 
 
 
   O Mernim jedinicama > Kombinovane  
KOMBINOVANE MERNE JEDINICE
Kombinacijom mernih jedinica iz Priloga 1 Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe ("Službeni glasnik RS", broj 43/2011) obrazuju se kombinovane merne jedinice.
Primeri:
Veličina Jedinica
Naziv Oznaka
brzina kilometar na čas km/h
ugaona brzina obrt u minuti obrt/min