ћир lat eng
 
 
   O nama > Organizacija > Sektor za razvoj metrologije > Grupa za zapreminu i protok  
LABORATORIJA ZA VELIKE ZAPREMINE

Poslovi i zadaci:

U laboratoriji se vrši etaloniranje:
- etalon prelivnih pipeta i
- mernih posuda od metala
gravimetrijskom ili volumetrijskom metodom za potrebe akreditovanih laboratorija, ovlašćenih tela, proizvođača i uvoznika merila i etalona.

Mogućnost etaloniranja (CMCs)

Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMSs) iz oblasti zapremine tečnosti objavljene su u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM): https://kcdb.bipm.org/AppendixC/M/RS/M_RS.pdf

Projekti

• EURAMET 1008, “Volume Inter-comparison at 20 L - European Regional Key-comparison of CCM.FF-K4”. Pilot laboratorija: IPQ, Portugalija i SP, Švedska, 2008.

• EURAMET. E1079, „ Volumetrijsko i gravimetrijsko etaloniranje posude od 20 L“. Pilot laboratorija: INRIM, Italija, 2009.

• EURAMET.E1157- “ Inter – comparison of 1000 L proving tank“. Pilot laboratorija: Justervesenet, Norveška, 2012.

• EURAMET.M.FF-K4.1.2016 (EURAMET 1395), „Volume intercomparison at 20 L“, Pilot laboratorija: INRIM, Italija, 2017.

Kontakt


Rukovodilac Grupe za zapreminu i protok Ljiljana Mićić, dipl. inž.
telefon: +381 11 20 24 423
mobilni: +381 66 8604 098
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: ljmicic@dmdm.rs
   
Metrolog Radomir Ivanović, dipl. inž.
telefon: +381 11 20 24 443
mobilni: +381 66 8604 159
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: radeivanovic@dmdm.rs
   
Metrolog Predrag Selaković, dipl. fiz.
telefon: +381 11 20 24 423
faks: +381 11 21 81 668
mobilni: +381 66 8604 105
E-mail: predrags@dmdm.rs
   
Adresa Direkcija za mere i dragocene metale
Grupa za zapreminu i protok
Mike Alasa 14
11000 Beograd
Republika Srbija
 
 
 
>