ћир lat eng
 
 
   Dokumenti > Interni akti  
INTERNI AKTI
Plan izvršenja budžeta za 2019. godinu
Izveštaj nadzor za 2018. godinu
Plan metrološkog nadzora za 2020. godinu
Program posebnog stručnog usavršavanja za 2017. godinu
Program rada Sektora za razvoj metrologije i Grupe za sertifikaciju za 2019. godinu
Budžet DMDM - Podaci o prihodima i rashodima
Pravila o postupku javne nabavke
Izveštaj o radu Direkcije za mere i dragocene metale za 2018. godinu
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu privrede