ћир lat eng
 
 
   Dokumenti > Interni akti  
INTERNI AKTI
Plan izvršenja budžeta za 2020. godinu
Izveštaj nadzor za 2018. godinu
Plan metrološkog nadzora za 2020. godinu
Spisak nadziranih pravnih subjekata sa najvećim i najmanjim stepenom usklađenosti
Program posebnog stručnog usavršavanja za 2017. godinu
Program rada Sektora za razvoj metrologije i Grupe za sertifikaciju za 2019. godinu
Budžet DMDM - Podaci o prihodima i rashodima
Pravila o postupku javne nabavke
Izveštaj o radu Direkcije za mere i dragocene metale za 2018. godinu
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu privrede