ћир lat eng
 
 
   O nama > Organizacija > Sektor za razvoj metrologije > Grupa za zapreminu i protok  
GRUPA ZA ZAPREMINU I PROTOK
Merenja zapremine tečnosti, protoka tečnosti i protoka gasa imaju veliki značaj u skoro svim oblastima istraživanja i razvoja, industrijskih aktivnosti i kvaliteta životne sredine.
Tačna i pouzdana merenja potrošnje vode, gasa, tečnih goriva i drugih vrsta tečnosti su od ključnog značaja u postupku prometa roba i usluga.
U grupi za zapreminu i protok obavlja se istraživanje i razvoj u oblastima merenja zapremine tečnosti, protoka tečnosti i protoka gasa.
U domenu naučne, industrijske i zakonske metrologije, grupa za zapreminu i protok sprovodi etaloniranje etalona i merila za potrebe korisnika, među kojima su najčešće akreditovane laboratorije, ovlašćena tela, proizvođači i uvoznici.
Osim stručnih saveta, grupa za zapreminu i protok nudi širok spektar mogućnosti etaloniranja i merenja koje su potpuno pokrivene integrisanim menadžmentom kvaliteta.
Grupa za zapreminu i protok poseduje nacionalne etalone jedinice zapremine i protoka gasa.
Metrolozi grupe za zapreminu i protok pripremaju sertifikate o pregledu tipa merila (vodomeri, gasomeri, uređaji za konverziju zapremine gasa, merni sistemi za kontinualno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda) i uverenja o odobrenju tipa za merila iz neharmonizovane oblasti (npr. merni sistemi za komprimovana gasovita goriva za vozila).

Laboratorije

Mogućnost etaloniranja (CMCs)

Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMS) se stalno proširuju, poboljšavaju i održavaju kao što je objavljeno na internet adresi: https://kcdb.bipm.org/AppendixC/M/RS/M_RS.pdf

Akt o akreditaciji

Grupa za zapreminu i protok ima sertifikat o akreditaciji kojim se potvrđuje kompetentnost za obavljanje poslova etaloniranja rotametara za merenje protoka vode, opsega merenja od 0,003 m3/h do 150 m3/h u skladu sa standardom SRPS EN ISO 8316:2012.

Spisak stručnih radova

Objavljeni stručni radovi metrologa grupe za zapreminu i protok:
2018.
Ljiljana Mićić, Elsa Batista, Radu Poenaru-Bordea, Csilla Vámossy, Miroslava Benkova, Erik Smits,Beata Sokolowska, Anton Niessner, Lise-Lotte Grue, Andrea Malengo, Nieves Medina, Matej Grum, Erinda Piluri, Anastazija Šarevska, Mirjana Mihailović, Umit Akcadag Comparison of a 50 mL pycnometer and a 500 mL flask, EURAMET.M.FF.S8 (EURAMET 1297).
2016.
Lj. Mićić, B. Tanasić, R. Ivanović: Realizacija metode za ispitivanje tipa i overavanje mernih Sistema za komprimovana gasovita goriva za vozila, JUSK, 2016.
2015.
B. Tanasić : Direktive novog i globalnog pristupa u oblasti merila i sa njima povezani normativni dokumenti i harmonizovani standardi, Kongres metrologa, 2015.
2013.
B. Tanasić, Lj. Mićić: Rezultati učešća laboratorije za zapreminu tečnosti u EURAMET Projektima međulaboratorijskog poređenja koji su rezultovali međunarodnom priznanju mogućnosti DMDM za etaloniranje merila i etalona jedinice zapremine tečnosti, Kongres metrologa, 2013.
2011.
B. Tanasić, Lj. Mićić, S. Aleksić, N. Sovrić: Prikaz rezultata EURAMET PROJEKTA No. 1079 „VOLUMETRIC AND GRAVIMETRIC CALIBRATION OF A 20 L PROVING TANK“, Kongres metrologa, 2011.
2009.
B. Tanasić, Lj. Mićić, N. Sovrić, P. Đurić, B. Ramač: Rezultati regionalnog ključnog poređenja prelivne pipete u okviru „PROJECT No. 1008. EURAMET, M-FF-K4B-VOLUME INTER-COMPARISON AT 20 L“, Kongres metrologa, 2009.
B. Tanasić, I. Župunski, N. Sovrić, Z. Vučković, V. Ostojić, L. Đurđević I M. Radujkov: Analiza rezultata učešća u „EURAMET PROJECT NO. 1006: INTER-LABORATORY COMPARISON OF THE TURBINE GAS METER G6500“, Kongres metrologa, 2009.
2007.
B. Tanasić, Lj. Mićić, P. Đurić i B. Ramač: Neka iskustva iz EUROMET PROJEKTA: BILATERALNO POREĐENJE MIKROPIPETE NAZIVNE ZAPREMINE 500 µL, Kongres metrologa, 2007.
B. Tanasić, N.Sovrić, N. Tanasić: Realizacija etalonske instalacije sa ultrazvučnim mlaznicama – sekundarni etalon jedinice zapremine prirodnog gasa, Kongres metrologa, 2007.
D. Prodanović, B. Tanasić: Prikaz predloga naredbe o merenju zapremine vode, Kongres metrologa, 2007.

Projekti

U grupi za zapreminu i protok gasa urađeni su sledeći projekti:
1. EURAMET 1004, "Bilateral comparison of a 500 ml micropipette". Pilot laboratorija: IPQ, Portugalija, 2007.
2. EURAMET 1006, “Inter-laboratory calibration comparison of the turbine gas meter in flow rates from 1000 m3/h to 10000 m3/h”. Pilot laboratorija: ČMI, Češka Republika, 2008.
3. EURAMET 1008, “Volume Inter-comparison at 20 L - European Regional Key-comparison of CCM.FF-K4”. Pilot laboratorija: IPQ, Portugalija i SP, Švedska, 2008.
4. EURAMET. E1025 – Vodič za određivanje merne nesigurnosti pri etaloniranju merila zapremine. Pilot laboratorija: IPQ, Portugalija, 2009.
5. EURAMET. E1079 – Volumetrijsko i gravimetrijsko etaloniranje posude od 20 L. Pilot laboratorija: INRIM, Italija, 2009.
6. EURAMET 1184 – „ Bilateral comparison between EIM (Greece) and DMDM (Serbia) in the framework of EuropAid Program - Gravimetric calibration of a 100 ml Volumetric flask”, Pilot laboratorija: EIM, Grčka, 2010.
7. EURAMET. E1159 - “Volume calibration of micropipettes”. Pilot laboratorija: Force, Danska i IPQ, Portugalija, 2011.
8. EURAMET.E1157- “ Inter – comparison of 1000 L proving tank“. Pilot laboratorija: Justervesenet, Norveška, 2012.
9. EURAMET.M.FF‐K6 (EURAMET 1180), „Comparison of the Primary (National) Standards of low‐pressure Gas Flow“. Pilot laboratorija: ČMI, Češka Republika i SMU, Slovačka, Co‐pilot PTB, Nemačka, 2014.
10. EURAMET.FF.M.S8 (EURAMET 1297), „Comparison of a 50 mL pycnometer and a 500 mL flask“. Pilot laboratorija: DMDM, Srbija, 2015.
11. PT šema iz oblasti merenja zapremine tečnosti, „ETALONIRANjE PIKNOMETRA NAZIVNE ZAPREMINE 50 mL i TIKVICE SA JEDNOM MERNOM CRTOM NAZIVNE ZAPREMINE 500 mL GRAVIMETRIJSKOM METODOM“.
Oznaka PT šeme: PT-Z-PiT-1-2014, DMDM, pilot laboratorija, 2015.
12. EURAMET.M.FF-K4.2.2014 (EURAMET 1322) „Volume comparison at 100 µL – Calibration of micropipettes“, Pilot labiratorija: IPQ, Portugalija., 2016.
13. EURAMET.M.FF-K4.1.2016 (EURAMET 1395), „Volume intercomparison at 20 L“, Pilot laboratorija: INRIM, Italija, 2017.
14. PT šema iz oblasti merenja zapremine tečnosti, „ETALONIRANjE PIPETE SA KLIPOM NAZIVNE ZAPREMINE 100 µL GRAVIMETRIJSKOM METODOM“, Oznaka PT šeme: PT-Z-PK-2-2016. Pilot laboratorija DMDM, Srbija, 2017.
15. PT šema iz oblasti merenja zapremine tečnosti, „ETALONIRANjE ETALON MERNE POSUDE OD STAKLA NAZIVNE ZAPREMINE 5 L GRAVIMETRIJSKOM METODOM“, Oznaka PT šeme: PT-Z-1-2018, Pilot laboratorija DMDM, Srbija, 2018.

Kontakt


Rukovodilac Grupe za zapreminu i protok Ljiljana Mićić, dipl. inž.
telefon: +381 11 20 24 423
mobilni: +381 66 8604 098
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: ljmicic@dmdm.rs
   
Metrolog Radomir Ivanović, dipl. inž.
telefon: +381 11 20 24 443
mobilni: +381 66 8604 159
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: radeivanovic@dmdm.rs
   
Metrolog Predrag Selaković, dipl. fiz.
telefon: +381 11 20 24 423
faks: +381 11 21 81 668
mobilni: +381 66 8604 105
E-mail: predrags@dmdm.rs
   
Metrolog Nikola Božović, dipl. fiz.
telefon: (+381) (11) 20 24 421
mobilni: (+381) (66) 8604 044
faks: (+381) (11) 21 81 668
E-mail: bozovicnikola@dmdm.rs
   
Adresa Direkcija za mere i dragocene metale
Grupa za zapreminu i protok
Mike Alasa 14
11000 Beograd
Republika Srbija
 
 
 
>