ћир lat eng
 
 
  O nama > Organizacija > Grupa za stručno – operativne poslove  
GRUPA ZA STRUČNO – OPERATIVNE POSLOVE
Poslovi i zadaci
Grupa za stručno-operativne poslove obavlja poslove koji se odnose na: investiciono i tehničko održavanje laboratorija i poslovnog prostora Direkcije; operativne poslove u vezi sa sprovođenjem javnih nabavki; nabavku godišnjih štapnih žigova, žigova za predmete od dragocenih metala i žigova nalepnica; nabavku opreme i kancelarijskog materijala; imovinsko pravne poslove; poslove bezbednosti i zdravlja na radu i poslove zaštite od požara; održavanje opreme, kancelarija i objekata koje koristi Direkcija; evidenciju i korišćenje opreme, rukovanje imovinom Direkcije kao i druge poslove iz ove oblasti.
 
Kontakt
Rukovodilac Grupe Ksenija Miličković Popović
telefon: 011 20 24 433
faks: 011 21 81 668
E-mail: ksenija@dmdm.rs
   
Adresa Direkcija za mere i dragocene metale
Grupa za stručno-operativne poslove
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Poslovi i zadaci
   
Kontakt